Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrensverkets informationsseminarium för effektivare livsmedelsuppföljning i offentlig sektor - säljare Malmö 3 mars 2015 Göteborg 4 mars 2015 Umeå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrensverkets informationsseminarium för effektivare livsmedelsuppföljning i offentlig sektor - säljare Malmö 3 mars 2015 Göteborg 4 mars 2015 Umeå."— Presentationens avskrift:

1 Konkurrensverkets informationsseminarium för effektivare livsmedelsuppföljning i offentlig sektor - säljare Malmö 3 mars 2015 Göteborg 4 mars 2015 Umeå 9 mars 2015 Stockholm 10 mars 2015

2 Säljande sida, t.ex. grossist, leverantör, producent, importör m.m.
Välkomna! Därför finns hållbarhetskriterier för livsmedel, så har de utvecklats och kriterier är viktiga för den offentliga kunden Monica Sihlén, Konkurrensverket Så ser den tekniska lösningen ut för att göra det så enkelt som möjligt att visa vilka kriterier dina produkter uppfyller Joakim Browall, Dabas Genomgång av leverantörsförsäkran och exempel med hur en leverantörsförsäkran fylls i med fokus på kriterieprestanda och verifikat Monica Sihlén, Konkurrensverket Fika Därför är information i Dabas viktig för grossist och att relevanta krav ställs i framtida upphandlingar samt relevanta frågor Christina Gezelius, Martin & servera, Michael Bengtsson, Menigo, Patrik Torstensson, Svensk Cater Så går vi vidare med arbetet för leverantörssidan.

3 Vad, när, hur, varför… och sen då?

4 Hållbarhetskriterier för livsmedel
Miljöstyrningsrådet Drivande och proaktivt kriterieuppdrag Matlandetuppdrag Proaktivt uppdrag för kriterieuppföljning Konkurrensverket Oförändrat uppdrag Upphandlingsmyndigheten 1 sept Troligtvis oförändrat uppdrag

5 Hållbar och effektiv upphandling
Styrmedel mot samhällsmål – EU 2020, upphandlings- strategin, miljökvalitetsmål, kommun och landstingsmål 465 miljoner måltider varje år i skola och förskola plus sjukhus, äldrevård, kriminalvård m.m. Djurskydd, miljöskydd och sociala hänsyn för en hållbar utveckling Skapar goda affärer för leverantörer av högkvalitativa varor och tjänster Säljprocessen central för lyckad affär offentlig affär I regleringsbrev och instruktion finns uttalat ett antal prioriterade områden som vi ska fokusera på när vi arbetar med offentlig upphandling.

6 Så har kriterierna utvecklats…
Utvecklingen 2010 Ambitiösa arbetsgrupper Så många kriterier som möjligt Ingen styrning Marknaden verifierar EU:s kriterier = EU-ekologiskt Livsmedelsuppföljning svårt… Revideringen 2014 Ambitiösa expertgrupper Stor mängd kriterier Ökad styrning Verifiering och uppföljning Leverantörer belönas vid efterfrågad prestanda Livsmedelsupphandling är överlägset bäst på uppföljning! Problematiseringen positiv

7 k Kriteriernas roll i upphandlingsprocessen
Policy och styrdokument k Kriteriernas roll i upphandlingsprocessen Kriterier Behovs- inventering Marknads- undersökning FFU Producent/ importör Anbud Kvalificering av leverantör och utvärdering av artiklar Anbudslämnare/ grossist Producent/ importör En offentlig köpande organisation har ofta ett flertal olika leveransadresser, leveranspunkter, dit alla leveranser sker. Det kan vara en till (tryck) alldeles för många. För enkelhetens skull symboliserars de istället av en ”port”. Och så har vi många leverantörer. Men innan själva leveransen får komma så måste vi ju upphandla ett avtal med leverantören. Så vad gör vi innan? Behovsinventering, erfarenhetsinventering, marknadsundersökning, skriver avtalsförslag och kravspecifikation, upphandlingsform, tilldelningskriterier, anbudstid, osv. Så kvalificerar vi anbudet, leverantören, kontrollerar kravuppfyllnad och tilldelar. Och tecknar avtal. Sen får leveransen komma. Var kommer miljö- och hållbarhet in i bilden? (Tryck) Ofta dels som politiska beslut, policies, riktlinjer och rutiner. Och i praktiken (tryck) som krav och kriterier ( kvalificeringskrav, teknisk specifikation och tilldelningskriterier) och avtalsvillkor. Upphandlingsprocessen beskrev vi på Miljöstyrningsrådet såhär. Särskilda kontraktsvillkor. Kontroll och uppföljning av leveranser och avtalsvillkor, vad är det? Tilldelning av affär Uppföljning är A och O

8 Leverantörsförsäkran
Här hittar du information om kriterierna, så hittar du leverantörsförsäkran och så kan den fyllas i.

9 Kriterieaspekter Djurskyddsaspekter politiska mål
Djurskyddsfrågor KRITERIER Hälsoaspekter nationell lag Antibiotika Miljöskyddsaspekter EU minimilag Foderproduktion Klimat Omfattar flera aspekter spårbarhet ekologiska krav sociala hänsyn

10 Upphandlingskriterier
Alt. 1: EU-ekologiskt (834/2007) EU-ekologiskt (834/2007) produktion med ytterligare miljö- och djurskyddskrav Verifiering genom certifiering Alt 2: Miljökrav och djurskyddskrav på konventionell produktion Samtliga/ett urval/ett fåtal namngivna produkter som ingår i det offererade sortimentet ska uppfylla följande kriterier på Verifiering genom certifiering, standarder, inspektion Leverantörsförsäkran underlättar informationsutbyte

11 Certifieringar kan fungera som verifikat men inte som krav

12 Fläskpannkaka Mjölk, vetemjöl, ägg, rökt sidfläsk, rapsolja och salt.
Vatten, vetemjöl (20,7%), ägg(11%), tärnat sidfläsk av gris, vatten, salt, druvsocker, mjölkpulver, rapsolja, salt. Vatten, vetemjöl, ägg (hel äggmassa 100%), sidfläsk (12%) Skummjölkspulver, fullhärdad vegetabilisk olja (raps), salt. Kärnmjölk, vetemjöl, ägg, rökt fläskkött 12 %, kärnmjölkspulver, salt med jod, äggvitepulver. Palmolja till stekning. Garanterat svenskt kött.

13 Fläskpannkaka Mjölk, vetemjöl, ägg, rökt sidfläsk, rapsolja , och salt. Vatten, vetemjöl (20,7%), ägg(11%), tärnat sidfläsk av gris, vatten, salt, druvsocker, mjölkpulver, rapsolja, salt. Mjölk, vetemjöl, ägg, rökt sidfläsk, rapsolja och salt. Vatten, vetemjöl, ägg (hel äggmassa 100%), sidfläsk (12%) Skummjölkspulver, fullhärdad vegetabilisk olja (raps), salt. Kärnmjölk, vetemjöl, ägg, rökt fläskkött 12 %, kärnmjölkspulver, salt med jod, äggvitepulver. Palmolja till stekning. Garanterat svenskt kött.

14 Framtiden KKV: Återkoppling till expertgrupperna maj 2015
KKV: Livsmedelsutskick Ny svensk lag om offentlig handling 2016 Revision av EU:s livsmedelskriterier 2016 EU-ekologiska förordningen under revision Måltidslyftet från regeringen Svensk livsmedelsstrategi, Förvaltning av kriterier – hör av er! Inte skyldighet eller rättighet utan möjlighet att sälja till offentlig sektor! Möjlighet till marknadsföring i Dabas ”Man får och det går”-> ”Lätt att göra rätt”

15 Tack för uppmärksamheten!
eller vxl:


Ladda ner ppt "Konkurrensverkets informationsseminarium för effektivare livsmedelsuppföljning i offentlig sektor - säljare Malmö 3 mars 2015 Göteborg 4 mars 2015 Umeå."

Liknande presentationer


Google-annonser