Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTTSSÄKERHET RÄTTSSÄKERHET EKONOMISKT BISTÅND EU-MEDBORGARE 19 NOVEMBER 2014 Vi ska gynna den fria rörligheten Likabehandling för de som har uppehållsrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTTSSÄKERHET RÄTTSSÄKERHET EKONOMISKT BISTÅND EU-MEDBORGARE 19 NOVEMBER 2014 Vi ska gynna den fria rörligheten Likabehandling för de som har uppehållsrätt."— Presentationens avskrift:

1 RÄTTSSÄKERHET RÄTTSSÄKERHET EKONOMISKT BISTÅND EU-MEDBORGARE 19 NOVEMBER 2014 Vi ska gynna den fria rörligheten Likabehandling för de som har uppehållsrätt

2 FÖRÄNDRINGAR I UTLÄNNINGSLAGEN (UtlL) FÖRÄNDRINGAR I UTLÄNNINGSLAGEN (UtlL) Familjemedlemsbegreppet: ”annan familjemedlem” som är beroende Svensk som ”utnyttjat sin rätt till fri rörlighet” Studerandes familj innefattar beroende föräldrar Skenäktenskap medför inte uppehållsrätt Bestämmelserna om att behålla uppehållsrätten flyttad från förordningen till lagen

3 Registreringsskyldigheten borttagen Tredjelandsmedborgare ska fortfarande registrera sig och få uppehållskort STEG 1 Har personen uppehållsrätt? STEG 2 Vanlig biståndsbedömning: Gjort så den kunnat, går att lösa på annat sätt, nödvändigt för en skälig levnadsnivå?

4 Utlänningslagen (UtlL) 3a kap Fyra kategorier: 2. arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning 1. anställda och egna företagare 3. studerande 4. självförsörjande (vilket även gäller för studerande!?!) + deras familjemedlemmar Uppehållsrätt?

5 Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiv… faktisk och genuin ekonomisk aktivitet åt och under annans ledning, mot ”ersättning” 1. Anställda (och företagare) inte bara marginell och underordnad syssla inget krav på att kunna försörja sig

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 verklig möjlighet att få en anställning Personliga förutsättningar: språk, specialkunskaper, kontakter, planera? Lokala arbetsmarknaden: Af-bedömning 2. Arbetssökande Antonissendomen????? Finns inget lagstöd för sexmånaders-frist för villkoret ”verklig möjlighet att få en anställning” Bedömning aktuell situation Beslut för kommande månad

17 3. och 4. Studerande och självförsörjande Akut Återkrav? PUR Efter fem år: UtlL 9 §

18 Källor på www Genomförande av EG-direktivet om unionsmedborgares rörlighet inom EU …, Propositionen 20015/06:77 Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES- området, Socialstyrelsen Migrationsverkets handbok i migrationsärende

19 Steg 2: Vanlig biståndsbedömning Gjort så gott den kunnat, exv planering? Går att lösa på annat sätt? Nödvändigt för att ha en skälig levnadsnivå? Medverka i utredningen


Ladda ner ppt "RÄTTSSÄKERHET RÄTTSSÄKERHET EKONOMISKT BISTÅND EU-MEDBORGARE 19 NOVEMBER 2014 Vi ska gynna den fria rörligheten Likabehandling för de som har uppehållsrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser