Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energisamhällets framväxt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energisamhällets framväxt"— Presentationens avskrift:

1 Energisamhällets framväxt
Vad är energi? Tänd ett ljus – kemiskt lagrad energi omvandlas till värme Värme kan också framställas genom mekanisk värme – gnugga händerna Värme kan aldrig förbrukas – bara omvandlas

2 Energisamhället – ett historiskt perspektiv
Muskelkraft från djur och människor – den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen – en viktig energikälla

3 Energins inverkan på samhällsutvecklingen
Nu Öppen eld – kallt och rökigt Dagsljus eller mörker Kroppsarbete Saltat kött Grannskvaller Fjärrvärme, värmepumpar och elvärme Elektriskt ljus dygnet runt Elektriska apparater Exotisk mat från jordens alla hörn TV, Internet, telefon

4 Elapparater i hemmet - utvecklingen
Förbättrade levnadsförhållanden Tidsförkortande hjälpmedel Högre krav på hemmets standard och levnadsför-hållanden

5 Sveriges energiförsörjning
Produktion Distribution Konsumtion Vilken är vår största energikälla?

6

7 WEC - Världsenergirådet
2000 miljoner saknar el Alla alternativ behövs > 100 Sverige ska få el i Indien och Kina

8 Förnybara energikällor – en ständigt återkommande naturresurs
Vindkraft Nackdelar Skrymmande Gärna vindkraft, men inte här Kan inte ensamt stå för ett samhälles energiförsörjning Kräver stödsystem (elcertifikat) Fördelar Vi lever av naturen – inte på naturen En ständigt återkommande naturresurs Inget nettoutsläpp av CO2

9 Förnybara energikällor – en ständigt återkommande naturresurs
Vattenkraft - principen Fördelar Vi lever av naturen – inte på naturen En ständigt återkommande naturresurs Inget nettoutsläpp av CO2 Trygg, pålitlig och driftsäker Låga produktionskostnader Nackdelar Påverkar i viss mån djur och naturs naturliga livsmiljö Stora investeringskostnader

10 Förnybara energikällor – en ständigt återkommande naturresurs
Solfångare Nackdelar Tillskott snarare än primärkälla Beroende av solinstrålningen Svårplacerade Höga kostnader Fördelar Vi lever av naturen – inte på naturen En ständigt återkommande naturresurs Inget nettoutsläpp av CO2 Bevarar jordens naturliga kretsförlopp

11 Biobränslen – biodrivmedel energiresurs som erhålls från biomassa
Fördelar Vi lever av naturen – inte på naturen En återkommande naturresurs Inget nettoutsläpp av CO2 Tillgång Inhemskt bränsle som skapar arbetstillfällen Nackdelar Energiinnehåll Kräver mycket transporter Exempel Ved Flis Pellets Salix Säd Raps Olivkärnor

12 Naturgas Fördelar Energiinnehåll – energität Låga utsläpp av CO2
Naturgasdistribution Fördelar Energiinnehåll – energität Låga utsläpp av CO2 Inga fordonstransporter krävs Många användningsområden Nackdelar Fossilt bränsle Rubbar naturens balans i stor skala

13 Norra Europas gasnät – en förskjutning norrut

14 Kol Fördelar Tillgång Energiinnehåll Nackdelar Fossilt bränsle
Höga utsläpp av CO2 Rubbar naturens balans i stor skala (växthuseffekt)

15 Kärnkraft Fördelar Tillgång Energiinnehåll Inga utsläpp
Här finns uran Principen Fördelar Tillgång Energiinnehåll Inga utsläpp Förmåga att producera mycket stora mängder el på ett ställe Nackdelar Radioaktivt avfall som måste lagras i många år Säkerhetsrisk

16 Fjärrvärme Exempel på fjärrvärmebränslen Spillvärme Avfall Biobränslen
Naturgas Principen Fördelar Bekymmersfritt Miljövänligt Tillförlitligt Tar hand om samhällets restprodukter Nackdelar Dyr utbyggnad av fjärrvärmenätet Lokaliseringsproblem Alla kan inte få fjärrvärme

17 Sveriges elnät Vad är grön el? Vad är elcertifikat?

18 Uppvärmningsalternativ i villa
Panna för olja, pellets/ved eller el (vattenburet) Gaspanna (vattenburet) Fjärrvärme (vattenburet) Värmepump (vattenburet) Vedspis som tillskottsvärme (luftburet)

19 Vad händer när strömmen går?
Hur påverkas vi om vi inte har tillgång till energi/el? Exemplifiera med strömmen Exemplifiera hur det var för 30 år sedan.

20 Olja Fördelar Energiinnehåll Många användningsområden Nackdelar
Raffinering av olja Här finns olja Fördelar Energiinnehåll Många användningsområden Nackdelar Höga utsläpp av CO2 Ändlig resurs Utgör idag stommen i det moderna samhället

21 Elproduktion i EU15 år 2000-2030 ny kapacitet 600 GW - sju nya nordiska produktionssystem!
TWh

22 Konsumentprisets fördelning (20 000kWh/år, löpande priser, avtal om rörligt pris, (februari)
SCB, Svensk Energi

23 Nord Pool – den nordiska elbörsen
Elpriser Nord Pool – den nordiska elbörsen


Ladda ner ppt "Energisamhällets framväxt"

Liknande presentationer


Google-annonser