Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi ska gynna den fria rörligheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi ska gynna den fria rörligheten"— Presentationens avskrift:

1 Vi ska gynna den fria rörligheten
RÄTTSSÄKERHET EKONOMISKT BISTÅND EU-MEDBORGARE 19 NOVEMBER 2014 Vi ska gynna den fria rörligheten Likabehandling för de som har uppehållsrätt 1

2 FÖRÄNDRINGAR I UTLÄNNINGSLAGEN (UtlL)
Familjemedlemsbegreppet: ”annan familjemedlem” som är beroende Svensk som ”utnyttjat sin rätt till fri rörlighet” Studerandes familj innefattar beroende föräldrar Skenäktenskap medför inte uppehållsrätt Bestämmelserna om att behålla uppehållsrätten flyttad från förordningen till lagen 2

3 Registreringsskyldigheten borttagen
Tredjelandsmedborgare ska fortfarande registrera sig och få uppehållskort STEG 1 Har personen uppehållsrätt? STEG 2 Vanlig biståndsbedömning: Gjort så den kunnat, går att lösa på annat sätt, nödvändigt för en skälig levnadsnivå? 3 3

4 Utlänningslagen (UtlL) 3a kap
Uppehållsrätt? Utlänningslagen (UtlL) 3a kap Fyra kategorier: 1. anställda och egna företagare 2. arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning 3. studerande 4. självförsörjande (vilket även gäller för studerande!?!) + deras familjemedlemmar 4 4

5 1. Anställda (och företagare)
Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiv… faktisk och genuin ekonomisk aktivitet åt och under annans ledning, mot ”ersättning” inte bara marginell och underordnad syssla inget krav på att kunna försörja sig 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

16 verklig möjlighet att få en anställning
2. Arbetssökande verklig möjlighet att få en anställning Personliga förutsättningar: språk, specialkunskaper, kontakter, planera? Lokala arbetsmarknaden: Af-bedömning Antonissendomen????? Finns inget lagstöd för sexmånaders-frist för villkoret ”verklig möjlighet att få en anställning” Bedömning aktuell situation Beslut för kommande månad 16 16

17 3. och 4. Studerande och självförsörjande
Akut Återkrav? PUR Efter fem år: UtlL 9 § 17 17

18 Migrationsverkets handbok i migrationsärende
Källor på www Genomförande av EG-direktivet om unionsmedborgares rörlighet inom EU …, Propositionen 20015/06:77 Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES- området, Socialstyrelsen Migrationsverkets handbok i migrationsärende 18 18

19 Steg 2: Vanlig biståndsbedömning
Gjort så gott den kunnat, exv planering? Går att lösa på annat sätt? Nödvändigt för att ha en skälig levnadsnivå? Medverka i utredningen 19 19


Ladda ner ppt "Vi ska gynna den fria rörligheten"

Liknande presentationer


Google-annonser