Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU"— Presentationens avskrift:

1 Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU
Börja med att visa på plnscherna på väggarna om institutionens historia.

2 Utbyggningen av reningsverket gav omedelbar effekt i Fyrisån!
byggs ut

3 Försurningen drabbade stora delar av Sverige

4 Miljöövervakningen gav underlag till internationella åtgärder !
Nedfallet av försurande svavel i Sverige

5 Trendsjöar och vattendrag visar återhämtningen!
Återhämtning i Övre Skärsjön

6 Hur ska provet tas? Verkaån

7

8 Omdrevssjöar Upphandling efter regioner
Två företag har varit inblandade ”P” = Piston engine – Stick sampler ”T” = Turbo jet - Ruttner sampler 2007 2008 2009 Nortern Sweden P T Rest of Sweden

9 För Cu: (och Zn, Cd, Pb, Cr, Ni)

10 Skolexempel från Kolbäcksån
Byte av metod/lab

11 Räcker månadsvis provtagning för transportberäkningar?
Jämförelse mellan dygnsvis och månadsvis provtagning under vårfloden i en oreglerad och en reglerad älv. Månadsvis provtagning ger störst fel för partikelbunden transport Stor skillnad mellan olika system Stor skillnad mellan år % Avvikelse med månadsprovtagning

12 Typområdena i miljöövervakningen av jordbruksmark
8 nationella avrinningsområden - flödesproportionerade samlingsprover 13 regionala avrinningsområden - provtagning varannan vecka The catchments Differs in - climate, - soil type, - crop distribution and - animal density The national program Water quality in streams and groundwater Pesticides (4 of 8 catchments) Water discharge, precipitation, temperature Annual field management inventory Soil characteristics SE Precipitaion 500 mm N loss arable land kg/ha SW Precipitaion 800 mm N loss arable land kg/ha

13 Flow proportional composite water sampling
Equipment Peristaltic pump Heating cable together with suction tube Glass bottle (10 L) in refrigerator Campbell data logger Water discharge by deplacement body and ”weight-machine” Water sampling Suction tube fixed 2 cm below zero water level Each sub-sample 20 ml Time proportional composite sampling during low flow periods Approximately 150 sub-samples during a 2 week sampling period

14 Flödesstyrd vs fasta prover i sju avrinningsområden
Kväve Något mindre förluster med flödesstyrd provtagning Fosfor Större transporter med flödesstyrd provtagning

15 <fältanalysator för PO4 (Systea uMac-100)
Testområde Täckdike från ett enskilt fält Underhåll Byte av reagens varje vecka Erfarenheter Dygnsvariation av halten Instabil i starten

16 Automatic nitrate/turbidity measurements
Scan:sensor nitro:lyser Maintenance Cleaning from organisms every two weeks Calibration at least once a year Experiences Disturbance by organisms can give high turbidity values in morning hours, nitrate values can also be affected Missing values occur at freezing in the stream Data series must be carefully checked and cleaned for unreliable values

17 Data från 65 jordbruksdominerade vattendrag
Halter av oorganiskt kväve och totalfosfor Vattenföring från SHYPE Beräknade transporter Flödesnormaliserade transporter 10- eller 20-åriga tidsserier Flödesnormaliserade transporter med semiparametrsisk modell (Grimvall och Stålnacke)

18 10-åriga trender Oorganiskt kväve (nitrat + ammonium) Flödesnormaliserad transport 2001-2010
Minskande trrender dominerar i hela södra och mellersta Sverige De signifikanta trenderna återfinns i Västerhavets avrinningsområde

19 Flödesnormaliserad transport 2001-2010
10-åriga trender Oorganiskt kväve (nitrat + ammonium) Flödesnormaliserad transport Skalan är förändring i procent på 10 år Mörka staplar är signifikanta Även de starkaste trenderna återfinns i Västerhavet

20 20-åriga trender av oorganiskt kväve Flödesnormaliserade transporter
Signifikanta trender mellan 35 och 60 % på tjugo år Minskande trendert i hela södra Sverige, men starkast trender i Västerhavet vattendistrikt där man även gjort störst åtgärder.

21 Hur ska man provta? Månadsprov Flödesstyrd Kontinuerlig mätning + Billig Robust Ger momentanvärde Bra uppskattning av transporten  Bra uppskattning av transporten Information om momentanvärden - Missar oftast högflöden Underskattar partikelbunden transport Dyr Risk för driftstörningar Ingen information om momentanvärden Kräver underhåll Fåtal parametrar I nationell miljöövervakning prioriteras robusthet och kontinuitet


Ladda ner ppt "Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU"

Liknande presentationer


Google-annonser