Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrensverkets informationsseminarium för effektivare livsmedelsuppföljning i offentlig sektor - säljare Malmö 3 mars 2015 Göteborg 4 mars 2015 Umeå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrensverkets informationsseminarium för effektivare livsmedelsuppföljning i offentlig sektor - säljare Malmö 3 mars 2015 Göteborg 4 mars 2015 Umeå."— Presentationens avskrift:

1 Konkurrensverkets informationsseminarium för effektivare livsmedelsuppföljning i offentlig sektor - säljare Malmö 3 mars 2015 Göteborg 4 mars 2015 Umeå 9 mars 2015 Stockholm 10 mars 2015

2 Säljande sida, t.ex. grossist, leverantör, producent, importör m.m. »8.30-8.45 Välkomna! Därför finns hållbarhetskriterier för livsmedel, så har de utvecklats och kriterier är viktiga för den offentliga kunden. Monica Sihlén, Konkurrensverket »8.45-9.05 Så ser den tekniska lösningen ut för att göra det så enkelt som möjligt att visa vilka kriterier dina produkter uppfyller. Joakim Browall, Dabas » 9.05-9.50 Genomgång av leverantörsförsäkran och exempel med hur en leverantörsförsäkran fylls i med fokus på kriterieprestanda och verifikat. Monica Sihlén, Konkurrensverket »10.50-10.10 Fika »10.10-10.50 Därför är information i Dabas viktig för grossist och att relevanta krav ställs i framtida upphandlingar samt relevanta frågor. Christina Gezelius, Martin & servera, Michael Bengtsson, Menigo, Patrik Torstensson, Svensk Cater »10.50-11.00 Så går vi vidare med arbetet för leverantörssidan.

3 Vad, när, hur, varför… och sen då?

4 Hållbarhetskriterier för livsmedel »Miljöstyrningsrådet 2006- 2014 »Drivande och proaktivt kriterieuppdrag »Matlandetuppdrag 2010-2014 »Proaktivt uppdrag för kriterieuppföljning »Konkurrensverket 2014-2015 »Oförändrat uppdrag »Upphandlingsmyndigheten 1 sept. 2015- »Troligtvis oförändrat uppdrag

5 Hållbar och effektiv upphandling »Styrmedel mot samhällsmål – EU 2020, upphandlings- strategin, miljökvalitetsmål, kommun och landstingsmål »465 miljoner måltider varje år i skola och förskola plus sjukhus, äldrevård, kriminalvård m.m. »Djurskydd, miljöskydd och sociala hänsyn för en hållbar utveckling »Skapar goda affärer för leverantörer av högkvalitativa varor och tjänster »Säljprocessen central för lyckad affär offentlig affär

6 Så har kriterierna utvecklats… Utvecklingen 2010 »Ambitiösa arbetsgrupper »Så många kriterier som möjligt »Ingen styrning »Marknaden verifierar »EU:s kriterier = EU-ekologiskt »Livsmedelsuppföljning svårt… Revideringen 2014 »Ambitiösa expertgrupper »Stor mängd kriterier »Ökad styrning »Verifiering och uppföljning »Leverantörer belönas vid efterfrågad prestanda »Livsmedelsupphandling är överlägset bäst på uppföljning! »Problematiseringen positiv

7 k Kriteriernas roll i upphandlingsprocessen Kriterier

8 Leverantörsförsäkran Här hittar du information om kriterierna, så hittar du leverantörsförsäkran och så kan den fyllas i.

9 Kriterieaspekter Djurskyddsaspekter politiska mål »Djurskyddsfrågor KRITERIER Hälsoaspekter nationell lag »Antibiotika Miljöskyddsaspekter EU minimilag »Foderproduktion »Klimat Omfattar flera aspekter »spårbarhet »ekologiska krav »sociala hänsyn

10 Upphandlingskriterier Alt. 1: »EU-ekologiskt (834/2007) »EU-ekologiskt (834/2007) produktion med ytterligare miljö- och djurskyddskrav »Verifiering genom certifiering Alt 2: »Miljökrav och djurskyddskrav på konventionell produktion »Samtliga/ett urval/ett fåtal namngivna produkter som ingår i det offererade sortimentet ska uppfylla följande kriterier på »Verifiering genom certifiering, standarder, inspektion »Leverantörsförsäkran underlättar informationsutbyte

11 Certifieringar kan fungera som verifikat men inte som krav

12 Fläskpannkaka »Mjölk, vetemjöl, ägg, rökt sidfläsk, rapsolja och salt. »Vatten, vetemjöl (20,7%), ägg(11%), tärnat sidfläsk av gris, vatten, salt, druvsocker, mjölkpulver, rapsolja, salt. »Mjölk, vetemjöl, ägg, rökt sidfläsk, rapsolja och salt. »Vatten, vetemjöl, ägg (hel äggmassa 100%), sidfläsk (12%) Skummjölkspulver, fullhärdad vegetabilisk olja (raps), salt. »Kärnmjölk, vetemjöl, ägg, rökt fläskkött 12 %, kärnmjölkspulver, salt med jod, äggvitepulver. Palmolja till stekning. Garanterat svenskt kött.

13 Fläskpannkaka »Mjölk, vetemjöl, ägg, rökt sidfläsk, rapsolja, och salt. »Vatten, vetemjöl (20,7%), ägg(11%), tärnat sidfläsk av gris, vatten, salt, druvsocker, mjölkpulver, rapsolja, salt. »Mjölk, vetemjöl, ägg, rökt sidfläsk, rapsolja och salt. »Vatten, vetemjöl, ägg (hel äggmassa 100%), sidfläsk (12%) Skummjölkspulver, fullhärdad vegetabilisk olja (raps), salt. »Kärnmjölk, vetemjöl, ägg, rökt fläskkött 12 %, kärnmjölkspulver, salt med jod, äggvitepulver. Palmolja till stekning. Garanterat svenskt kött.

14 Framtiden »KKV: Återkoppling till expertgrupperna maj 2015 »KKV: Livsmedelsutskick »Ny svensk lag om offentlig handling 2016 »Revision av EU:s livsmedelskriterier 2016 »EU-ekologiska förordningen under revision »Måltidslyftet från regeringen »Svensk livsmedelsstrategi, www.naringsbloggen.se »Förvaltning av kriterier – hör av er! »Inte skyldighet eller rättighet utan möjlighet att sälja till offentlig sektor! »Möjlighet till marknadsföring i Dabas »”Man får och det går”-> ”Lätt att göra rätt”

15 Tack för uppmärksamheten! Monica.Sihlen@kkv.seMonica.Sihlen@kkv.se eller vxl: 08-700 16 00


Ladda ner ppt "Konkurrensverkets informationsseminarium för effektivare livsmedelsuppföljning i offentlig sektor - säljare Malmö 3 mars 2015 Göteborg 4 mars 2015 Umeå."

Liknande presentationer


Google-annonser