Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekosystem - Skogen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekosystem - Skogen."— Presentationens avskrift:

1 Ekosystem - Skogen

2 Skogen som ett ekosystem
Skogarna har funnits i ca år Producerar syre Binder koldioxid Boplatser/skydd Näring Ekonomi

3 Bottenskiktet Mossor Lavar Svampar

4 Ormbunksväxter Ris Gräs Örter
Fältskiktet Ormbunksväxter Ris Gräs Örter

5 Buskskiktet Max 3 meter

6 Trädskiktet Minst 3 m

7 Barrskog Näringsfattig mark Lågt pH-värde Begränsat ljusinsläpp
Långsam nedbrytning (svampar) Mossor och lavar i bottenskiktet, få örter Fältskikt med ris Sveriges vanligaste skogstyp – hedgranskog med blåbärsris

8 Lövskog Näringsrik mark Högt pH-värde Rikligt ljusinsläpp
Snabb nedbrytning (maskar, hoppstjärtar, bakterier, svampar m.m.) Bottenskikt ibland med mycket mossor Fältskikt med gräs och mycket örter

9 Blandskog Barrträd och lövträd Stor biologisk mångfald
Högre pH-värde jämfört med barrskogen Stor motståndskraft mot förändringar

10 Ekosystemtjänster i skogen
Planterad skog Fotosyntes blir ekonomi Pappersmassa Virke Framtidens drivmedel? Biologisk mångfald? (Granbarkborre och rotröta)

11 Vad innebär skogsbruk? Skogsbruk är odlad skog, <<1% urskog kvar
Tall och gran dominerar även på ”fel plats” Ekonomi vs. biologisk mångfald (granbarkborren) Konstgödsel (NKP) har gjort att den totala ytan av odlad mark minskat och skogarna istället breder ut sig; Minskad matbrist, spannmålsproduktionen är nu oberoende från köttproduktionen Förändrade näringsförhållanden gör att ett fåtal arter gynnas = minskad biologisk mångfald och utrotningshotade växter som följd


Ladda ner ppt "Ekosystem - Skogen."

Liknande presentationer


Google-annonser