Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie Nytt affärssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie Nytt affärssystem"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie Nytt affärssystem
Outokumpu Nordic Brass i samarbete med Sigma, hösten 2008 (Bantad version för Implema)

2 Förstudie Nytt Affärssystem
Hur arbetar vi idag? Hur vill vi arbeta imorgon? Rapport med förslag.

3 Förstudieinnehåll 1(3) Vilken påverkan uppstår vid övergång till Nytt AS Konsekvenser av att gå från Movex 10.C till annat AffärsSystem eller ”uppgraderadering” av Movex Kan vi använda standardprocesser från M3 eller annat AS? Potentialer - Vad ger det för mervärde för oss att uppgradera / Byta Vilka anpassningar är verksamhetskritiska Hur att integrera Danmarkskontoret. Ta fram delmål / aktiviteter, tidplan och bemanning för respektive, Avdelning Ekonomi, Produktion, Logistik Underhåll Streckkodsprojektet skall genomföras först i samband med uppgraderingen Reklamationshantering? 1.1 (ACP~Paper & Steel) 1.2 Hur väl fungerar omplanering av KO utan APP, flexibilitet 1.3 gärna värderade , konkreta sådana 2.2 Skall underhåll vara med i uppgraderingsprojektet? Om så, krav på att planeringssystem finns 2.3 Warehouse Mobility?

4 Förstudieinnehåll 2(3) Kartläggning av utbildningsbehov
Utbildningsplan, Affärssystem Utbildningsplan, Cognos Vilka rapporter behövs, Cognos Plan för framtagande av kub eller köp och sedan utifrån standard kub skapa mall. Vilka externa kopplingar behöver upprättas Certifikat, Edicom, Traversvågar, Bilvåg, Extern Hemsida, Utskrifter/Dokument, Automatiska , Underhåll, Reklamation Hur att sy ihop VerksamhetsLedningssystemet i Qualiwere med Learning accelerator? Västeråskontor 3.2 super users 4.1 (Avsluta frågor via Excel)

5 Förstudieinnehåll 3(3) Data Hårdvarukrav Avgränsningar Risker
Konvertering / skapa ny Ta fram registervårdsrutiner Datalagret BPM? Hårdvarukrav Prestandakrav på server, backupptider, uppetider, speglade maskiner, OS400 / Windows Smart Client via Citrix? Avgränsningar Risker Kostnadsuppskattning Ärendehanteringssystem för projektet, Jira? 7.2 Ska sedan granska och hanteras vid internrevision för att se om rutiner följs.

6 Tidplan Uppgraderat affärssystem Förstudie 2008-09-01—11-15,
Beslut hur att gå vidare Implementationsstart Driftstart


Ladda ner ppt "Förstudie Nytt affärssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser