Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KID DH2655 Björn Thuresson HPCViz/ MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH PEL DH2460 Åke Walldius MID Skolan för datavetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KID DH2655 Björn Thuresson HPCViz/ MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH PEL DH2460 Åke Walldius MID Skolan för datavetenskap."— Presentationens avskrift:

1 KID DH2655 Björn Thuresson HPCViz/ MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH thure@kth.se PEL DH2460 Åke Walldius MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH aakew@kth.se

2 Schema för metodövningarna 3 sepIntro10-12Q2 5 sepBakgrund & grupper10-12Q2 6 sepKontextuell intervju10-12L1 10 sepGF: Ergonomidesign10-12B2 12 sepRedovisn 110-12B2 13 sepFokusgrupper10-12E3 17 sepGF: Sinna L13-15B3 19 sep Redovisn 213-15B3 24 sepDesignworkshop13-15B3 26 sepGF: Elina Eriksson13-15B3 1 oktSeminarium, Q&A10-12B1 3 oktIntro projekt10-12D3 8 oktRedovisn 310-12L1

3 Vad händer först idag? Projektanmälan Fyll i och lämna till Åke

4 Grupparbete och handledning Ca 5-6 personer/grupp, sammanlagt sex grupper Grupperna kommer tilldelas handledare Handledare: Björn T, Åke W, Helena T, Ylva F, Lidia O, Anders L Tre avstämningar, 30 okt och 13 nov + en extra för PEL 6 nov Kontinuerlig kontakt med handledare, typiskt 1h/v

5 Mentorskap Magnus Bergman -Entreprenör och affärsängel -Mer än 20 års erfarenhet -Otaliga företag, företrädesvis internetbaserade -Icon Media Lab, Parallel Consulting Group Intl, STING, Mobispine, True Software Scandinavia AB, Plingm -GF 10 okt, deltar vid avstämningar och slututställning

6 Lämnat in projektanmälan till Åke? Annars, gör det – vi väntar…

7 Vad händer mer idag? Presentation av årets tema Genomgång av fler praktikaliteter kring projektet

8 Årets tema

9 Gränslöst nätverkande

10 Tema: Gränslöst nätverkande Internet och digitala medier öppnar otroliga möjligheter att samarbeta och umgås och under de senaste 20 åren har vi sett många tekniska lösningar, vissa kortlivade andra uthålliga. Parallellt har vi exponentiellt ökat vår interaktion med andra individer: synkront och asynkront, broadcast eller person-to-person Och en konsekvens är att vi skapat ett stort antal formella och informella nätverk mellan individer

11 Tema: Gränslöst nätverkande Det kan röra sig om professionella nätverk, hemliga eller öppna, kunskap- och erfarenhetsutbyte, kontakter Släktskap, vänskap eller gemensamma intressen Mkt organiserat eller lösare sammanslutningar Tillfälligt eller kontinuerligt Nationellt och/eller internationellt

12 Tema: Gränslöst nätverkande Gärna nytt och överraskande. Tänk inte bara nu, utan 1- 5 år framåt Kombinera gärna olika modaliteter: ljud, bild, text, grafik… Är kommunikationen eller interaktionen viktigast? Eller är de lika viktiga? Tids- och kulturskillnader, konventioner och jargong, språk och dialekter, rättsliga och kommersiella villkor

13 Schema för projektet 3 oktIntro projekt10-12D3 8 oktRedovisn 310-12L1 10 oktGF och projektstart10-12L1 10 oktInlämning av rapport från metodövningar 24 oktReservtillfälle13-15E3 30 oktAvstämning 113-15D2 6 novAvstämning PEL13-15L1 13 nov Avstämning 213-15L1 4 decSlututställning15-19VIC 7 decInlämning av rapport från projektet

14 Redovisning Utställning i Visualiseringsstudion 4 dec, 15-19 – öppet för allmänheten 16-18 Rapport inlämnad senast 7 dec

15 Bedömning Sammanlagd bedömning av metodövningar och projekt Kriterier för projektet: Designprocess Användbarhet Slutförande Omvärldsanalys Redovisning

16 Grupparbetet – 1/3 Första uppgiften är att definiera användningsituation & målgrupp Samla gärna fler idéer, men bestäm så snart ni kan! EX: Kategori-brainstorm: aktör (vem), plats (var), aktivitetet (vad), teknik (möjliggörare), kompetens (rollavgränsning), …

17 Grupparbetet – 2/3 Ansvarsfördelning inom gruppen, typiskt: Projektledare Användaransvarig Dokumentation/rapport Omvärldsanalys Prototyp/grafik/presentation Designprocess …

18 Grupparbetet – 3/3 Fixa en projekt-webbplats, för det egna arbetet och för att förbereda redovisningen Kom överens om arbetsformerna – mötestider, arbetsuppgifter, avrapporteringar, tidplaner, repressalier… Budget om 1000 kr (inte fika) – kvitton till mig i slutet

19 Grupperna Grupp 1: Wilhelm Back, Alex Bikazzan, Karolina Eriksson, Håkan Fröberg, Linn Sparranborg, Mårten Sund – Handledare: Anders Lundström Grupp 2: Jonatan Dahl, Jonas Heder, Patricia Janford, Madeleine Kanderud, Linnea Lindgren, André Stenlund, Martin Valera – Handledare. Björn Thuresson Grupp 3: Elin Flyman, Robin Helly, Allan Jerjas, Johan Persson, Adam Sam, Sofie Sjöstedt Stålknapp – Handledare: Ylva Ferneus Grupp 4: Gianfranco Gabassi, Viktor Kalajo, Madeleine Kazemi, Anna Nordlander, Daniel Nyberg, Julia Shchenina, Peter Södergren – Handledare: Åke Walldius Grupp 5: Sara Avén, Joakim Kalcidis, Calle Kinberg, Adam Le Corney, Christina Nilsson, Johan Svensson – Handledare: Helena Tobiasson Grupp 6: Rakiv Ahmed, Sandra Alvarez Hindskog, Josef Norlin, Michael Palmgren, Camilla Romander, Meng Su, Xoz Özmen – Handledare: Lidia Ochlyansky

20 Nästa gång Måndag 8 okt 10 – 12 L1 Redovisning av metodövn 3


Ladda ner ppt "KID DH2655 Björn Thuresson HPCViz/ MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH PEL DH2460 Åke Walldius MID Skolan för datavetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser