Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

nationellT kommunikationskoncept presumtiva studenter 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "nationellT kommunikationskoncept presumtiva studenter 2015"— Presentationens avskrift:

1 nationellT kommunikationskoncept presumtiva studenter 2015
Projektledare, sofia wallner kommunikationsenheten

2 FRAMGÅNGSRIKA ALUMNER
UNIKA UTBILDNINGAR UNIKA FACILITETER RANKING FRAMGÅNGSRIKA ALUMNER Ett kommunikationskoncept är ett verktyg för att kunna prioritera VAD man ska kommunicera och till VEM. Konceptet ska vara en utgångspunkt, plattform, för information och kommunikation i kontakten med dem som vi vill ska bli våra studenter. Konceptet ersätter inte information om t.ex kurser, utbildningsprogram eller mer specifik information som vi behöver förmedla och kommunicera i våra kontakter med dem vi vill nå. "Kommunikationskonceptet är en av många pusselbitar att använda när vi bygger vår berättelse om Göteborgs universitet." FRAMGÅNGSRIK FORSKNING

3 Från medvetenhet till aktivt val
MÅLGRUPP AKTIVITETER Varumärke, Marknadsföring/ profilering Riktad kommunikation digitala och trad. Medier Sociala medier Studievägledning Utbildningsmässor Programkatalog Gus webb Öppet hus GU finns GU är intressant för mig Jag vill läsa till X på GU eller på konkurrerande lärosäte Jag väljer X på GU Söker till GU MEDVETENHET INTRESSE ÖVERVÄGANDE Denna bilden föreställer en ”kommunikationstratt”. Bilden visar att ju närmre en målgrupp Kommunkationsenheten ansvarar för, universitetsgemensam, varumärkesbyggande kommunikation gentemot nationella och internationella studenter samt alumner. Kommunikationsenheten tar det strategiska och operativa beslutet om primär målgrupp, kanaler och budskapsplattform för det universitetsgemensamma kommunikationskonceptet. Kommunikationsenheten ansvarar för att tillhandahålla kommunikationsmaterial, mallar för produktion, samt mäss- och monterlösningar som representerar hela Göteborgs universitet. Universitetets centrala kanaler (t ex webben, sociala medier) underhålls och utvecklas löpande. Arbetet bedrivs i projektform och är koordinerande, rådgivande och strategiskt. Det mer operativa arbetet, relationsbyggandet och skräddarsydd kommunikation för specifika studentgrupper ansvarar fakulteter, institutioner och program för. VAL AKTION

4 Utbildning som förnyar
Budskapsplattform Samhällsansvar Öppenhet Mångsidighet ”Göteborgs universitet bidrar till en bättre framtid” ”Göteborgs universitet för en öppen dialog med omvärlden” ”Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap ” Forskning som påverkar Utbildning som förnyar Samverkan som utvecklar Arbetsmiljö som inspirerar MÅLGRUPP/ INTRESSENTER 4. SKAPA INNEHÅLL Berättelsen Argumenten Fakta 5. FÖRPACKA BUDSKAP Visuell identitet Kanal Bild Design GÖTEBORGS UNIVERSITET 1. KÄRNVÄRDEN Varför finns vi? 2. BUDSKAP Vad gör vi? Den universitetsgemensamma budskapsplattformen enligt universitetets kommunikationsstrategi svarar på frågorna Varför finns vi? Vad gör vi? Vad vill vi göra? Ett varumärkeslöfte är det vi lovar våra målgrupper och intressenter att de ska få uppleva i mötet med Göteborgs universitet. Huvudbudskapet till de presumtiva nationella studenterna bygger på ”Utbildning som förnyar”. 3.VARUMÄRKESLÖFTET Vad vill vi göra?

5 Imagemarkörer STRATEGI
Strategin är att förmedla de av universitetets imagemarkörer som skapar förutsättningar för målgruppens personliga utveckling. Göteborg – en stad utan begränsningar Möten – här möter studenten en diversifierad grupp människor som berikar och inspirerar Utbildningsmiljö – vår utbildningsmiljö tillåter studenten att utveckla sina idéer och personlighet Utbildningar – Vi visar studenten ett förhållnings- och tankesätt som förbereder hen för framtiden. Våra utbildningar bidrar till att studenten når sina mål KOMMUNIKATIV MÅLGRUPP Universitetets önskade student beskrivs som motiverad, stolt, ambitiös, drivande, målmedveten, självständig och innovativ.

6 Kommunikativ målgrupp
Geografiskt, mental och riktad målgrupp är Ungdomar i upptagningsområden runt Jönköping, Varberg, Uddevalla och Karlstad. Även om Göteborgs universitet vänder sig till alla presumtiva nationella studenter så kan ett kommunikationskoncept vända sig specifikt till en riktad målgrupp. INVENTERING AV UNIVERSITETETS VERKSAMHETERS MARKNADSINSATSER Efter den inventering av alla institutioner och fakulteters planerade kommunikativa aktiviteter för 2015 prioriterades en: Geografiskt målgrupp: Ungdomar i upptagningsområden runt de mindre städerna Jönköping, Varberg, Uddevalla och Karlstad. Städer med konkurrerande lärosäten De flesta institutioner och fakulteter hade koncentrerat sina marknadsaktiviteter KOMMUNIKATIV MÅLGRUPP Universitetets önskade student beskrivs som motiverad, stolt, ambitiös, drivande, målmedveten, självständig och innovativ. (se föregående sida) Riktad kommunikation görs mot en geografiskt, mental och kommunikativ målgrupp: Småstadsbor – unga människor som bor i exempelvis Jönköping, Varberg, Uddevalla och Karlstad. Universitetegemensam målgrupp är studenter som bor i Göteborg studenter som bor i närheten av andra storstäder som Stockholm/Uppsala eller Malmö/Lund kommer att söka studier efter hemort och efterfrågan på specifik utbildning.

7 Kommunikativa målgruppens önskemål
HÖGRE I TAK NYA INTRYCK NYA MÖJLIGHETER Vår kommunikativa målgrupp är unga människor i mindre städer med ambition och drivkraft att studera vidare. De är redo att ta nästa steg i sin utveckling, bort från småstadsmentaliteten. Nu är de sugna på nya intryck, nya sammanhang och nya människor. De vill ha ett öppet klimat med högt i tak. ANALYS Analysen av målgruppen presumtiva nationella studenter i mindre städer sammanfattas med att deras drivkraft är förnyelse. De söker: Nya perspektiv Storstad Studentliv Mångsidighet NYA PERSPEKTIV NYA MÄNNISKOR

8 Kärnvärden, fördelar & budskap
NYA PERSPEKTIV RIKTIG STORSTAD ÖPPENHET MÅNGSIDIGHET TILLÅTET ATT TYCKA OLIKA ÖPPEN DIALOG GÖTEBORGS UNIVERSITETS KÄRNVÄRDEN Öppenhet Mångsidighet Samhällsansvar VARUMÄRKESLÖFTE Utbildning som förnyar Budkskapet–Nya perspektiv nya infallsvinklar tillåtet att tycka olika öppendialog UNIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Staden Göteborg Budkskapet–En riktig storstad POSITIONERING Brett kursutbud Budkskapet–Rikt studentliv RIKT STUDENTLIV BRETT KURSUTBUD NYA INFALLSVINKLAR SAMHÄLLSANSVAR

9 BLI DU Kommunikativ idé Vad vi kan erbjuda Vad målgruppen vill ha
NYA PERSPEKTIV STORSTAD STUDENTLIV MÅNGSIDIGHET NYA INFALLSVINKLAR NYA INTRYCK ÖPPEN DIALOG HÖGRE I TAK SAMHÄLLSANSVAR NYA MÄNNISKOR BRETT KURSUTBUD NYA MÖJLIGHETER Den kommunikativa idén är hur vi prioriterar och paketerar vårt erbjudande i relation till den den presumtiva målgruppens önskemål. BLI DU

10 Manifest 1.1 Det är din tid nu. Du vill förflytta dig, på alla sätt. Du drömmer om en plats där dina idéer möter nya tankar från hela världen. Där det är så högt i tak att du kan utveckla din fulla potential. Du vill träffa människor som lyfter dig – och som du slår med häpnad. Välkommen till ditt nya jag. Göteborgs universitet Ett manifest är kärnan i det prioriterade, paketerade budskapet. Manifestet anger en röst, en tonalitet, en attityd och ett förhållningssätt. Manifestet finns i tre variationer, baserad på kärnfullhet, situation och utrymme.

11 Manifest 1.2 och 1.3 Det är din tid nu. Du vill förflytta dig, på alla sätt. Du drömmer om en plats där dina idéer möter nya tankar från hela världen. Där det är så högt i tak att du kan utveckla din fulla potential. Välkommen till ditt nya jag. Göteborgs universitet Det är din tid nu. Du vill förflytta dig på alla sätt.

12 Budskapsplattformen delas upp i
Ett huvudbudskap Tre underliggande stödjande budskap Sex undergrupper som stödjer huvud- och underliggande budskap med argument och fakta

13 Konceptets paketering
Manifest ”Välkommen till ditt nya jag” Bild ”Den varma storstaden Göteborg” Ljud • Röster och berättelser som ”kallprat”– en podcast i samarbete med alumnen Fredrik Holm • Jazz/Music Music, Fabian Kallerdahl

14 ”Den varma storstaden Göteborg”
Gjord av HDK-alumn Jan Eneroth

15 Görs av XX-alumn Fredrik Holm

16


Ladda ner ppt "nationellT kommunikationskoncept presumtiva studenter 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser