Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peer-review baserad utvärdering av kunskapsöverföring och kommersialisering vid UoH 1) verktyg/modell för självutvärdering vid högskolor 2) bas för ansökan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peer-review baserad utvärdering av kunskapsöverföring och kommersialisering vid UoH 1) verktyg/modell för självutvärdering vid högskolor 2) bas för ansökan."— Presentationens avskrift:

1 Peer-review baserad utvärdering av kunskapsöverföring och kommersialisering vid UoH 1) verktyg/modell för självutvärdering vid högskolor 2) bas för ansökan till Nyckelaktörsprogrammet Dan-Anders Lidholm 2006-03-23

2 Utvärdering av kommersialisering och samverkan – svenska initiativ Utbildningsdepartementet: – Begär in en handlingsplan för universiteten och högskolornas “arbete med kommersialisering av forskningsresultat och tekniköverföring i enlighet med vad som anförs i propositionen Forskning för ett bättre liv” – handlingsplanerna skall redovisas senast den 19 juni 2006 Högskoleverket planerar en utvärdering som gäller hela tredje uppgiften och skall utföras under år 2007 Nyckelaktörsprogrammet: – VINNOVA erbjuder universitet och högskolor med teknisk, naturvetenskaplig eller medicinsk fakultet stöd för att genomföra en självutvärdering av samverkansarbetet, baserad på en peer review-utvärdering – VINNOVA erbjuder stöd för genomförandet, metodmässigt såväl som finansiellt

3 CRESTs expertgrupp Expert group “Encourage the reform of public research centres and universities, in particular to promote transfer of knowledge to society and industry” Policy action 1a of the CREST expert group: Guidelines for assessing performance of knowledge transfer units and recommendations for their development – Koordinerad av Prof. Aldo Geuna med stöd av en grupp på VINNOVA under ledning av Sven-Gunnar Edlund – Svenska arbetsgruppen: Göran Reitberger, Dan-Anders Lidholm, Rolf Nilsson, Nina Widmark

4 Major actors and streams in a generalised innovation system Industry IPR Public funding Private funding Effects University/ Research institutes Researcher/ Inventor KTUs IPR Incubators/ Science Parks External support org. Governmental agencies Licences Royalties Spin-offs New products and services Innovation supportR&D performers Benefits for the general public & society Indirect commercial & non-commercial benefits for R&D performers

5 Några viktiga frågeställningar av relevans för “performance assessments” Universitetens bidrag till samhället är komplexa, icke-linjära och självförstärkande. Flertalet av de indikatorer som används idag är kvantitativa och mäter bara delar av aktiviteter inom tredje uppgiften. Universiteten och högskolorna arbetar på många olika sätt med tredje uppgiften – arbetet ser även annorlunda ut inom olika ämnesområden. Indikatorer måste vara känsliga för detta. Ett holistiskt anslag är nödvändigt då aktiviteter inom tredje uppgiften innefattar många olika typer av sociala interaktioner. Ett antal olika indikatorer, också kvalitativa, behövs för att erhålla ett kraftfullt utvärderingssystem. Ett sådant system bör fokusera på processer/aktiviteter och inte bara på statistik. Ett vanligt fel i den här typen av utvärderingar är att den mänskliga dimensionen ofta tappas bort. Kunskapsöverföring bygger på människor. Fokusera på människors rörlighet och nätverk.

6 Utvärderingsmetod i moduler Strategy and goals Profile Learning and future strategies Research co-operation and consultancy/ advice Links to the surrounding society and networks Management and general university attitudes Mobility Self assessment Peer-review Infrastructure and operations Stakeholder satisfaction I.I Strategy I.V SWOT I.III Processes I.II Attitude and legitimacy I.IV Co-operation activities Peer-review interviews Intellectual property rights Licensing Spin-off companies Facts and figures II.I Background information II.II Commercial effects University type Funding

7 Peer-review-processen At least 10 days in advance Basic material for peers: The self-assessment survey Any other type of information that the university finds appropriate Charts of organization for knowledge transfer and commercialisation operations Themes for the peers Site visit schedule: Evening before peer-review Pre-meeting between peers, process leader and university coordinator Day 1-2 Basic material Guests – internal Guests – external Peer-contribution/ discussion After site visit Secretariat submits material to peers Peers submit keynote report to university Executives and people with special responsibilities for knowledge transfer and commercialisation activities Arena: University Secretariat recording, etc Internal and external guests Peer group including process leader University panel (incl. peer-review coordinator) 4-5 persons

8 VINNOVAs strategi I början av mars användes modellen för första gången. Tre universitet deltog i piloten: – KTH – KAU – GU Efter piloten har metoden utvärderats och anpassats. Under våren 2006 kommer cirka 20 universitet och högskolor att genomföra självutvärderingar i enlighet med modellen. Ett viktigt mål är att främja/skapa lärprocesser och att stimulera utvecklingen av kunskapsöverföring och kommersialisering vid universitet och högskolor regionalt, nationellt och kanske till och med internationellt. Ansökningar till Nyckelaktörsprogrammet skall inlämnas i oktober 2006.


Ladda ner ppt "Peer-review baserad utvärdering av kunskapsöverföring och kommersialisering vid UoH 1) verktyg/modell för självutvärdering vid högskolor 2) bas för ansökan."

Liknande presentationer


Google-annonser