Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsrätt Skapa nöjda kunder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsrätt Skapa nöjda kunder."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsrätt Skapa nöjda kunder

2 Följ spelreglerna så vinner du i längden
För att skydda konsumenten finns det lagar. Konsumentköplagen Konsumenttjänstlagen Krav som konsumenter och andra intressenter brukar ställa på företagen. Konkurrens Produktion Marknadsföring Hantering efter köp

3 Konkurrens på lika villkor
Konkurrenslagen Förbjuder konkurrensbegränsande avtal mellan företag son inte gynnar konsumenten. Som tex. Samarbete om prissättning Förbjuder att missbruka en dominerande ställning Vägra leverera varor till en återförsäljare som man tycker håller för låga priser Sammanslagningar som påverkar att de blir för stora och sätter konkurrensen ur spel

4 Produktion Etik kan löna sig – även när varorna produceras
Plågsamma djurförsök Underbetalda arbetare Förgiftade bananarbetare Barnarbete i mattfabrik Företag kan ställa krav på sina underleverantörer, man kallar dessa regler för uppförandekoder.

5 Produktion Kvalitet på produkten Hållbarhet Hur livsmedel odlas
Vilka tillsatser som används Man använder sig av olika märken för att konsumenten skall hitta rätt Krav, livsmedlet är ekologiskt framställt Bra miljöval, följer miljökrav som är ställda av Natursskyddsföreningen. Inte livsmedel. EU-blomman, visar att varan uppfyller krav på miljöbelastning under hela livscykeln. Inte livsmedel. Svanen, miljömärke som Nordiska Ministerrådet instiftat. Finns på allt från tvättmedel till möbler på hotellrum. Rättvisemärkt/Fairtrade, etisk och social märkning. Mänskliga rättigheter. Rainforest Alliance, märkning för att aktivt sträva mot att bevara jordens miljö.

6 Marknadsföringslagen
Varor och tjänster Annonser, hemsidor, produktblad och skyltar mm. Generalklausul Marknadsföringen får inte vara otillbörlig. Med detta menas att marknadsföringen inte får vara vilseledande eller aggressiv. Markandsföringen skall följa god marknadsföringssed Kunden skall få den information som har betydelse för köpet. Bryter man mot marknadsföringslagen kan man bli ålagd att upphöra med marknadsföringen samt att tvingas att betala marknadsstörningsavgift. I värsta fall även skadeståndsskyldig.

7 Vilseledande och aggressiv marknadsföring
Vildeledande marknadsföring innebär att man påverkar kunden att fatta ett mindre väl övervägt köpbeslut. Det kan vara ofullständig märkning, olika vilseledande påstående. Aggressiva marknadsföringsmetoder kan vara när försäljningsmetoden innefattar hot, tvång, trakasserier eller andra aggressiva metoder.

8 Vilseledande Reklamidentifiering, måste gå att se att det är reklam och vem som står bakom den. Vilseledande förpackningsstorlek, packet måste vara i rätt storlekt till innehållet. Vilseledande efterbildning, man får inte kopiera populärar produkter. Konkurrsutförsäljning, får bara användas vid riktig konkurs av det egna företaget. Utförsäljning, måste vara slutförsäljning av hela eller delar av varulagret under en begränsad tid och till ett betydlig lägre pris. Realisation, säljer varor ur det egna sortimentet till ett kraftigt nedsatt pris under en begränsad tid.

9 Säkerhet Produktsäkerhetslagen
Leksaker får inte innehålla små delar som barn kan svälja. Alla elektriska apparater måste vara CE-märkta. Företaget måste lämna säkerhetsinformation Brandfarligt Kan innehålla smådelar Om skaderisken är för stor kan produkten få säljförbud. Farliga produkter som redan sålts kan företaget tvingas att återkalla. Sedan får företaget reparera, byta ut varan eller återbetala köparen.

10 RO Reklamombudsmannen
Skall se till att företag sköter sig. Vill anmäla någon reklam gör du det till RO. RO kan fälla reklam om den är osann, diskriminerande eller på annat sätt oetisk. För köndiskriminering gäller tre kriterier. Om reklamen anses sexistisk, dvs. om kvinnor och män framställs som sexobjekt. Om reklamen konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och framställer kvinnor och män på ett nedvärderande sätt. Reklamen på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor och män.

11 Villkor efter köp Öppet köp
Kunden kan lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka. Vanligvis en vecka. Bytesrätt Kunden kan byta varan mot en annan vara i butiken eller få ett tillgodakvitto.

12 Distans och hemförsäljningslagen
Gäller vid Postorderförsäljning Hemförsäljning Telefonförsäljning Internetförsäljning Här gäller ångerrätt i 14 dagar. Säljaren ansvarar för att kunden har fått rätt information.

13 Om det blir fel Konsumentköpslagen(företag till privatperson)
Fel på varan, säljaren ansvarar för fel som fanns vid leverans, även ifall man upptäcker det långt senare. 6 månaders regeln. 3 år på sig att klaga på en felaktig vara. Garanti, är en förbättring av konsumentens rättighet. En garanti innebär att fel som uppstår efter ett till två år anses som ursprungliga. Försenad leverans, är förseningen stor kan man häva köpet

14 Om tjänsten inte blev bra
Konsumenttjänstlagen Fackmannamässigt utförd. Prisuppgift får inte överskridas med mer än 15 %. Lönar det sig inte att reparera produkten ska företaget avråda från reperation. Upptäcker säljaren ytterligare fel måste man underrätta köparen innan man påbörjar tilläggsarbetet. Om arbetet blir felaktigt utfört, kan kunden reklamera tjänsten och kräva att hantverkaren gör om arbetet. Reklameras inom 2 månader efter upptäckt.


Ladda ner ppt "Marknadsrätt Skapa nöjda kunder."

Liknande presentationer


Google-annonser