Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekosystem - Skogen. Skogen som ett ekosystem Skogarna har funnits i ca 12 000 år Producerar syre Binder koldioxid Boplatser/skydd Näring Ekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekosystem - Skogen. Skogen som ett ekosystem Skogarna har funnits i ca 12 000 år Producerar syre Binder koldioxid Boplatser/skydd Näring Ekonomi."— Presentationens avskrift:

1 Ekosystem - Skogen

2 Skogen som ett ekosystem Skogarna har funnits i ca 12 000 år Producerar syre Binder koldioxid Boplatser/skydd Näring Ekonomi

3 Bottenskiktet Mossor Lavar Svampar

4 Fältskiktet Ormbunksväxter Ris Gräs Örter

5 Buskskiktet Max 3 meter

6 Trädskiktet Minst 3 m

7 Barrskog Näringsfattig mark Lågt pH-värde Begränsat ljusinsläpp Långsam nedbrytning (svampar) Mossor och lavar i bottenskiktet, få örter Fältskikt med ris Sveriges vanligaste skogstyp – hedgranskog med blåbärsris

8 Lövskog Näringsrik mark Högt pH-värde Rikligt ljusinsläpp Snabb nedbrytning (maskar, hoppstjärtar, bakterier, svampar m.m.) Bottenskikt ibland med mycket mossor Fältskikt med gräs och mycket örter

9 Blandskog Barrträd och lövträd Stor biologisk mångfald Högre pH-värde jämfört med barrskogen Stor motståndskraft mot förändringar

10 Ekosystemtjänster i skogen Planterad skog Fotosyntes blir ekonomi Pappersmassa Virke Framtidens drivmedel? Biologisk mångfald? (Granbarkborre och rotröta)

11 Vad innebär skogsbruk? Skogsbruk är odlad skog, <<1% urskog kvar Tall och gran dominerar även på ”fel plats” Ekonomi vs. biologisk mångfald (granbarkborren) Konstgödsel (NKP) har gjort att den totala ytan av odlad mark minskat och skogarna istället breder ut sig; Minskad matbrist, spannmålsproduktionen är nu oberoende från köttproduktionen Förändrade näringsförhållanden gör att ett fåtal arter gynnas = minskad biologisk mångfald och utrotningshotade växter som följd


Ladda ner ppt "Ekosystem - Skogen. Skogen som ett ekosystem Skogarna har funnits i ca 12 000 år Producerar syre Binder koldioxid Boplatser/skydd Näring Ekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser