Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya avtal Erstaviks fideikommiss -. Nyttjanderättsavtal -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya avtal Erstaviks fideikommiss -. Nyttjanderättsavtal -"— Presentationens avskrift:

1 Nya avtal Erstaviks fideikommiss -. Nyttjanderättsavtal -
Nya avtal Erstaviks fideikommiss - Nyttjanderättsavtal - Avtal för övergripande skötsel och kommunikation

2 Nyttjanderättsavtal Stora entréer 9 + 2 st Små entréer 14 + 2 st
Vägvisningsskyltar ca 11 st Informationsskyltar ca 10 st Samlingsplats Skogshyddan Fiske Källtorpsjön Erstaviksbadet och Strålsjöbadet. Parkering i Drevingeområdet. Km Stigar ca 21 Mindre skogsvägar ca 14 GC- stigar nyanläggning samt befintlig ca 3, 7 Nyanläggning stig ca 0,3 km Sörmlandsleden ca 0,6 Markerad led ca 22 Skidspår ca 30

3

4

5

6 Avtal för övergripande skötsel och kommunikation gällande:
Skötsel, tillsyn och renhållning. Plogning, dammbindning, cykling, tältning, fördämningar, plocka skräp, skadat vilt, åverkan. Kontinuerlig kommunikation och dialog med allmänheten. Samverkan kring områdets natur- och kulturvärden samt allmänhetens tillgänglighet, vid bebyggelse och grönstrukturplanering, för att möjliggöra ett pedagogiskt projekt. Uppföljning av skötsel, information och kommunikation, områdets värde för rekreation, friluftsliv, natur- och kulturvärden, påverkan på Erstaviks verksamheter, samverkan med skolor och föreningar samt samverkan mellan kommunen och Erstavik.


Ladda ner ppt "Nya avtal Erstaviks fideikommiss -. Nyttjanderättsavtal -"

Liknande presentationer


Google-annonser