Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 3–4 september 2014, anordnat av Läkemedelsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 3–4 september 2014, anordnat av Läkemedelsverket."— Presentationens avskrift:

1 Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 3–4 september 2014, anordnat av Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten

2 Bakgrund –Sexuellt överförbara infektioner (STI) vanligast bland sexuellt aktiva individer < 30 år –Ofta symtomlösa men kan ge cystitsymtom och/eller uretritbesvär –Symtom kan även uppträda i ögon, munhåla eller ändtarm

3 Smittskyddslagen –Gonorré, klamydia (även lymfogranuloma venereum) och syfilis lyder under smittskyddslagen (2004:168) –Undersökning, diagnostik och behandling kostnadsfritt för patienten –Behandlande läkare ansvarar för att ge förhållningsregler smittspårning fallanmälan enligt smittskyddslagen

4 Behandling Behandla för att –undvika allvarliga komplikationer –eliminera symtom –förhindra vidare smittspridning –minska risk för hiv-smitta Engångsdos 1 g azitromycin p.o. bör undvikas vid behandling av misstänkt/säkerställd bakteriell STI

5 Snabbtester och självtester Snabbtester –Medicintekniska produkter avsedda för vården –Ska vara CE-märkta Självtester och provtagningskit –Avsedda för privatpersoner –Ska vara CE-märkta

6 Klamydia Epidemiologi –Orsakas av Chlamydia trachomatis –Vanligaste bakteriella STI i Sverige –Cirka 35 000 fall/år (57 % kvinnor, 43 % män) –Omfattas av smittskyddslagen

7 Klamydia Klinik –Asymtomatisk infektion mycket vanligt hos båda könen –Prov bör erbjudas frikostigt

8 Klamydia Hos kvinnan Symtom –Samlagsblödning, mellanblödning, flytning –Miktionssveda Komplikationer –Endometrit och/eller salpingit Risk för infertilitet, extrauterin graviditet, kronisk buksmärta

9 Klamydia Hos mannen Symtom –Miktionssveda, genomskinlig/svagt färgad flytning Komplikationer –Epididymit, i sällsynta fall prostatit

10 Lymfogranuloma venereum (LGV) Epidemiologi –Tre invasiva genotyper av C. trachomatis –Ses nästan uteslutande hos män som har sex med män (MSM) –Drygt 20 fall år 2013 –80 % hiv-positiva vid diagnos –Omfattas av smittskyddslagen

11 LGV – tre stadier Primärlesion –Kan vara oansenlig, vanligen anogenitalt –Hemorragisk proktit: smärta, blödning, slembildning, förstoppning Sekundär lymfadenit –Lymfkörtelsvullnad –Feber och allmänsymtom –Dagar till veckor efter primärlesion

12 LGV – tre stadier Tredje stadiet –Ses hos enstaka obehandlade patienter –Kronisk inflammation: destruktion av körtlar, lymfkärl, anogenital vävnad

13 Mycoplasma genitalium Epidemiologi –Omfattas inte av smittskyddslagen –Ingen svensk nationell statistik –Kan vara nästan lika vanlig som klamydia

14 Mycoplasma genitalium Klinik –Går kliniskt inte att skilja från klamydia –Majoriteten av infekterade är symtomfria –Kan orsaka samma typ av komplikationer

15 Gonorré Epidemiologi –Orsakas av Neisseria gonorrhoeae –Tillsammans med klamydia vanligaste bakteriella STI i världen –Åter vanligare under 2000-talet –Drygt 1 100 fall år 2013 –Omfattas av smittskyddslagen

16 Gonorré Hos kvinnan Symtom –Ökad vaginal flytning, olaga blödning –Miktionssveda –Asymtomatisk infektion hos > 50 % Komplikationer –Endometrit och/eller salpingit Risk för infertilitet, extrauterin graviditet, kronisk buksmärta –Bartolinit

17 Gonorré Hos mannen Symtom –Riklig purulent flytning, miktionssveda –Asymtomatisk infektion hos < 10 % Komplikationer –Epididymit, prostatit, vesikulit

18 Syfilis Epidemiologi –Orsakas av Treponema pallidum subsp. pallidum –200 fall/år i Sverige –Främst i storstadsregionerna bland MSM, ofta med hiv –Lokal smittspridning hos heterosexuella förekommer –Omfattas av smittskyddslagen

19 Syfilis Klinik –Syfilis är en "sjukdomsimitatör” –Symtom kan vara oklara – var frikostig med screening

20 Syfilis Primär syfilis –oömt sår, oftast genitalt Sekundär syfilis –makulära, rödbruna utslag främst på bålen, feber och allmänpåverkan Tertiär syfilis –mycket sällsynt

21 Klamydia – behandling Okomplicerad genital infektion/extragenital infektion –Doxycyklin p.o. –Lymecyklin eller oxitetracyklin p.o. vid stark UV-exposition Graviditet –Doxycyklin p.o. till och med graviditetsvecka 12 –Azitromycin p.o. efter graviditetsvecka 12 –Amoxicillin p.o. kan ges under hela graviditeten (viss risk för persisterande infektion)

22 LGV – behandling Doxycyklin p.o. förstahandsval Erytromycin p.o. vid t. ex. överkänslighet mot tetracykliner Högre dos och längre behandlingstid än vid vanlig klamydia Interaktionsrisk vid hiv-behandling

23 Mycoplasma genitalium – behandling Okomplicerad genital infektion/extragenital infektion –Azitromycin p.o. 5 dagar för att minska risken för resistensutveckling Graviditet –Undvik om möjligt behandling under första trimestern –Azitromycin p.o. efter första trimestern Amning –Avvakta behandling om möjligt

24 Gonorré – behandling Okomplicerad anogenital infektion –Ceftriaxon i.m. –Spektinomycin i.m. (licensläkemedel) vid allergi Svalggonorré –Ceftriaxon i.m. i kombination med azitromycin p.o. Graviditet och amning –Ceftriaxon i.m. –Alternativt spektinomycin i.m. (licensläkemedel)

25 Gonorré – behandling –Tilltagande antibiotikaresistens –Odling innan behandling påbörjas –Kontrollprov efter behandling

26 Syfilis – behandling Förstahandsbehandling –Benzatinpenicillin i.m. (licensläkemedel) Även vid graviditet Alternativ behandling –Prokainpenicillin i.m. (licensläkemedel) Vid penicillinallergi –Doxycyklin p.o.

27 Behandling Tänk på resistensutveckling – undvik engångsdos 1 g azitromycin p.o. vid behandling av misstänkt/säkerställd bakteriell STI

28 Deltagarlista från expertmötet Externa Överläkare Carin Anagrius, STD-mottagningen, Falu lasarett, Falun Med. dr Torsten Berglund, Folkhälsomyndigheten, Solna Överläkare, med. dr Carina Bjartling, VO Kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus, Malmö Biträdande smittskyddsläkare Lars Blad, Smittskyddsenheten, Landstinget Västernorrland, Matfors Docent Anders Blaxhult, Södersjukhuset, Stockholm Överläkare, med. dr Göran Bratt, Venhälsan/Infektion, Södersjukhuset, Venhälsan, Stockholm Docent, överläkare Lars Falk, Hudkliniken, Landstinget i Östergötland, Linköping Docent, smittskyddsläkare Hans Fredlund, Laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset Örebro Docent Björn Herrmann, Klinisk mikrobiologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Överläkare Karin Jung, Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm Docent, överläkare Peter Lidbrink, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Docent, överläkare Lena Marions, Södersjukhuset, Stockholm Dr Susanna Milisic, S:t Eriks Vårdcentral/Sesam City, Stockholm Överläkare, biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog, Smittskydd Västra Götaland, Kärnsjukhuset, Skövde Allmänläkare Christer Norman, Folkhälsomyndigheten, Solna Docent, överläkare Elisabet Nylander, Hud och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Överläkare Tomas Richtnér, Södersjukhuset, Stockholm Överläkare, med. dr Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SU, Göteborg Docent Magnus Unemo, Laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset Örebro Epidemiolog Inga Velicko, Folkhälsomyndigheten, Solna Docent, överläkare Arne Wikström, Hudkliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm Interna Dr Julia Barroso, Läkemedelsverket, Uppsala Docent Kerstin Claesson, Läkemedelsverket, Uppsala Assistent Malika Hadrati, Läkemedelsverket, Uppsala Leg. apotekare Ulrika Jonsson, Läkemedelsverket, Uppsala Infektionsläkare, med. dr Anders Lignell, Läkemedelsverket, Uppsala Assistent Elisabeth Rubbetoft, Läkemedelsverket, Uppsala


Ladda ner ppt "Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 3–4 september 2014, anordnat av Läkemedelsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser