Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energisamhällets framväxt. Energisamhället – ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor – den största kraftkällan tom 1800-talets mitt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energisamhällets framväxt. Energisamhället – ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor – den största kraftkällan tom 1800-talets mitt."— Presentationens avskrift:

1 Energisamhällets framväxt

2 Energisamhället – ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor – den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen – en viktig energikälla

3 Energins inverkan på samhällsutvecklingen DåNu Öppen eld – kallt och rökigt Dagsljus eller mörker Kroppsarbete Saltat kött Grannskvaller Fjärrvärme, värmepumpar och elvärme Elektriskt ljus dygnet runt Elektriska apparater Exotisk mat från jordens alla hörn TV, Internet, telefon

4 Elapparater i hemmet - utvecklingen Förbättrade levnadsförhållanden Tidsförkortande hjälpmedel Högre krav på hemmets standard och levnadsför- hållanden

5 Sveriges energiförsörjning Produktion Distribution Konsumtion

6

7 WEC - Världsenergirådet 2000 miljoner saknar el Alla alternativ behövs > 100 Sverige ska få el i Indien och Kina

8 Förnybara energikällor – en ständigt återkommande naturresurs Fördelar Vi lever av naturen – inte på naturen En ständigt återkommande naturresurs Inget nettoutsläpp av CO 2 Nackdelar Skrymmande Gärna vindkraft, men inte här Kan inte ensamt stå för ett samhälles energiförsörjning Kräver stödsystem (elcertifikat) Vindkraft

9 Förnybara energikällor – en ständigt återkommande naturresurs Fördelar Vi lever av naturen – inte på naturen En ständigt återkommande naturresurs Inget nettoutsläpp av CO 2 Trygg, pålitlig och driftsäker Låga produktionskostnader Nackdelar Påverkar i viss mån djur och naturs naturliga livsmiljö Stora investeringskostnader Vattenkraft - principen

10 Förnybara energikällor – en ständigt återkommande naturresurs Fördelar Vi lever av naturen – inte på naturen En ständigt återkommande naturresurs Inget nettoutsläpp av CO 2 Bevarar jordens naturliga kretsförlopp Nackdelar Tillskott snarare än primärkälla Beroende av solinstrålningen Svårplacerade Höga kostnader Solfångare

11 Biobränslen – biodrivmedel energiresurs som erhålls från biomassa Fördelar Vi lever av naturen – inte på naturen En återkommande naturresurs Inget nettoutsläpp av CO 2 Tillgång Inhemskt bränsle som skapar arbetstillfällen Nackdelar Energiinnehåll Kräver mycket transporter Exempel Ved Flis Pellets Salix Säd Raps Olivkärnor

12 Naturgas Fördelar Energiinnehåll – energität Låga utsläpp av CO 2 Inga fordonstransporter krävs Många användningsområden Nackdelar Fossilt bränsle Rubbar naturens balans i stor skala Naturgasdistribution

13 Norra Europas gasnät – en förskjutning norrut

14 Kol Fördelar Tillgång Energiinnehåll Nackdelar Fossilt bränsle Höga utsläpp av CO 2 Rubbar naturens balans i stor skala (växthuseffekt)

15 Kärnkraft Fördelar Tillgång Energiinnehåll Inga utsläpp Förmåga att producera mycket stora mängder el på ett ställe Nackdelar Radioaktivt avfall som måste lagras i många år Säkerhetsrisk Här finns uran Principen

16 Fjärrvärme Exempel på fjärrvärmebränslen Spillvärme Avfall Biobränslen Naturgas Nackdelar Dyr utbyggnad av fjärrvärmenätet Lokaliseringsproblem Alla kan inte få fjärrvärme Principen Fördelar Bekymmersfritt Miljövänligt Tillförlitligt Tar hand om samhällets restprodukter

17 Sveriges elnät

18 Uppvärmningsalternativ i villa Panna för olja, pellets/ved eller el (vattenburet) Fjärrvärme (vattenburet) Gaspanna (vattenburet) Vedspis som tillskottsvärme (luftburet) Värmepump (vattenburet)

19 Vad händer när strömmen går?

20 Olja Fördelar Energiinnehåll Många användningsområden Nackdelar Höga utsläpp av CO 2 Ändlig resurs Raffinering av oljaHär finns olja Utgör idag stommen i det moderna samhället

21 Elproduktion i EU15 år 2000-2030 ny kapacitet 600 GW - sju nya nordiska produktionssystem! TWh

22 Konsumentprisets fördelning (20 000kWh/år, löpande priser, avtal om rörligt pris, (februari) SCB, Svensk Energi

23 Elpriser www.nordpool.no Nord Pool – den nordiska elbörsen


Ladda ner ppt "Energisamhällets framväxt. Energisamhället – ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor – den största kraftkällan tom 1800-talets mitt."

Liknande presentationer


Google-annonser