Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Dalarna Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Dalarna Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Dalarna Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

2 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Det finns 18 Landsting i Sverige Dalarnas Landsting ansvarar för sjukvården i våra 15 kommuner. Sjukvården innefattar närsjukvård med vårdcentraler men även omfattande specialiserad vård på sjukhus.

3 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Vård policy Hälsan får inte vara klassbunden. Ojämlikt beteende ska inte förekomma Ingen ska på grund av etnisk bakgrund, sexuell läggning, kön eller ekonomiska förhållanden missgynnas Livsstilsfrågor och attitydfrågor är viktigt att arbeta med för ett hälsosammare Dalarna. Barnkonventionens intentioner ska genomsyra Landstinget Dalarnas samtliga verksamheter ”Vård efter behov inte efter plånbokens storlek”

4 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Tolkservice på främmande språk Patienter som inte behärskar svenska språket har rätt till fri tolkservice vid besök i hälso- och sjukvården och folktandvården Tala om i förväg att tolk behövs, det är vårdpersonalens ansvar att ordna tolkhjälp

5 Här är vi Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

6 Särna Älvdalen Sälen Orsa Lima Malung Vansbro Fredriksberg Grängesberg Rättvik Svärdsjö Långshyttan By/Horndal Krylbo Grycksbo Leksand Gagnef Söderbärke Smedje- backen Hedemora Mora Falun Ludvika Borlänge Säter Avesta Bjursås Grangärde Björbo Insjön Idre Vårdcentraler Sjukvårdsrådgivningen 1177 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Om jag blir sjuk

7 Vårdcentraler Till vårdcentralen vänder man sig om man känner sig sjuk eller behöver råd Titta i Landstingskatalogen så ser du vilken vårdcentral du tillhör Du kan själv välja vårdcentral Det kostar 125 kronor Du som fyllt 65 betalar 65 kronor Barn och ungdomar under 20 år, gratis Recept på medicin lämnas till Apoteket Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

8 Särna Älvdalen Sälen Orsa Lima Malung Vansbro Fredriksberg Grängesberg Rättvik Svärdsjö Långshyttan By/Horndal Krylbo Grycksbo Leksand Gagnef Söderbärke Smedje- backen Hedemora Mora Falun Ludvika Borlänge Säter Avesta Bjursås Grangärde Björbo Insjön Idre Vårdcentraler Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. REMISS På vårdcentralen. Här finns i regel Läkare som är specialist på allmänmedicin Sjukgymnast Dietist Distriktssköterska Barnmorska Arbetsterapeuter Undersköterska Mottagningssköterska

9 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Remiss När du blir sjuk och går till en vårdcentral kan läkaren hjälpa dig med att bota många symtom men ibland behövs specialisthjälp. Vid dessa tillfällen skriver läkaren eller sjuksköterskan en REMISS och du får då gå till en specialist på det sjukhus som ligger i ditt landsting.

10 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Sjukhus Specialistavdelningar Kräver oftast remiss men det finns även öppna specialistmottagningar. Vänd dig till ditt sjukhus för att få reda på vilka mottagningar som inte kräver remiss BB För dig som skall föda barn Akutmottagning För dig som är mycket sjuk eller behöver hjälp när vårdcentralen är stängd

11 Särna Älvdalen Sälen Orsa Lima Malung Vansbro Fredriksberg Grängesberg Rättvik Svärdsjö Långshyttan By/Horndal Krylbo Grycksbo Leksand Gagnef Söderbärke Smedje- backen Hedemora Mora Falun Ludvika Borlänge Säter Avesta Landstingets hälso- och sjukvårdsutbud Bjursås Grangärde Björbo Insjön Idre Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. REMISS Falun Akutsjukhus Mora Akutsjukhus Avesta Sjukhus Ludvika Sjukhus Säter Psykiatri Borlänge Sjukhus Vårdcentraler Tandvårdsklinik LD Hjälpmedel KALLELSE Specialistvård

12 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Om du blir akut sjuk! Ring 112 och be att få en ambulans skickad till adressen du befinner dig på. Ring även 112 när du behöver hjälp av polis eller brandkår.

