Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universum FÖRELÄSNING 2A. Big bang  Den stora smällen  I dag ansluter sig i stort sett alla forskare till teorin om Big bang.  Det finns bevis som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universum FÖRELÄSNING 2A. Big bang  Den stora smällen  I dag ansluter sig i stort sett alla forskare till teorin om Big bang.  Det finns bevis som."— Presentationens avskrift:

1 Universum FÖRELÄSNING 2A

2 Big bang  Den stora smällen  I dag ansluter sig i stort sett alla forskare till teorin om Big bang.  Det finns bevis som talar för Big bang  Att universum expanderar kan bevisas med hjälp av rödförskjutning.  Bakgrundsstrålningen, det kosmiska brus som kan höras överallt i universum på en viss våglängd.  Mängden lätta grundämnen stämmer med beräkningar av universums ålder.

3 Vad hände  Big bang uppstod  Då hela universum var tätt sammanpackad i en mycket liten volym.  Stort som ett sandkorn. Om det fanns någon volym över huvud taget.  Tillståndet kan beskrivas som supertätt och superhett

4  Precis efter den stora smällen var det så varmt att endast protonerna och neutronernas byggstenar kunde existera  Det fanns bara kvarkar och leptoner (elektroner)  En miljondels sekund senare har universum svalnat till 10 miljoner grader vilket gjorde att kvarkarna kunde bilda protoner och neutroner.  En proton är ju en vätekärna, så väte hade bildats

5 Vad hände  3 minuter senare har temperaturen sjunkit till 1 miljongrader vilket gjorde det möjligt för heliumkärnor att bildas.  Efter en kvart har alla universums heliumkärnor bildats. Det har även bildats små kärnor av lithium och beryllium. Även borkärnor har bildats. Det finns även fria elektroner.

6  Först 700 000 år senare har universum svalnat så pass mycket att atomkärnorna kunde suga åt sig de fria elektronerna.  Men universum är mörkt. Det finns inga stjärnor, inget ljus.  Först 400 miljoner år senare tänds den första stjärnan.

7 Inflationsteorin  Universum uppstod ur en energisoppa  Universum var supertätt och superhett  Det är inte helt korrekt att påstå att universum uppstod ur en enda lite punkt. Eftersom universum var hoppackat i ett mycket litet område så uppstod den stora smällen överallt och samtidigt. Universum uppstod i alla punkter samtidigt.

8 Inflationsteorin  Samtidigt expanderar universum oändligt snabbt  Från det extremt lilla hoppackade universum till nästan dess nuvarande storlek på bråkdelen av en sekund

9

10 Vad fanns innan Big bang  Många forskar väljer att besvara denna fråga med en motfråga: var fanns du innan du föddes?  De menar att frågan är omöjlig att besvara eftersom vi inte kan veta.  Andra menar att det har med vakuum att göra.

11 Innan Big bang  Den antika beskrivningen av vakuum är att det är ett område där det inte finns några partiklar. Det är tomt.  En mer modern beskrivning av vakuum är att det är tomt om man betraktar vakuum under en längre tid.  Däremellan kan det ske saker.

12 Vakuum  Man talar om energifluktuationer. Små små förändringar av energibalansen.  Energi kan tillfälligt uppstå men lika snabbt försvinna.  Einsteins formel E= mc 2 säger att energi kan omvandlas till materia men även att materia kan uppstå ur energi.  Så skulle dessa energifluktuationer kunna skapa materia?

13 Vakuum  Uppstod Big bang i en energisoppa?  Om sådana energifluktuationer kunde skapa Big bang är det då möjligt att flera Big bang kan ske?  Det finns teorier om parallella universa. Det finns även teorier om multipla universa.  Det ska understrykas att detta handlar om teorier. Och så länge de inte kan bevisas så är det teorier!

14 Lätta och tunga grundämnen  I Big bang skapades kvarkar som sen byggde upp atomkärnor, väte kärnor.  Lätta atomkärnor bildades.  Var kommer de tyngre atomkärnorna ifrån?  De skapas i supernovor.

15 Stjärnor  I en stjärna finns framförallt två krafter.  Den inåtriktade gravitationen av den samlade materiens sammanlagda gravitation  Det finns även en utåtriktad kraft. Energin som skapas i fusionen när lätta vätekärnor slås samman till heliumkärnor.  Den utåtiktade kraften, solvinden, kastar ut partiklar och elektromagnetisk strålning.

16 Balans  Så länge det finns bränsle, vätekärnor. Finns en balans mellan in- och utåt riktade krafter.  Vår sol som är relativt liten kommer att svälla upp till en röd jätte när bränslet tar slut.  Den sväller upp så pass mycket att den omsluter de inre planeterna.  Allt liv på jorden förintas.  Detta beräknas ske om 4,5 miljarder år.

17 Balansen upphör  När balansen mellan ut och inåtriktade krafter upphör tar gravitationen överhand och krymper solen till en liten vit dvärg.  Detta sker i mindre stjärnor.  Vad händer i större stjärnor, sådana som har 2-3 gånger så stor massa som vår sol?

18 Supernovor  I mycket stora stjärnor kan balansen få ett abrupt slut.  När bränslet tar slut förmår inte gravitationen att hålla ihop stjärnan.  Stjärnan kollapsar helt.  De utåt riktade krafterna tar över och kastar ut materian i ett ofantligt ljussken.  Kvar blir en neutronstjärna, väldigt liten men enormt tätt packad materia.

19 Tunga grundämnen  I en supernovaexplosion bildas stora mängder neutroner. Neutronerna tränger sig lätt in i större atomkärnor t.ex. järn.  Dessa atomer med överskott av neutroner blir instabila och sönderfaller till t.ex. kobolt.  De tunga grundämnena som finns i din kropp härstammar alla från supernovor.  Alla består vi av stjärnstoft…

20 De tyngsta grundämnena  De tyngsta grundämnena, guld eller uran, är så svåra att framställa att det finns teorier om att de kan ha uppstått ur en ännu häftigare reaktion.  T.ex. då två neutronstjärnor kolliderar.


Ladda ner ppt "Universum FÖRELÄSNING 2A. Big bang  Den stora smällen  I dag ansluter sig i stort sett alla forskare till teorin om Big bang.  Det finns bevis som."

Liknande presentationer


Google-annonser