Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Regeringens syn på begravningsfrågorna Stefan Attefall Civil- och bostadsminister SKKF Rikskonferens 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Regeringens syn på begravningsfrågorna Stefan Attefall Civil- och bostadsminister SKKF Rikskonferens 2012."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Regeringens syn på begravningsfrågorna Stefan Attefall Civil- och bostadsminister SKKF Rikskonferens 2012

2 Socialdepartementet Begravningsverksamheten ”Det är viktigt att ge den avlidna en etisk och värdig behandling som tar hänsyn till den egna önskan” Etik och värdigt bemötande

3 Socialdepartementet Gravsättning Ny definition ”placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats” Olika gravsättningsformer Ingen rättslig reglering Huvudmännen ansvarar att komma överens om olika former av gravsättning

4 Socialdepartementet Tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering Längsta tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad Skatteverket får medge anstånd om det finns särskilda skäl

5 Socialdepartementet Gravrätt Begränsad gravrätt Gravanordningens utseende, beskaffenhet, utsmyckning och ordnande i övrigt Upplåtaren har ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick Återlämnande av gravrätt Gravrätt som har återlämnats ska få återupptas Ansökan om återupptagande ska göras inom 25 år från senaste gravsättning

6 Socialdepartementet Begravnings- och kyrkoavgiften Begravningsavgifte n ska vara fristående från kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan

7 Socialdepartementet Utökade krav på begravningsombuden Länsstyrelsen förordnar en för uppdraget lämplig och kvalificerad person Kunskaper inom ekonomi samt kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar samt olika begravningsseder Länsstyrelsens beslut om förordnande av begravningsombud får inte överklagas

8 Socialdepartementet Länsstyrelsernas ansvar över begravningsverksamheten Rätt att inspektera verksamhet På begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs

9 Socialdepartementet Några begravningsfrågor prop. 2011/12:51 Lagändringarna träder ikraft 1 maj 2012 Begravningsavgifte n träder ikraft 1 januari 2013

10 Socialdepartementet Frågor att återkomma till Nya begängelsemetoder utöver begravning och kremering Anstånd Tillvaratagande av metaller som blir kvar efter kremering


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Regeringens syn på begravningsfrågorna Stefan Attefall Civil- och bostadsminister SKKF Rikskonferens 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser