Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Innovation Skogens viktiga roll för klimatet Skogens betydelse för klimatet och som råvarakälla till energi, produkter och kemikalier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Innovation Skogens viktiga roll för klimatet Skogens betydelse för klimatet och som råvarakälla till energi, produkter och kemikalier."— Presentationens avskrift:

1 Södra Innovation Skogens viktiga roll för klimatet Skogens betydelse för klimatet och som råvarakälla till energi, produkter och kemikalier

2 Södra Innovation Fossila bränslen 3500 milj.ton 1,0 Den globala kolcykeln (miljarder ton C) Atmosfär 760 Land- vegetation inklusive mark 2200 Fossila bränslen 3500 Havet 38 000 +4,0 i årlig ökning 7,2 1,0 2,2

3 Södra Innovation Även om vi gör stora insatser kommer temperaturen att stiga

4 Södra Innovation 6 C 2 O + 6H 2 O  C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 Carbon dioxide + Water  Carbohydrates + Oxygen 1,5 kg + 0,6 kg  1,0 kg + 1,1 kg

5 Södra Innovation Tillväxten är större än avverkningen I Sverige

6 Södra Innovation Beräknad CO 2 -balans inom svenskt skogsbruk, Avverkat Kvar i skogen Källor: Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsen, Nilsson, P-O, IVL 2008, NIR 2005

7 Södra Innovation Beräknad CO 2 -balans om tillväxten ökar

8 Södra Innovation Skogens potential ur ett internationellt perspektiv

9 Södra Innovation Konsumtion av skriv & tryckpapper i USA Säsongsrensad, årstakt I miljoner ton Källa: RISI 5.2 m t (-45%) 3.3 m t (-22%) Obestruket finpapper Tidningspapper Källa: RISI

10 Södra Innovation Permanent closed down mills or paper machines in Western Europe 2007-2009 Closures corresponds to a total capacity of 8,1 million tonnes Source: Pöyry

11 Södra Innovation Betalningsförmågan för råvaran är avgörande

12 Södra Innovation Förbrukningen av biomassa i Sverige för elproduktion har ökat kraftigt sedan 2000 Source:Energimyndigheten (Energiläget i siffror 2007) 85 87 8991 93 95 97 99 01 03 05 Olja Biomassa Kol 9.000 5.000 6.000 12.000 13.000 3.000 4.000 11.000 2.000 8.000 7.000 83 1.000 0 10.000 GWh

13 Södra Innovation Stödsystem biobaserad el

14 Södra Innovation Dessa produkter finns tillgängliga om vi vill öka uttaget av biomassa  Grenar och toppar, blir skogsflis  Rötad ved  Stubbar  Långa toppar  Röjningsrester  Spillvärme Teoretsikt finns 35 TWh ytterligare att hämta från den svenska skogen, men tillgänglig mängd i ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är 20 TWh enligt en av många utredningar.

15 Södra Innovation Produktutveckling och nya produkter

16 Södra Innovation Kaskadutnyttjande av vedfiberråvara Skog Bräder Finpapper Returpapper Armering i komposit Energi Utnyttja och bibehåll så långt möjligt naturens komplexa strukturer Effektiv användning av råvaror & resurser Fördröjd koldioxidemission CO 2, H 2 O Material Energi Råvara

17 Södra Innovation Oljans förädlingsvärde 350 miljarder USD 255 miljarder USD 7% 67%


Ladda ner ppt "Södra Innovation Skogens viktiga roll för klimatet Skogens betydelse för klimatet och som råvarakälla till energi, produkter och kemikalier."

Liknande presentationer


Google-annonser