13 Falun Akutsjukhus Mora Akutsjukhus Särna Älvdalen Sälen Orsa Lima Malung Vansbro Fredriksberg Grängesberg Rättvik Svärdsjö Långshyttan By/Horndal Krylbo Grycksbo Leksand Gagnef Söderbärke Smedje- backen Hedemora Mora Falun Ludvika Borlänge Säter Avesta Landstingets hälso- och sjukvårdsutbud Bjursås Grangärde Björbo Insjön Idre AKUT 112 Vid akut sjukdom eller olycka Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Ring 112 och be att få en ambulans skickad till adressen du befinner dig på. Ring även 112 när du behöver hjälp av polis eller brandkår. Uppsala universitetssjukhus

14 Telefonnummer 112 Akut sjukdom 1177 Sjukvårdsupplysning 08 33 12 31 Giftinformation 020 66 77 66 Läkemedelsinformation Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

15 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Hälso- och sjukvård för barn BVC, Barnavårdscentralen, går barn upp till 6 års ålder till Vid 6 års ålder tar skolhälsovården över ansvaret för barnen hälsokontroller Sjukhusen har speciella barnavdelningar där barn vårdas

16 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Mödravårdscentral, MVC Förberedande inför förlossning Föräldrautbildning (förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet) Gynekologiska hälsokontroller (s.k. cellprovstagning, screening av livmoderhalscancer)

17 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Mödravårdscentral, MVC Graviditetstest (med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen) Preventivmedelsrådgivning Graviditetskontroller (övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten)

18 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Hälso- och sjukvård för kvinnor Mammografi Mödravårdcentral

19 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Preventivmedel och abort Mödravårdcentralen och Kvinnokliniken på sjukhuset kan stå till tjänst då du vill skaffa preventivmedel Dessa centraler och kliniker hjälper även till då en oönskad graviditet skall aborteras Kondom (Skyddar inte bara från oönskad graviditet utan även könssjukdomar och HIV/AIDS) P-piller Akut-p-piller (dagen-efter-piller )

20 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Preventivmedel och abort (ska vara vit – detta är ett visningsex. Bild: http://www.lthalland.se Spiral P-Plåster P-spruta Minipiller P-pillar Kondomer

21 Patientnämnd och patientföreningar Om du är missnöjd med din behandling pratar du först med din vårdgivare Om detta inte hjälper kan du vända dig till patientnämnd eller patientföreningar Apoteket har en förteckning över patientföreningar Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

22 Ungdomsmottagningen Finns för killar och tjejer till och med 22 år Där arbetar barnmorska, kurator, undersköterska och läkare Det finns en öppen mottagning enbart för killar Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

23 Vård för psykiska besvär Hälsocentralen vänder du dig till vid lindriga besvär Psykologer, kuratorer och läkare finns till hands och läkaren kan, om det behövs, remittera dig till sjukhusets psykiatriavdelning där det finns specialistkompetens Sjukhuset har psykiatriavdelningar dit du kan vända dig vid remittering eller akuta besvär Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

24 Folktandvård Sjukförsäkringen som alla i Sverige har innefattar även viss tandvård Folktandvård är delvis finansierad av skattemedel Barn och ungdomar upp till det år de fyller 19 år har rätt till gratis tandvård. Foto: multimediabyrån Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

25 Kostnader Sjukvården är i första hand finansierad av skattemedel En patientavgift tas ut vid varje besök och betalas av dig när du besöker sjukhuset eller Vårdcentralen PRIVATA vårdgivare måste vara anslutna till Försäkringskassan för att kostnaden skall bli den samma som på landstingens vårdinrättningar Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

