Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 3–4 september 2014, anordnat av Läkemedelsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 3–4 september 2014, anordnat av Läkemedelsverket."— Presentationens avskrift:

1 Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation
Ett konsensusdokument från expertmöte 3–4 september 2014, anordnat av Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten

2 Bakgrund Sexuellt överförbara infektioner (STI) vanligast bland sexuellt aktiva individer < 30 år Ofta symtomlösa men kan ge cystitsymtom och/eller uretritbesvär Symtom kan även uppträda i ögon, munhåla eller ändtarm

3 Smittskyddslagen Gonorré, klamydia (även lymfogranuloma venereum) och syfilis lyder under smittskyddslagen (2004:168) Undersökning, diagnostik och behandling kostnadsfritt för patienten Behandlande läkare ansvarar för att ge förhållningsregler smittspårning fallanmälan enligt smittskyddslagen

4 Behandling Behandla för att undvika allvarliga komplikationer
eliminera symtom förhindra vidare smittspridning minska risk för hiv-smitta Engångsdos 1 g azitromycin p.o. bör undvikas vid behandling av misstänkt/säkerställd bakteriell STI

5 Snabbtester och självtester
Medicintekniska produkter avsedda för vården Ska vara CE-märkta Självtester och provtagningskit Avsedda för privatpersoner

6 Klamydia Epidemiologi Orsakas av Chlamydia trachomatis
Vanligaste bakteriella STI i Sverige Cirka fall/år (57 % kvinnor, 43 % män) Omfattas av smittskyddslagen

7 Klamydia Klinik Asymtomatisk infektion mycket vanligt hos båda könen
Prov bör erbjudas frikostigt

8 Klamydia Hos kvinnan Symtom Samlagsblödning, mellanblödning, flytning
Miktionssveda Komplikationer Endometrit och/eller salpingit Risk för infertilitet, extrauterin graviditet, kronisk buksmärta

9 Klamydia Hos mannen Symtom
Miktionssveda, genomskinlig/svagt färgad flytning Komplikationer Epididymit, i sällsynta fall prostatit

10 Lymfogranuloma venereum (LGV)
Epidemiologi Tre invasiva genotyper av C. trachomatis Ses nästan uteslutande hos män som har sex med män (MSM) Drygt 20 fall år 2013 80 % hiv-positiva vid diagnos Omfattas av smittskyddslagen

11 LGV – tre stadier Primärlesion
Kan vara oansenlig, vanligen anogenitalt Hemorragisk proktit: smärta, blödning, slembildning, förstoppning Sekundär lymfadenit Lymfkörtelsvullnad Feber och allmänsymtom Dagar till veckor efter primärlesion

12 LGV – tre stadier Tredje stadiet Ses hos enstaka obehandlade patienter
Kronisk inflammation: destruktion av körtlar, lymfkärl, anogenital vävnad

13 Mycoplasma genitalium
Epidemiologi Omfattas inte av smittskyddslagen Ingen svensk nationell statistik Kan vara nästan lika vanlig som klamydia

14 Mycoplasma genitalium
Klinik Går kliniskt inte att skilja från klamydia Majoriteten av infekterade är symtomfria Kan orsaka samma typ av komplikationer

15 Gonorré Epidemiologi Orsakas av Neisseria gonorrhoeae
Tillsammans med klamydia vanligaste bakteriella STI i världen Åter vanligare under 2000-talet Drygt fall år 2013 Omfattas av smittskyddslagen

16 Gonorré Hos kvinnan Symtom Ökad vaginal flytning, olaga blödning
Miktionssveda Asymtomatisk infektion hos > 50 % Komplikationer Endometrit och/eller salpingit Risk för infertilitet, extrauterin graviditet, kronisk buksmärta Bartolinit

17 Gonorré Hos mannen Symtom Riklig purulent flytning, miktionssveda
Asymtomatisk infektion hos < 10 % Komplikationer Epididymit, prostatit, vesikulit

18 Syfilis Epidemiologi Orsakas av Treponema pallidum subsp. pallidum
200 fall/år i Sverige Främst i storstadsregionerna bland MSM, ofta med hiv Lokal smittspridning hos heterosexuella förekommer Omfattas av smittskyddslagen

19 Syfilis Klinik Syfilis är en "sjukdomsimitatör”
Symtom kan vara oklara – var frikostig med screening

20 Syfilis Primär syfilis Sekundär syfilis Tertiär syfilis
oömt sår, oftast genitalt Sekundär syfilis makulära, rödbruna utslag främst på bålen, feber och allmänpåverkan Tertiär syfilis mycket sällsynt

21 Klamydia – behandling Okomplicerad genital infektion/extragenital infektion Doxycyklin p.o. Lymecyklin eller oxitetracyklin p.o. vid stark UV-exposition Graviditet Doxycyklin p.o. till och med graviditetsvecka 12 Azitromycin p.o. efter graviditetsvecka 12 Amoxicillin p.o. kan ges under hela graviditeten (viss risk för persisterande infektion)

22 LGV – behandling Doxycyklin p.o. förstahandsval
Erytromycin p.o. vid t. ex. överkänslighet mot tetracykliner Högre dos och längre behandlingstid än vid vanlig klamydia Interaktionsrisk vid hiv-behandling

23 Mycoplasma genitalium – behandling
Okomplicerad genital infektion/extragenital infektion Azitromycin p.o. 5 dagar för att minska risken för resistensutveckling Graviditet Undvik om möjligt behandling under första trimestern Azitromycin p.o. efter första trimestern Amning Avvakta behandling om möjligt

24 Gonorré – behandling Okomplicerad anogenital infektion Ceftriaxon i.m.
Spektinomycin i.m. (licensläkemedel) vid allergi Svalggonorré Ceftriaxon i.m. i kombination med azitromycin p.o. Graviditet och amning Alternativt spektinomycin i.m. (licensläkemedel)

25 Gonorré – behandling Tilltagande antibiotikaresistens
Odling innan behandling påbörjas Kontrollprov efter behandling

26 Syfilis – behandling Förstahandsbehandling
Benzatinpenicillin i.m. (licensläkemedel) Även vid graviditet Alternativ behandling Prokainpenicillin i.m. (licensläkemedel) Vid penicillinallergi Doxycyklin p.o.

27 Tänk på resistensutveckling –
Behandling Tänk på resistensutveckling – undvik engångsdos 1 g azitromycin p.o. vid behandling av misstänkt/säkerställd bakteriell STI

28 Deltagarlista från expertmötet
Externa Överläkare Carin Anagrius, STD-mottagningen, Falu lasarett, Falun Med. dr Torsten Berglund, Folkhälsomyndigheten, Solna Överläkare, med. dr Carina Bjartling, VO Kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus, Malmö Biträdande smittskyddsläkare Lars Blad, Smittskyddsenheten, Landstinget Västernorrland, Matfors Docent Anders Blaxhult, Södersjukhuset, Stockholm Överläkare, med. dr Göran Bratt, Venhälsan/Infektion, Södersjukhuset, Venhälsan, Stockholm Docent, överläkare Lars Falk, Hudkliniken, Landstinget i Östergötland, Linköping Docent, smittskyddsläkare Hans Fredlund, Laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset Örebro Docent Björn Herrmann, Klinisk mikrobiologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Överläkare Karin Jung, Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm Docent, överläkare Peter Lidbrink, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Docent, överläkare Lena Marions, Södersjukhuset, Stockholm Dr Susanna Milisic, S:t Eriks Vårdcentral/Sesam City, Stockholm Överläkare, biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog, Smittskydd Västra Götaland, Kärnsjukhuset, Skövde Allmänläkare Christer Norman, Folkhälsomyndigheten, Solna Docent, överläkare Elisabet Nylander, Hud och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Överläkare Tomas Richtnér, Södersjukhuset, Stockholm Överläkare, med. dr Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SU, Göteborg Docent Magnus Unemo, Laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset Örebro Epidemiolog Inga Velicko, Folkhälsomyndigheten, Solna Docent, överläkare Arne Wikström, Hudkliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm Interna Dr Julia Barroso, Läkemedelsverket, Uppsala Docent Kerstin Claesson, Läkemedelsverket, Uppsala Assistent Malika Hadrati, Läkemedelsverket, Uppsala Leg. apotekare Ulrika Jonsson, Läkemedelsverket, Uppsala Infektionsläkare, med. dr Anders Lignell, Läkemedelsverket, Uppsala Assistent Elisabeth Rubbetoft, Läkemedelsverket, Uppsala


Ladda ner ppt "Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 3–4 september 2014, anordnat av Läkemedelsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser