Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Welcome to Östersund and Scandic Cup, FIS race 10 -11 dec 2011th.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Welcome to Östersund and Scandic Cup, FIS race 10 -11 dec 2011th."— Presentationens avskrift:

1 Welcome to Östersund and Scandic Cup, FIS race 10 -11 dec 2011th

2 AGENDA Introduction of the OC and the Jury Event Program Venue Overview Timetable Weather Forecast Entries and draw Stadium Courses Ski testing and warming up Course Preparation and Grooming Information from the TD Information from SSF Information from organizer

3 INTRODUCTION OF THE OC and JURY Chief of Competition, ass:Henrik Ilhamn Chief of courseJohan Ilhamn, Henrik Ilhamn Chief of stadiumLars Liljedahl Chief of time keepingZakris Strömqvist JURY: TD: Lars-Erik Rosenqvist TD assistant: Jan Gradin Chief of Competition:Tommie Jirhed

4 Program Saturday, December 10 Scandic Cup, sprint 1, 4 km C 09:00 PrologueD 17-18, D 19-20, H 17-18, H 19-20 10:30 QF SprintD 17-18, D 19-20 SF SprintD 17-18, D 19-20 B-FinalD 17-18, D 19-20 A finalD 17-18, D 19-20 12:10QFH 17-18, H 19-20 SFH 17-18, H 19-20 B-FinalH 17-18, H 19-20 A finalH 17-18, H 19-20 FIS race, mass start 14:30Mass startD 21 10 (3 * 3,3) km C 15:15Mass startH 21 15 (4 * 3,75) km C 17.30Biathlon race at the stadium, until 19.30 18:00Team captains meeting

5 Program Sunday, December 11 09:30 Little Ostersund Games Interval start, 0.5 - 5, 0 km F D / H 2-8, D / H 9, D / H 10, D / H 11, D / H 12, D / R 13-14, D / H 15-16 13:00 Scandic Cup Interval start D 17-18 5 (2 * 2,5) km F D 19-20 5 (2 * 2,5) km F H 17-18 10 (3 * 3,3) km F H 19-20 10 (3 * 3,3) km F 14:30 FIS raceinterval start D 21 10 (3 * 3,3) km F H 2115 (4 * 4,0) km F

6 Weather forecast

7 Entries Tomorrows race will be drawn after this meeting. Please check the ranking list. Competitors who will not start must inform race office immidiately The number bibs for the race tomorrow will be delivered saturday morning from 07.00, at race office. They will only be delivered team by team. Foreign athletes must pay the entry fee before they can get the number bibs.

8 Stadium Till Start Warming upp

9 Time table ladies sprint final D17-18 Q110.30 Q210.35S111.20B-final11.40 Q310.40 Q410.45S211.25A-final11.45 Q510.50 D19-20 Q110.55 Q211.00S111.30B-final11.50 Q311.05 Q411.10S211.35A-final11.55 Q511.15

10 Time table sprint final men H17-18 Q112.10 Q212.15S113.00B-final13.20 Q312.20 Q412.25S213.05A-final13.25 Q512.30 H19-20 Q112.35 Q212.40S113.10B-final13.30 Q312.45 Q412.50S213.15A-final13.35 Q512.55

11 Sprint- and mass start 1 Prologue Heat, mass start Heat

12 Sprint start procedure Sprint heat 1 Call up to,second line 2 Take your position, start line 3 Setstand still The toes and the poles should be behind the starting line

13 Sprint course Turning point for ladies

14

15

16 Information from the TD 314.1 Classical Technique 314.1.1 Classical technique includes the diagonal techniques, the double poling techniques,herringbone techniques without a gliding phase, downhill techniques and turning techniques. Single or double-skating is not allowed. Turning techniques comprise steps and pushes in order to change directions. Where there is a set track, turning techniques with pushing are NOT allowed. This will also apply to competitors skiing outside of the set track.

17 Information from the TD Rules uppdate

18 Regeluppdateringar och andra förändringar Lars-Erik Rosenqvist

19 Regler och riktlinjer Samtliga FIS tävlingar med undantag för långlopp t ex 7-mila, Vasaloppet ska använda sig av Emit chip. –Då USM inte är någon FIS tävling krävs inte chip-tidtagning men det rekommenderas att USM arrangören att använder sig av chip-tidtagning. Vid chiptidtagning på sprintfinaler accepteras att chip endast sitter på ett ben. Tidigare års beslut att cuperna ska seedas enligt FIS regler vilket innebär att de ska seedas efter FIS punkter. Sm tävlingar seedas enligt sk SM seedning.

20 FIS köldgräns gäller för seniorer och den svenska tillämpningen -17 grader för juniorer. Vid FIS tävling i Sverige skall juryn alltid sammanträda och besluta huruvida tävling skall genomföras eller ej om det är kallare än -17. Vid Sprint fristil ska 10 m klassiska spår alltid dras. Det gäller även vid starten på en Teamsprint SSF Allmänna bestämmelser är uppdaterade. Bl.a. har distrikten fått större beslutanderätt då det gäller distanser mm för distriktsmästerskap. http://www.skidor.com/ImageVaultFiles/id_9321/cf_7/Allm%C3%A4nna%20t%C3%A4vlingsregler. PDF http://www.skidor.com/ImageVaultFiles/id_9321/cf_7/Allm%C3%A4nna%20t%C3%A4vlingsregler. PDF Reglerna om reklamstorlek har ändrats och totala ytan reklam på kläder har nu höjts till 400 cm 2 Se sid 45 p2.4 i http://www.fis-ski.com/data/document/edition-2011-12.pdf

21 Regeluppdateringar Korrigeringar 317.1.2. Sv. Tillägg På svenska tävlingar har juryn rätt att göra avsteg från denna regel och tillåta ledare att springa med en kortare sträcka (max 30 m) vid överlämning. 340.1.4. Fel innebörd i texten tidigare. …Ansvaret för en korrekt passering utan obstruktion åvilar den tävlande som åker förbi annan tävlande. 351.5.1 För tidig start bestraffas normalt med intjänad tid plus 30 sekunder. 363 Jaktstart med avbrott –363.1 Denna form av jaktstart genomförs som två delar (stod tidigare två tävlingar) där resultatlistan framställs efter den andra tävlingen.

22 388.1.4. Regler för återbetalande. 107.6.4 i de allmänna riktlinjerna gäller för nationella långlopp. 315.3.3 Läggs två spår eller fler skall avståndet mellan respektive spår vara minst 1.20 m mätt från det enskilda spårets mitt. 361.4.1 Start vid Teamsprint arrangeras som en masstart (plogform) se 351.3.2

23 Information from SSF

24 Information from the OC

25


Ladda ner ppt "Welcome to Östersund and Scandic Cup, FIS race 10 -11 dec 2011th."

Liknande presentationer


Google-annonser