Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FUNKTIONSKRAV I ENTREPRENADER1 Bengt Larsson Chalmers och Högskolan i Halmstad, IVA 2002-11-28 Demoprojekt väg 610 Funktionskrav i entreprenader - förfrågningsunderlag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FUNKTIONSKRAV I ENTREPRENADER1 Bengt Larsson Chalmers och Högskolan i Halmstad, IVA 2002-11-28 Demoprojekt väg 610 Funktionskrav i entreprenader - förfrågningsunderlag."— Presentationens avskrift:

1 FUNKTIONSKRAV I ENTREPRENADER1 Bengt Larsson Chalmers och Högskolan i Halmstad, IVA 2002-11-28 Demoprojekt väg 610 Funktionskrav i entreprenader - förfrågningsunderlag - upphandling - produktion

2 FUNKTIONSKRAV I ENTREPRENADER2 Bengt Larsson Chalmers och Högskolan i Halmstad, IVA 2002-11-28 Funktionsentreprenad i vägbyggandet Projektets övergripande syfte är att medverka till att utveckla ’och implementera nya entreprenadformer som leder till bättre effektivitet och internationell konkurrenskraft för dem som genomför vägprojekt och som leder till att samhällsresurser utnyttjas optimalt och leder till en hållbar samhälls- utveckling – ekonomiskt, socialt såväl som miljömässigt

3 FUNKTIONSKRAV I ENTREPRENADER3 Bengt Larsson Chalmers och Högskolan i Halmstad, IVA 2002-11-28 - förfrågningsunderlag Förändrade attityder Avdrag och bonus Utvärderingskriterier Otydligt - oklara gränser Ofullständig information Stor arbetsinsats – litet projekt

4 FUNKTIONSKRAV I ENTREPRENADER4 Bengt Larsson Chalmers och Högskolan i Halmstad, IVA 2002-11-28 - upphandling Förändrat arbete med anbud Nya lösningar Små friheter Positivt gensvar

5 FUNKTIONSKRAV I ENTREPRENADER5 Bengt Larsson Chalmers och Högskolan i Halmstad, IVA 2002-11-28 - produktion Bristen på tid Nya uppgifter Nya roller Förtroende Fokus på teknik

6 FUNKTIONSKRAV I ENTREPRENADER6 Bengt Larsson Chalmers och Högskolan i Halmstad, IVA 2002-11-28 FRAMTIDEN De intervjuade är överlag positivt inställda till att jobba med andra entreprenadformer än enbart utförandeentreprenad. De ser en möjlighet till utveck- ling för dem själva och även för beställaren. De tycker att det ligger i företagens strategi att jobba i en riktning mot större ansvar i projekten. De flesta av de intervjuade ser positivt på att konkurrera på annat än enbart pris.


Ladda ner ppt "FUNKTIONSKRAV I ENTREPRENADER1 Bengt Larsson Chalmers och Högskolan i Halmstad, IVA 2002-11-28 Demoprojekt väg 610 Funktionskrav i entreprenader - förfrågningsunderlag."

Liknande presentationer


Google-annonser