Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU."— Presentationens avskrift:

1 Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU

2 Institutionen för vatten och miljö Utbyggningen av reningsverket gav omedelbar effekt i Fyrisån! Reningsverket byggs ut

3 Institutionen för vatten och miljö Försurningen drabbade stora delar av Sverige

4 Institutionen för vatten och miljö Miljöövervakningen gav underlag till internationella åtgärder ! Nedfallet av försurande svavel i Sverige

5 Institutionen för vatten och miljö Trendsjöar och vattendrag visar återhämtningen! Återhämtning i Övre Skärsjön

6 Hur ska provet tas?

7

8 Omdrevssjöar Upphandling efter regioner Två företag har varit inblandade ”P” = Piston engine – Stick sampler ”T” = Turbo jet- Ruttner sampler 200720082009 Nortern SwedenPTT Rest of SwedenPPT

9 För Cu: (och Zn, Cd, Pb, Cr, Ni)

10 Skolexempel från Kolbäcksån Byte av metod/lab

11 Räcker månadsvis provtagning för transportberäkningar? Jämförelse mellan dygnsvis och månadsvis provtagning under vårfloden i en oreglerad och en reglerad älv. Månadsvis provtagning ger störst fel för partikelbunden transport Stor skillnad mellan olika system Stor skillnad mellan år % Avvikelse med månadsprovtagning

12 8 nationella avrinningsområden - flödesproportionerade samlingsprover 13 regionala avrinningsområden - provtagning varannan vecka Typområdena i miljöövervakningen av jordbruksmark SW Precipitaion 800 mm N loss arable land 20-25 kg/ha SE Precipitaion 500 mm N loss arable land 15-20 kg/ha

13 Equipment Peristaltic pump Heating cable together with suction tube Glass bottle (10 L) in refrigerator Campbell data logger Water discharge by deplacement body and ”weight-machine” Flow proportional composite water sampling Water sampling Suction tube fixed 2 cm below zero water level Each sub-sample 20 ml Time proportional composite sampling during low flow periods Approximately 150 sub-samples during a 2 week sampling period

14 Kväve Något mindre förluster med flödesstyrd provtagning Fosfor Större transporter med flödesstyrd provtagning Flödesstyrd vs fasta prover i sju avrinningsområden

15 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/10/2832633/slides/slide_15.jpg", "name": "

16 Automatic nitrate/turbidity measurements Maintenance Cleaning from organisms every two weeks Calibration at least once a year Experiences Disturbance by organisms can give high turbidity values in morning hours, nitrate values can also be affected Missing values occur at freezing in the stream Data series must be carefully checked and cleaned for unreliable values Scan:sensor nitro:lyser

17 Data från 65 jordbruksdominerade vattendrag Halter av oorganiskt kväve och totalfosfor Vattenföring från SHYPE Beräknade transporter Flödesnormaliserade transporter 10- eller 20-åriga tidsserier Halter av oorganiskt kväve och totalfosfor Vattenföring från SHYPE Beräknade transporter Flödesnormaliserade transporter 10- eller 20-åriga tidsserier

18

19 10-åriga trender Oorganiskt kväve (nitrat + ammonium) Flödesnormaliserad transport 2001-2010 10-åriga trender Oorganiskt kväve (nitrat + ammonium) Flödesnormaliserad transport 2001-2010

20 20-åriga trender av oorganiskt kväve Flödesnormalisera de transporter 20-åriga trender av oorganiskt kväve Flödesnormalisera de transporter

21 Hur ska man provta? MånadsprovFlödesstyrdKontinuerlig mätning + Billig Robust Ger momentanvärde Bra uppskattning av transporten Information om momentanvärden - Missar oftast högflöden Underskattar partikelbunden transport Dyr Risk för driftstörningar Ingen information om momentanvärden Kräver underhåll Dyr Risk för driftstörningar Fåtal parametrar Kräver underhåll I nationell miljöövervakning prioriteras robusthet och kontinuitet


Ladda ner ppt "Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU."

Liknande presentationer


Google-annonser