Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Islams två förgreningar
Sunni Shia Majoritet (85% av muslimer) Lever runt om i världen. Lever i huvudsak i Iran and Iraq. Det finns stora minoriteter i Jemen, Bahrain, Syrien, and Libanon.

3 Islams historia Ibrahim (Abraham) = Arabernas förfader.
Den islamiska tideräkningen börjar med Muhammeds utvandring till Medina : Muhammed föddes - 610: Ängeln Jibril kom till Muhammed - 622: Hidjra - 632: Muhammed dog

4 Gudar Allah är det arabiska ordet för Gud.
Gud är den allsmäktige allvetande skaparen. Profeterna är även viktiga, speciellt Muhammed, den absolut sista profeten.

5 Centrala tankegångar Muslimer har 6 trosartiklar: Tron på Guds enhet.
Tron på änglar. Tron på Allahs skrifter. Tron på alla profeterna. Tron på Domedagen. Tron på det förutbestämda.

6 Islams fem pelare Shahada - Trosbekännelsen Salat - Bönen
Zakat - Allmän skatt Sawm - Fastan under Ramadan Hajj - Vallfärden till Mecka

7 Heliga böcker Qur’an (Koranen) Hadith

8 Heliga platser Moskén Mecka Minaret Imam = Böneledare och lärare

9 Riter Wudu (tvagning/att tvätta sig)
Rakat (bestämda rörelser för bönen)

10 Övergångsriter Födelse - Adhan (Pappan viskar trosbekännelsen i nyfödda barnets öra). - Namngivning efter 7 dagar. - Omskärelse (pojkar). Äktenskap - Bruden och brudgummen skriver ett gemensamt kontrakt. - Läsning ur Koranen. - Fest för släkt och vänner.

11 Religion & Samhälle Sharia lagar Vallfärden till Mecka
Ramadan & Eid-al-fitr Jämställdhet

12 Religion & Identitet Matregler (undviker griskött, blodmat och alkohol). ”Salat” (bönen 5 gånger om dagen). Kläder och hår.

13 Etiska frågor I vissa muslimska länder är dödsstraff ok för en del brott: - Mord, fast Koranen ser hellre att mördaren kompenserar offrets familj. - Landsförräderi, sjöröveri. - Homosexualitet, äktenskapsbrott, våldtäkt. Polygami: En man kan ha upp till fyra hustrur samtidigt. Inställningen till abort och preventivmedel varierar. Preventivmedel i sig är inte förbjudet om paret är överens om att inte skaffa barn. Abort är inte tillåtet utan giltig orsak (t.ex. om mammans liv är i fara).


Ladda ner ppt "Islam."

Liknande presentationer


Google-annonser