Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur – hjärna - lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur – hjärna - lärande"— Presentationens avskrift:

1 Kultur – hjärna - lärande
Henrik Brändén Molekylärbiolog, immunolog, fil lic Vetenskapsskribent, lärarfortbildare, föreläsare Genteknik. Kultur och hjärna Kultur – hjärna - lärande

2 Den kulturella hjärnan

3 Hjärnan lyssnar på tango!

4 Råttor i berikad miljö återhämtar sig snabbare än andra
från strokeliknande skador https://www.youtube.com/watch?v=vsV_D0Sd7gg

5 Hjärnan omformar sig, är plastisk!
Nybildning av nervceller Skicka nya utskott och göra nya kopplingar Stärka/modulera kopplingar som redan finns

6 Hitta tillbaka nervbanor som ”tappats/glömts bort”
Hitta tillbaka nervbanor som ”tappats/glömts bort”

7 Hubert Dinse, Bochum, Tyskland
Råttor i normala burar -> Berikad miljö på ålderns höst -> Bättre balans. NY FÖRMÅGA SKAPAD HOS ÅLDRANDE DJUR 70-åringar som dansat hela livet <-> Annan fysisk aktivitet <-> Inaktiva Som 45-åringars: kroppshållning, balans, finmotorik, beslutsfattande, minne, 60 till 90-åringar gavs dansliknande rytmiska övningar varje vecka 6 månader. Testade 92 parametrar som avspeglade 22 neurologiska förmågor, främst tänkande och lärande För 17 såg man tydlig förbättring, typiskt 30%.

8 Musik förbättrar återhämtningen efter stroke
Att få lyssna på sådan musik man tidigare gillat stärker påtagligt återhämtningen efter en stroke. Inte samma effekt av att lyssna på litteratur, eller annan musik än den man förut gillat Sedan länge vetat att råttor som getts strokeliknande skador återhämtar sig betydligt bättre om de sätts i en bur med leksaker.

9 Fysisk aktivitet -> Stärker tänkande, lärande, minne

10 Allsidig stimulans -> Nybildning av nervceller -> Behövs föra in nya kunskaper
i känt sammanhang När musen lärt sig Flyttade plattformen. Om musens nervcellsbildning slagits ut svårt hitta den igen

11 Musicerande stärker arbetsminne och lärande
När barn tränar musik förbättras arbetsminnet - de blir bättre på att hålla flera saker i huvudet samtidigt, och har då lättare lära sig läsa, räkna, och greppa samband. Flera studier visat att barn som aktivt ägnar sig åt musik allt annat lika klarar skolan bättre än andra barn. Musicerar ger förändringar i hjärnan: Förbindelsen mellan högra och vänstra hjärnhalvan blir större, och nervfibrer lägger sig mer välordnat, parallellt.

12 ”Mis en place” -teorin

13 Tankar och lärande beroende av känslor!

14

15 Kan man lära sig något när man är rädd?
Trygghet i klassrummet! Man lär sig när man har roligt ihop! Nyfikenhet – motivationens betydelse

16 Kultur mot demens - Möt Henry!


Ladda ner ppt "Kultur – hjärna - lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser