Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser – ett mindfulnessbaserat projekt i Norrbottens läns landsting Anncristine Fjellman-Wiklund Kerstin Waling Arbets-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser – ett mindfulnessbaserat projekt i Norrbottens läns landsting Anncristine Fjellman-Wiklund Kerstin Waling Arbets-"— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser – ett mindfulnessbaserat projekt i Norrbottens läns landsting Anncristine Fjellman-Wiklund Kerstin Waling Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Inst f Samhällsmedicin och Rehabilitering, Sjukgymnastik, Umeå universitet

2 Bakgrund Hösten 2005 överenskommelse NLL – Försäkringskassan Mål –Halvera antalet sjukdagar till utgången av år 2008 –Öka hälsan i länet Metod –Mindfulness-baserat hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser Produktmål –Ledarutveckling –Minskad stress hos ledare och personal –Ökad förmåga att hantera förändringar och svårigheter –Förbättrad fysisk kondition och sömn –En utbildningsmodell som kan spridas i landstinget

3 Deltagare Nio arbetsplatserMindfulness Start 2007 Antal Personer Fysisk aktivitet Start 2008 Antal Personer Paramedicin Kiruna1215 PBU Piteå1310 Naturbruksgymnasiet Kalix69 Administrativ service Boden2824 Folktandvården Boden3934 Nukleärmedicin Sunderbyn1211 Barn- och ungdomspsykiatrin Sunderbyn1917 IVA och akut Kalix2220 Grytnäs vårdcentral Kalix2624 ”Udda”10- Totalt187164

4 Mindfulness på arbetstid Utbildade instruktörer, arbetsledare /chefer 10 veckors övande på arbetsplatsen 1-2 gånger/vecka, 20-60 min/tillfälle Flexibel dag, flexibel tid Övandet viktigast, vissa grupper samtalat om övandet Fortsatt kortare övning efter avslutad 10-veckors period ’Bästa’ övningarna –Andningsankaret och kroppsskanningen

5 Mindfulness på arbetstid Antal Mindfulness på fritid Antal Tränar efter avslutat projekt Antal Dagligen4584 4-6 ggr/vecka42228 2-3 ggr/vecka112914 Enstaka ggr134763 Aldrig51026

6 Resultat Mindfulness FacettStart NLL (medel) Avslut NLL (medel) Referens Baer 2008 (medel) Observera 2527 Beskriva 272930 Agera medvetet 272928 Ej döma 283029 Ej reagera 2023 Totalpoäng mindfulness 127138-

7 Andel ”sjukligt trötta” Trötthet CIS Före 18 %Efter 6 %

8 Sömn ”Störd sömn” Flera ggr/vecka, dagligen Start Flera ggr/vecka, dagligen Avslut Svårt att somna18%9% Svårt att vakna16%11% Upprepade uppvaknanden25%12% För tidigt uppvaknande26%13% Ej utsövd vid uppvaknande34%30% Jmf ULF 2007 27 % kvinnor 45-54 år, 30 % kvinnor 55-64 år NLL 18 % enl. CIS

9 Stillasittande fritid Folkhälsoenkäten 2007, 435 män, 495 kvinnor NLL Start 6 % Avslut 3 %

10 Kondition, vikt, blodvärde och blodtryck Test 1 Medelvärde Test 2 Medelvärde Syreupptagning (l/min) 2,52,6 Syreupptagning (ml/kg*min -1 ) 3537 Vikt (kg) 71,971,3 Blodvärde (hb) 130133 Blodtryck-systoliskt mm/Hg 128124 Blodtryck-diastoliskt mm/Hg 76,577,4

11 Besvär olika kroppsdelar Som förväntat mest i nacke, axlar, rygg

12 Bra självskattad hälsa NLL Start 72 % Avslut 80 % Folkhälsoenkäten 2007, 439 män, 490 kvinnor

13 Dålig självskattad hälsa Folkhälsoenkäten 2007, 439 män, 490 kvinnor NLL Start 9 % Avslut 3 %

14 Krav i arbetet Kvantitativa kravEmotionella krav Staplarna visar hur stor andel (%) av de svarande som ofta/alltid upplevde det som efterfrågats.

15 Inflytande Staplarna visar hur stor andel (%) av de svarande som ofta/alltid upplevde att de kunde påverka olika aspekter av arbetet.

16 Arbetstillfredsställelse Staplarna visar hur stor andel (%) som svarat att de är tillfredsställda med de efterfrågade aspekterna av arbetet.

17 Ledarskap Ledarskap / lägst före Andel (%) som anser att den närmaste ledningen i hög grad uppfyller det som efterfrågas.

18 Ledarskap Ledarskap / högst före Andel (%) som anser att den närmaste ledningen i hög grad uppfyller det som efterfrågas.

19 Socialt stöd ArbetskamraterChefer Andel (%) som ansåg att de ofta eller ibland fick stöd och återkoppling från sina närmaste arbetskamrater respektive närmaste chef.

20 Slutsatser Mindfulness på arbetstid fungerat på samtliga arbetsplatser. Cheferna haft stor behållning av ledarskapsutbildningen Fler skattar god hälsa och färre känner sig stressade efter projektslut Färre med besvär från nacke, axlar och rygg Andelen ”sjukligt” trötta minskat och fler rapporterar god sömn Mindfulness har ökat särskilt bland dem som tränat mest Ca en femtedel (23 %) tränade fortfarande mindfulness minst 2-3 ggr/v vid projektets slut Psykosociala arbetsmiljön densamma som vid projektstart trots osäkerhet om varsel och uppsägningar Syreupptagningsförmåga (kondition) ökat, systoliska blodtrycket och vikten minskat Erfarenheterna av projektet har givit en grund till en övergripande utbildningsmodell


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser – ett mindfulnessbaserat projekt i Norrbottens läns landsting Anncristine Fjellman-Wiklund Kerstin Waling Arbets-"

Liknande presentationer


Google-annonser