Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Windows programmering Programmering med Threads Borland C++ Builder 4 Modsoft Ab Kent Westerholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Windows programmering Programmering med Threads Borland C++ Builder 4 Modsoft Ab Kent Westerholm."— Presentationens avskrift:

1 1 Windows programmering Programmering med Threads Borland C++ Builder 4 Modsoft Ab Kent Westerholm

2 2 Threads En Thread är en del av programmet som utförs oberoende av resten av programmet En Thread tilldelas CPU-tid av operativ- systemet på basis av prioritet En Thread kan ha tillgång till programmets globala variabler och objekt

3 3 C++ Builder och Threads C++ Builder erbjuder klassen TThread för programmering med Threads Klassen TThread används inte som sådan utan vi härleder egna Threadklasser I C++ Builder skapar vi vår nya Threadklass med File | New | Thread Object

4 4 TThread - Metoder (Methods) Execute, innehåller den programkod som Threaden skall utföra. Resume, startar exekveringen av en Thread som blivit avbruten med Suspend. Suspend, avbryter exekveringen av en Thread. Kan startas på nytt ned Resume.

5 5 TThread - Metoder (Methods) Synchronize, används för att anropa metoder i VCL komponenter. Garanterar att endast en Thread i gången har access till VCL komponenten. Terminate, används då vi vill stoppa en Thread. Observera att Execute metoden måste checka Terminated.

6 6 TThread - Egenskaper (Properties) FreeOnTerminate, sätts till true om vi vill att ett Thread objekts minne automatiskt skall frigöras då exekveringen avslutas. Standardvärde är false. Priority, anger Threadens prioritet. En Thread med högre prioritet får mera processortid en med lägre prioritet. För hög prioritet kan hindra andra Threadar från att utföras.

7 7 TThread - Egenskaper (Properties) Terminated, om värdet är true har Threaden erhållit en begäran om att den skall sluta exekvera. Observera att det Threaden själv som bestämmer om det faktiskt slutar. Execute metoden bör alltså regelbundet checka Terminate.

8 8 TThread - Händelser (Events) OnTerminate, genereras då Execute metoden avslutats. Kan användas t.ex. för att frigöra Thread objektets minne. Händelsehanterare: void __fastcall TMyThread::Terminate(TObject *Sender)


Ladda ner ppt "1 Windows programmering Programmering med Threads Borland C++ Builder 4 Modsoft Ab Kent Westerholm."

Liknande presentationer


Google-annonser