Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och skapa förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och skapa förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och skapa förutsättningar för att försörja sig genom förvärvsarbete. Rehabilitering betyder att åter göra värdig

2 Arbetsmiljölagen Lagen om allmän försäkring Lagen om anställningsskydd Föreskrifter från Arbetsmiljöverket AFS 1994:1 Anpassning och rehabilitering AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete                                                   

3                                                            Att komma igång tidigt med vardagsnära rehabilitering har visat sig avgörande för ett framgångsrikt resultat för individen, organisationen och samhället i stort.

4                                                            Arbetsgivare ansvarar för att starta en rehabiliteringsutredning när en medarbetare har varit borta, helt eller delvis, på grund av sjukdom i fyra veckor. Eller när medarbetaren har upprepad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom, det vill säga 6 korta sjukfall under en 12-månaders period. Medarbetare kan själv begära att genomgå en rehabiliteringsutredning.

5                                                           

6 Som anställd har man alltid ett ansvar att aktivt försöka få tillbaka sin arbetsförmåga.
Medarbetaren ska också lämna medicinskt underlag och hjälpa till att få fram den information som behövs för att behovet av rehabilitering ska kunna fastställas.

7                                                            Arbetsgivare eller Försäkringskassan kan kalla till ett avstämningsmöte för att ytterligare klarlägga möjligheterna för återgång i arbete. Försäkringskassan ska kalla till avstämingsmöte senast 2 veckor efter att en rehabiliteringsutredning har kommit in från arbetsgivaren. När det finns behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska en rehabiliteringsplan upprättas. Försäkringskassan ansvarar för och godkänner en sådan plan.

8 Företagshälsovården är en expertresurs som
                                                           Företagshälsovården är en expertresurs som De kan hjälpa till i samband med rehabiliteringsutredningen och vara ett stöd kring de anpassningsåtgärder som behöver genomföras på din arbetsplats


Ladda ner ppt "Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och skapa förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser