Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lindängen mot framtiden Utvärderarnas reflektioner Malmö den 21 november 2014 Göran Cars & Sandra Karlsson Samhällsplanering och miljö. KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lindängen mot framtiden Utvärderarnas reflektioner Malmö den 21 november 2014 Göran Cars & Sandra Karlsson Samhällsplanering och miljö. KTH."— Presentationens avskrift:

1 Lindängen mot framtiden Utvärderarnas reflektioner Malmö den 21 november Göran Cars & Sandra Karlsson Samhällsplanering och miljö. KTH

2 Att inte upprepa gamla misstag….
Hur många förnyelseprogram har inte kommit och gått….. Gör man rätt saker? Hur värderar man det man gjort? Är det området eller invånarna som är det väsentliga? Är det verksamheten eller invånarna som är det väsentliga? Exit strategi

3 Framtidens hus Mötesplats för boende, kommun och samarbetsaktörer
Kärna: Vägar till studier och jobb En inkubator för innovation Att främja samhällsutvecklingen genom Lokalt förankrade sociala perspektiv Individen i fokus – inte verksamheten

4 Framtidens hus Idag cirka 1.000 besökare i månaden
Frivilligorganisationer i samverkan med boende Exempel Jobbsökarkompisarna Social- & arbetsmarknadssekreterare i samverkan med arbetsförmedling & Jobb Malmö Röda Korset Verksamheter – självorganiserade & självgående Framgångsfaktor - ARBETSKULTUR

5 Forts. Framtidens hus Samverkan med näringslivet Lokalt jobbskapande – arbetslösa Lindängenbor - Nybyggnation - Villkor för leverantörer Förutsättning – Motprestation från Malmö stad – kostnader för byggande reduceras

6 Forts. Framtidens hus Satsning på ”Företagrådgivning och branschcoacher” ”behovet av och önskemål kring företagsrådgivning …väldigt lågt” däremot saknas ”ofta ekonomiska resurser för att förverkliga sin idé” Vad blir slutsatsen?

7 Forts. Framtidens hus Resultat: Jobbskapande Ovedersägligt Nya arbetstillfällen inom ramen för samarbetet med Trianon Aktivitetsledare på Allaktivitetshuset har gått vidare till fast anställning

8 Forts. Framtidens hus Resultat: Jobbskapande Behöver utvecklas för att inte bli ifrågasatt försörjningsstödet i ökar inte i samma takt som i övriga Malmö antalet individer som blivit självförsörjande har nästan fördubblats… ”Detta är en följd av projektets insatser…”

9 Allaktivitetshuset Bakgrund Brist på föreningsliv, låga skolresultat & otrygghet Värdegrund Värdestyrt demokratiarbete, all verksamhet – utifrån boendes önskemål Lita till människors förmåga att våga testa och tänka utanför ramarna

10 Forts. Allaktivitetshuset
Målgrupp Alla – men särskilt flickor och kvinnor Start i januari 2011 i Lindängen, fr.o.m. hösten 2013 även i Hermodsdal Verksamhet Bas i skolans lokaler 7 dar i veckan Aktivitet – allt från läxhjälp till matlagning

11 Forts. Allaktivitetshuset
Resultat: 5.500 besök/månad 50 procent av de som deltar är flickor/kvinnor Malmö stads mångfaldspris Nationella BRIS-priset Viktigt och angeläget – men förstår omvärlden det?

12 Forts Allaktivitetshuset
Hur få erkännande? ”Betygen hos elever som går i Lindängsskolan har från 2012/23 stigit med 11 procent” ”Boende i området uttrycker att allaktivitetshuset bidrar till en ökad känsla av sammanhang och skapar en ökad attraktivitet i området”. Djävulens advokat skulle fråga: Vad är det som stödjer att det är just allaktivitetshuset som bidragit till detta?

13 Lindängens centrum – fysisk utveckling
Baserat i synpunkter, förslag & idéer från boende Mål: Upprustning av stadsmiljön Fler bostäder Utökad handel Attraktiva mötesplatser Hållbarhet i fokus

14 Forts. Lindängens centrum – fysisk utveckling
Avsiktförklaring Förstudie + Syntesplan 2013 Trianon går med i arbetet Diskussioner med markanden Politisk förankring

15 Forts. Lindängens centrum – fysisk utveckling
Fyra fastighetsägare Nyckelfrågor Samverkan Allmänna ytor Offentlig service - Fler bostäder Utökad handel Kommunala ”nettoinvesteringar”

16 Forts. Lindängens centrum – fysisk utveckling På gång:
Offentlig service: nya förskolor, uppgraderat bibliotek, Högaholmsskolan byggs ut Willy’s etablerar ny butik Trianon bygger 150 nya läghenheter Stena renoverar bostäder Igångssättningsbeslut detaljplanering

17 Forts. Lindängens centrum – fysisk utveckling Vad krävs för att lyckas:
”Fortsatt engagemang…..” ”Privata investeringar…” Javisst. Men hur? Min övertygelse: Engagemang förutsätter tydlig målbild och tydligt mandat. Privata investeringar förutsätter att kommunen tar ledartröjan och skapar ekonomiska incitatment (kommunala investeringar, markpris etc.)

18 Slutord Mycket positivt har hänt Lindängen är på väg

19 Knäckfrågor att fundera över:
Samarbete är ett honnörsord som måste fyllas med substans Ordet hållbarhet får inte bli en klyscha – vad betyder det i Lindängen Resultat måste kunna tydliggöras och relateras till orsak – mätbara mål måste eftersträvas För projektmedel måste alltid finnas en exitstrategi Samarbete med näringslivet förutsätter incitament som gör det värt att investera. I hög grad är det kommunen som måste skapa dessa. HUR SLÅR VAKT OM EN ARBETSKULTUR?


Ladda ner ppt "Lindängen mot framtiden Utvärderarnas reflektioner Malmö den 21 november 2014 Göran Cars & Sandra Karlsson Samhällsplanering och miljö. KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser