Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisera företaget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisera företaget."— Presentationens avskrift:

1 Organisera företaget

2 Ansvarig ledning VD Ansvarar för det dagliga arbetet
Delegerar ner arbetsuppgifter och beslutsrätt till mellancheferna Har det övergripande ansvaret för företaget Har det juridiska ansvaret i brottsmål, tex. miljöbrott. Kan inte delegera bort ansvaret. Sitter med i ledningsgruppen tillsammans med de andra cheferna

3 Max Weber 1860-1929 Den byråkratiska skolan
Organisationen skall byggas på fasta regler och kontroll. Anställde lyder endast order om det finns risk för bestraffning. Webers principer Varje anställd skall ha en chef som fattar alla beslut Hierarkisk uppbyggnad Klart avgränsade arbetsuppgifter Regler skall finnas för att tala om hur problem skall lösas Arbetsuppgift enbart kopplad till befattning Beslut och bestämmelser för organisationen måste finnas nedskrivna Linjeorganisationen, innebär att varje anställd har en chef som ger order om vad som skall göras Inriktad mot kontorsarbete

4 Frederick Taylor Scientific Management (Taylorismen)
Människan är lat och ointresserad av att arbeta, gör det enbart för lönens skull Man skulle specialisera sig för att effektivisera tillverkningen, här skulle även cheferna bli specialister I och med specialiseringen skulle varje anställd inte enbart ha en chef utan skulle kunna fråga andra (funktionellt ledarskap) Inriktad mot industriarbete Löpande bandet samt ackordlönesystem bygger på Taylor

5 Henri Fayol Administrativa skolan Weber + Taylor = Fayol
Blandade fördelarna med byråkratiska skolan och Scientific management. Linjeorganisation, den vanligaste sättet att organisera ett företag. Kan uppstå linje- stabkonflikter, den anställde får order från två olika chefer, en i linjen och en från staben. Detta är den som vi ser i de flesta företag just nu, inköp, tillverkning och försäljning.

6 Organisationsschema Framgår vilka olika avdelningar och underavdelningar som finns Organisationsbeskrivning, det vill säga den klargör främst de olika avdelningschefernas ansvar och befogenhet Attesträtt, vem får skriva på för inköp Befattningsbeskrivning, ett sätt att formellt delegera arbetsuppgifter

7 Olika sätt att organisera företaget
Funktionsindelat Man är indelad efter olika funktioner i företaget t.ex. försäljning, ekonomi, inköp och tillverkning. Produktindelad Man är indelad efter en viss produkt eller produktgrupp. Brukar även kallas divisioner eller affärsområden. Geografisk indelning Man är indelad efter vad geografisk man befinner sig i filialer eller lokalavdelningar Norr, Söder, Väst eller Öst. Kundindelat Man är indelad efter vilken kunden är t.ex.. livsmedelsbutik, restaurang

8 Funktionsindelning VD Inköp Tillverkning Försäljning Administration

9 Produktindelning VD Produkt A Produkt B Produkt C Adminsitration

10 Geografisk indelning VD Norr Syd Väst Öst Administration

11 Kundindelning VD Livsmedelsbutiker Restuaranger Kiosker Adminsitration


Ladda ner ppt "Organisera företaget."

Liknande presentationer


Google-annonser