26 Patientavgifter 2010 Vårdcentraler Dagtid 125 kr Tillägg för jour och hembesök 50 kr Telefonrecept: 50 kr Sjukvårdande behandling exempelvis sjukgymnast, distriktssköterska individuell avgift :80 kr Tilläggsavgift vid hembesök: 50 kr Provtagning i samband med behandling 0 kr för kontroll 80 kr Hälsokontroller Gynekologisk hälsokontroll 100 kr Mammografi screening 100 kr Specialistsjukvård Akuta besök utan remiss: 250 kr Akuta besök med remiss: 250 kr Första besök efter remiss: 125 kr Övriga avgifter Sluten vård (avgift per dygn) äldre än 20 år: 80 kr Faktureringsavgift 50 kr Fakturering utland 200 kr Hjälpmedelsavgift 150 kr Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

27 Högkostnadsskydd - Läkarbesök Första besök 900 kr Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

28 Högkostnadskort Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

29 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Högkostnadsskydd Du behöver inte betala mer än 900 kronor i besöksavgifter under en tolvmånadersperiod. För sjukresor behöver du inte betala mer än 2000 kr OBS! Du måste själv bevaka att dina besök stämplas i det särskilda högkostnadskortet så att du kan få ett frikort

30 Avboka tid Om du inte ringer och avbokar en tid som du fått blir du skyldig att betala trots att du inte varit på besöket Boka om eller boka av den tid som du vet att du inte kan komma på, för att undvika onödiga kostnader Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

31 Medicin All medicin som av socialstyrelsen kan anses vara en hälsofara är receptbelagd Läkare och vissa sjuksköterskor med specialistkompetens har möjlighet att skriva ut receptbelagd medicin Idag finns även privata Apotek vilka har godkänts av staten för försäljning av medicin Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

32 Apoteket På apoteket köper du din receptbelagda medicin De som arbetar på apoteket är apotekare och har stor kunskap om hur medicinen verkar och vad du skall tänka på när du tar medicinen Det är viktigt att återlämna överbliven eller utgången medicin till apoteket för att undvika att den sprids i naturen Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

33 Förutom receptbelagd medicin finns det annan medicin att köpa på apotek samt andra produkter så som hygienprodukter och friskvårdsartiklar Du kan få mycket skriftligt material från apoteken och det finns även mycket information på deras hemsida www.apoteket.se Apoteket Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

34 Högkostnadsskydd - Apotek Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

35 Friskvård/Egenvård Om du eller någon i din familj känner er sjuka behöver ni inte alltid uppsöka läkare på vårdcentral eller sjukhus Du kan ringa och fråga på din hälsocentral Du kan prata med apotekspersonalen kring ditt eller någon i din familjs tillstånd Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

36 Friskvård/Egenvård För att undvika sjukdom kan du tänka på att du måste äta en allsidig och näringsrik kost, att du rör på dig för att bygga upp kroppen och att du sover ordentligt Foto: Livsmedelsverket Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

37 Egenvård Dålig tandstatus kan orsaka hälsoproblem För att undvika detta skall du borsta tänderna minst två gånger per dag, undvika sötsaker och tänka på att inte äta mellan måltiderna Foto: multimediabyrån Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Du skall även gå till tandläkaren regelbundet, helst en gång per år

38 Tobak Rökare löper högre risk att få kroniska lungsjukdomar, ryggont, cancer i urinblåsan, hjärtinfarkt, tandlossning, slaganfall och en mängd andra mer eller mindre allvarliga sjukdomar Foto: multimediabyrån Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

39 Alkohol Alkohol har negativ inverkan på den fysiska och psykiska hälsan vid överkonsumtion Bild: multimediabyrån Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

40 Missbruk och Beroende I de större kommunerna i länet kan du vända sig till Beroendecentrum eller Öppenvården för att få hjälp. Ibland samverkar grannkommuner med varandra och du kan kontakta din Vårdcentral för information för hur det är organiserat i din kommun. Det finns många olika former av missbruk tex alkohol, narkotika, spel, sex och matmissbruk Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

41 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Följande teman kommer vi att erbjuda er kring hälsa samtliga teman kommer också att erbjudas interaktivt på modersmål skriftligt och muntligt Kost Friskvård/Egenvård Tandhälsa För kvinnan/Mödravård m.m. Barnens rättigheter och välbefinnande Familjen/Familjestöd Rädsla


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Dalarna Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser