Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagnos  Anamnes  Kliniska undersökningar  Laboratorieundersökningar  Observation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagnos  Anamnes  Kliniska undersökningar  Laboratorieundersökningar  Observation."— Presentationens avskrift:

1 Diagnos  Anamnes  Kliniska undersökningar  Laboratorieundersökningar  Observation

2 Laboratorieservice

3 Indelning av analyssortiment  Rutinanalyser (varje dag, mera sällan)  Akuta analyser  Svar före ….

4 Provtagning och provhantering  Analysförteckning  Provtagning/provtagningsrutiner

5 Provtagningsanvisningar www.lj.se/laboratoriemedicin fP-Glukos/P-GlukosProvtagning: Na-fluorid+oxalat (4 mL, grå propp). Röret ska vändas 10 ggr omedelbart efter provtagning. Om provet inte kan analyseras på plats, ska röret centrifugeras snarast och plasman avpipetteras. Anteckna provtagningstid på remissen. Referensintervall: < 1 dag: 1,7-3,4 mmol/L, 1 - 2 dagar: 2,2-3,4 mmol/L, 2 dagar - 1 månad: 2,7-4,5 mmol/L, 1 månad - 18 år: 3,3-5,6 mmol/L, ≥ 18 år: 4,2-6,0 mmol/L Referensintervall gäller endast prov taget på morgonen efter 12 timmar fasta. Remiss: 1/LabRoS (kategori:Allmän kemi) Övriga anvisningar: Rör centrifugeras snarast i 10 minuter. Avpipetterad plasma är hållbart 48 timmar i rumstemperatur och 72 timmar i kyla, 2-8 ºC. Märk röret med avpipetterad plasma med "Glukos" med tuschpenna. Rör centrifugeras snarast i 10 minuter. Avpipetterad plasma är hållbart 48 timmar i rumstemperatur och 72 timmar i kyla, 2-8 ºC. Märk röret med avpipetterad plasma med "Glukos" med tuschpenna.

6 Provmaterial  Blod ven-, kapillär- eller artärpunktion ven-, kapillär- eller artärpunktion  Urin stickprov alt. dygnsmängd stickprov alt. dygnsmängd  Feces  Spinalvätska  Ledvätska, Pleuravätska  Dialysvätska

7  Kvantitativa analyser  Semikvantitativa analyser  Kvalitativa analyser

8 Redovisning av analysresultat  Systemet man studerar  Komponenten  Resultat av analys  Enhet

9 Bedömning av analysresultat  Metodologisk bedömning  Klinisk bedömning

10 Kännedom om  Komponentens utbyteshastighet  Halveringstid (T 1/2 )  Distributionssystem/volym  Referensintervaller

11 Faktorer som påverkar  Biologisk variation Intraindividuell Intraindividuell Interindividuell Interindividuell Cykliska variationer Cykliska variationer  Endogena faktorer Kön Kön Geografiskt ursprung Geografiskt ursprung Ålder Ålder Graviditet Graviditet Kroppsvikt Kroppsvikt Motorisk aktivitet Motorisk aktivitet Immobilisering Immobilisering

12  Miljöfaktorer Temperatur Temperatur Årstid Årstid Hög höjd Hög höjd Spårämnestillgång Spårämnestillgång Luftföroreningar Luftföroreningar  Livsstilsfaktorer Arbetsmiljö Arbetsmiljö Kost/Motion Kost/Motion Droger/Läkemedel Droger/Läkemedel  Läkemedel in vitro in vitro in vivo in vivo

13 Faktorer som kan påverkas  Provtagningssituation Tidpunkt Tidpunkt Födointag Födointag Rökning Rökning Muskelarbete Muskelarbete Stress/oro Stress/oro Kroppsläge Kroppsläge  Provtagningsteknik Prov/Patientförväxling Prov/Patientförväxling Ven/Kapillärprovtagning Ven/Kapillärprovtagning

14 Mätmetodernas tillförlitlighet Analytisk (mätteknisk) prestanda:  Analytisk sensitivitet~detektionsgräns  Analytisk specificitet

15 Mätosäkerhet  Mätfel (bias) skillnaden mellan det funna värdet och sanna värdet skillnaden mellan det funna värdet och sanna värdet  Imprecision  Mätosäkerhet intervallet kring det funna värdet inom vilket det sanna värdet måste finnas intervallet kring det funna värdet inom vilket det sanna värdet måste finnas  Systematiska fel  Slumpmässiga fel

16  Riktighet beskriver hur nära mätresultatens överensstämmer med mätstorhetens sanna värde beskriver hur nära mätresultatens överensstämmer med mätstorhetens sanna värde  Precision anger hur väl mätresultaten reproduceras vid upprepad mätning på samma prov anger hur väl mätresultaten reproduceras vid upprepad mätning på samma prov

17

18

19 Kvalitetssäkring/Ackreditering  Kvalitetskontroller Interna kvalitetskontroller Interna kvalitetskontroller Externa kvalitetskontroller Externa kvalitetskontroller  Kalibrering/Spårbarhet  Kalibratorer/Standarder

20 Referensintervaller  Referensperson En individ som har valts ut enligt definierade kriterier för att uppfylla kraven som referensperson. En individ som har valts ut enligt definierade kriterier för att uppfylla kraven som referensperson.  Referenspopulation Samtliga personer som uppfyller kriterierna för att vara referensperson. Samtliga personer som uppfyller kriterierna för att vara referensperson.  Referensvärden Ett mätvärde som erhållits genom analys av en substans i någon kroppsvätska från en referensperson som tillhör referenspopulationen. Ett mätvärde som erhållits genom analys av en substans i någon kroppsvätska från en referensperson som tillhör referenspopulationen.  Referensintervall Ett intervall som omfattar 95 % av alla referensvärden. Ett intervall som omfattar 95 % av alla referensvärden.

21 Insamling av referensvärden  Urvalskriterier  Prospektiv  Retrospektiv

22 Framtagning av referensintervaller  Parametriska metoder  Parameterfria metoder NORIP  Nordisk Referens Intervall Projekt

23 Klinisk utvärdering av metoder  Diagnostisk sensitivitet hur stor andel av de sjuka som kan identifieras hur stor andel av de sjuka som kan identifieras  Diagnostisk specificitet hur stor andel av de friska som kan frias hur stor andel av de friska som kan frias  Prevalens  Prediktionsvärde av positivt prov hur stor andel av alla pos. res. är sanna hur stor andel av alla pos. res. är sanna  Prediktionsvärde av negativt prov hur stor andel av alla neg. res som är sanna hur stor andel av alla neg. res som är sanna

24

25 Prediktionsvärde: Negativ prov: C A+C Positiv prov: B B+D

26

27 Klinisk kemis roll i praktiken  Medicinsk service  Utveckling  Tolkning  Rådgivning

28  Klinisk kemisk rutinstatus  Klinisk kontroll och styrning  Diagnostik  Screening


Ladda ner ppt "Diagnos  Anamnes  Kliniska undersökningar  Laboratorieundersökningar  Observation."

Liknande presentationer


Google-annonser