Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De nya affärsrelationerna - Från produkt - till funktionserbjudande Författare: Staffan Brege, Daniel Kindström och Per-Olof Brehmer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De nya affärsrelationerna - Från produkt - till funktionserbjudande Författare: Staffan Brege, Daniel Kindström och Per-Olof Brehmer."— Presentationens avskrift:

1 De nya affärsrelationerna - Från produkt - till funktionserbjudande Författare: Staffan Brege, Daniel Kindström och Per-Olof Brehmer

2 Paradoxen Svenska företag försvarar sig mot lågpriskonkurrens genom kostnadsrationalisering samtidigt som långsiktiga relationer skapas genom helhetserbjudanden

3 Transaktionsfokus hos kunder Lågpriskonkurrens Offentliga upphandlingar Centraliserade inköp E-handel Pressad lönsamhet

4

5 Helhetserbjudande hos leverantörer Relationsskapande o Lock-out och Lock-in effekter o Minskade transaktionsfokus Svårmätbart o Internt och externt Uppbyggnad av organisation och erbjudande o Ökad lönsamhet/tillväxt eller hävstång

6 Tjänstebaserat erbjudande - Process

7 Reflektioner Kunder vill ha inte ha produkter/ tjänster utan lösningar Fokus på funktion istället för produkt Långa relationer under en livscykel

8 Diskussionsfrågor Hur ställer sig kunderna till helhetslösningar?

9 Outsourcing - Från mode och trend till ett balanserat strategibeslut Författare: Mats Abrahamsson, Dan Andersson och Staffan Brege

10 Outsourcing Överföra interna aktiviteter som ej innefattar kärnkompetens på externa aktörer med tillhörande resurser. o Ses som en slutgiltig lösning, ej utkontraktering o Parallelt med: Från produkt - komplext erbjudande o Fokus på kärnverksamhet  Stödenheter genererar liten del av värdet men upptar tid och kostnader

11 Anledningar till Outsourcing Specialisering Fokusering Skalfördelar Kortare TtM Minskade Investeringar Strategisk flexibilitet Omstrukturering

12 Risker Alltför stort leverantörs beroende Imitation och försämrad konkurrensförmåga Dubbla kostnader För litet eget förädlingsvärde Bristande förändringsförmåga

13

14 Risker och möjliga lösningar Leverantörsberoende - specificerade kontrakt Imitation - patentskydda/behålla beståndsdelar Tappad kärnkompetens - fokusera styrkor Ökade kostnader initialt - ta bort outsourcad verksamhetsdel

15 Förutsättningar för ett balanserat strategi- beslut 1.Fungerande outsourcingmarknad a. Utan konkurrens ökar risker för underprestation b. Dålig stimulans för utveckling och anpassning utan marknad 2.Analys av interna effekter a. Krav: Välgrundat behov för outsourcing b. Noggrann kalkyl där kostnader så som ny kompetens även inkluderas

16 Förutsättningar för ett balanserat strategi beslut...forts. 3.Outsourca ej problem a. Måste finna problemets källa och ha garantier för att leverantör kan lösa detta mer effektivt b. Dåligt interna krav innebär ofta sämre externa krav 4. Skapa Win - Win a.Båda parter måste tjäna på avtalet b.Långsiktigt engagemang c.Lönsamhet skapar utveckling

17 Avslutning Fokusera på kärnkompetens Outsourcing endast lönsam om om den byggs på strategiskt genomtänkta beslut som stärks av relationer där båda parter gynnas

18 Diskussionsfrågor Finns det ett motsatsförhållande mellan outsourcing och “De nya affärsrelationerna”?


Ladda ner ppt "De nya affärsrelationerna - Från produkt - till funktionserbjudande Författare: Staffan Brege, Daniel Kindström och Per-Olof Brehmer."

Liknande presentationer


Google-annonser