Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mediaförsörjning - Kartläggning och enkät

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mediaförsörjning - Kartläggning och enkät"— Presentationens avskrift:

1 Mediaförsörjning - Kartläggning och enkät
Magnus Velander Presentation för Biblioteksrådet

2 Nuvarande organisation
Team Medier - ett av bibliotekets tre team Databasansvarig Tidskriftsansvarig Akademikontakter Inköp av böcker Fjärrlån

3 Ny organisation 2015 Utmärkt tillfälle för nystart och förändrade arbetssätt

4 Inköpspolicy Användarcentrerat – efterfråganbaserat
Beståndet ska spegla högskolans ämnesområden inom forskning och undervisning Fokus på elektroniskt material Böcker köps i huvudsak på efterfrågan Bibliotekets målgrupper – MDH:s forskare och studenter

5 Fördelning mediakostnader
Typer av medier Fördelning mediakostnader Tidskrifter Böcker Referensdatabaser Scopus, PubMed, PsycINFO Övriga e-resurser Rättsfallssamlingar, bolagsfakta, standarder, uppslagsverk

6 E-resurser ersätter tryckta
Kostnader MDH 84% e-material Genomsnitt 83% Användning Volymer

7 E-resurser ersätter tryckta
Kostnader MDH 84% e-material Genomsnitt 83% Användning Volymer

8 E-resurser ersätter tryckta
Kostnader MDH 84% e-material Genomsnitt 83% Användning Volymer Tidskrifter i princip enbart e-format Tryckta = 0,15% E-boken ökar men fortfarande köper vi betydligt färre e-böcker än tryckta

9 Tidskrifter Tidskriftspaket från förlag (13 000 titlar)
ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, APA Tidskriftspacket från mellanhänder ( titlar) ABI/INFORM, EBSCO Academic Search, JSTOR Enskilda tidskrifter ca 75 (250 vetenskapliga) Open access

10 Tidskrifter Tidskriftspaket från förlag ca 13 000 titlar
ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, APA Upphandlade i konsortieform Avtal direkt med förlaget Oftast samtliga titlar från ett förlag med full täckning från mitten av 1990-talet Prenumerationsbaserat (men med arkivrättigheter) Komplement: Backfiles Äldre årgångar. Ger kompletta tidskriftssviter Oftast olika ämneskollektioner Engångsköp

11 Tidskrifter Tidskriftspaket från mellanhänder
Aggregerade databaser (ABI inform, EBSCO) Avtal med mellanhand Olika förlag (ger bra bredd) Överlappar med tidskriftspaket från förlag Varierande täckning i tid. Ofta embargo (nyaste numren inte tillgängliga) Prenumerationsbaserat Titlar försvinner / tillkommer Arkivdatabaser (JSTOR) Äldre årgångar (äldre än 5år) Lagrade från sina startår

12 Tidskrifter Tidskriftspaket från mellanhänder

13 Tidskrifter Enskilda tidskrifter ca 75 vetenskapliga (250 total)
E-format (60) Pappersformat (15) Hög relevans för MDH Generellt dyra. Genomsnittspris MDH 7000 kr. Många efterfrågade titlar betydligt dyrare Prisökning för MDH % Tidskriftsenkät 2010 Uppsägningar och nyteckningar Efter det en in en ut

14 Prissättningsmodeller
Tidskriftsdatabaser - Relativ prissättning Lund UB Wiley kr (7% av mediabudget) ScienceDirect (23% mediabudget) MDH Wiley kr (7% av mediabudget) ScienceDirect (16% mediabudget) Enskilda tidskriftsprenumerationer - Absolut prissättning Water Science & Technology kr (0,17% av mediabudget) Water Science & Technology kr (1,39% av mediabudget)

15 Tidskrifter

16 Böcker Enskilda titlar E-bokpaket
Tryckta böcker ca Tillväxt: ca 4000 /år Enskilda e-böcker ca 400 Kurslistor ca 100 Fjärrlånebeställningar och inköpsförslag E-bokpaket Aggregerade, Ebrary, Ebsco (prenumeration) ca Förlagspaket, Springer (Köp) ca 7000 Patron-driven acquisition (under 2015) Samling av böcker görs sökbara i bibliotekets katalog och/eller Discovery-system. Enbart böcker som någon läser/laddar ner köps Fritt tillgängliga via internet (avhandlingar, rapporter m.m)

17 E-böcker Användningen är stigande från en låg nivå
Kursböcker står för stor del användningen Ökat intresse, fler frågor Exponeringen viktig för användningen steg 2010 (?) när e-böckerna blev tillgängliga i bibliotekskatalogen Steg i år när vi börjat länka direkt från kurslistor till bibliotekets e-böcker

18 E-böcker Fördelar: Nackdelar Tar mindre plats
Går inte sönder/blir inte stulna Måste inte fysiskt hanteras Nåbara på båda orter Fler kan läsa samtidigt Paket kan ge bredare täckning än vad enskilda köp skulle göra Nackdelar Upplevs av många som svårare att läsa Olika regler tex för nedladdning, samtidiga användare, utskrifter m.m Olika tekniska plattformar Olika inköpsmodeller Begränsat utbud Enbart tillgängliga för studenter/forskare vid MDH

19 Övrig E-media Referensdatabaser Övriga e-resurser
Tex Scopus, PuMed, PsycINFO Övriga e-resurser Standarder, rättsfallsamlingar, uppslagsverk

20 Orosmoln inför 2015 Risk för stigande mediautgifter
Enskilda tidskriftsprenumerationerna steg % Databaserna steg % väntas priserna enbart pga. valutakursen öka 10-15% utöver den årliga prisökningen

21 Behovsinventering av e-resurser Uppdrag från bibliotekschef hösten 2014

22 Behovsinventering av e-resurser hösten 2014
Uppdragsbeskrivning: Skapa underlag för framtida förvärv samt eventuella uppsägningar av befintliga resurser Sammanställning av bibliotekets nuvarande e-resurser samt statistik på användning Analys av eventuell områden som saknas eller är underrepresenterade Jämförelser med andra lärosäten Beakta inköpsförslag och kontakter med akademierna

23 Behovsinventering av e-resurser hösten 2014
Vi arbetade med målet att ta fram ett underlag för: Nya inköp på årets budget Nya e-resurser från 2015

24 ”Biblioteket saknar det jag behöver”
Biblioteket äger inte publikationen Biblioteket äger publikationen men den är svår/omöjlig att hitta Felaktiga beståndsuppgifter Brister i bibliotekets tekniska system Brister i tekniska system som ligger utanför bibliotekets kontroll Bibliotekets användare saknar kunskap om hur biblioteket och dess system fungerar

25 Behovsinventering 2014 - genomförande
Enkät till akademierna. Användningsstatistik Jämförelse med andra lärosäten Citeringar och referenslistor Artikelbeställningar (fjärrlån)

26 Enkät till akademierna
Enkla frågor: Vilka databaser använder ni? Vilka databaser saknar ni? Vilka tidskrifter saknar ni? Vilka övriga e-resurser saknar ni? Övriga kommentarer Antal svar: 233 Jämnt fördelade på alla akademier

27 Enkät till akademierna
Många förslag på nya tidskrifter. Titlar inom alla högskolans forskningsämnen, men speciellt inom matematik 50% av förslagen var på titlar biblioteket redan prenumererar på. Möjliga förklaringar: Tekniska problem, tex länkserver Sökt på fel ställe PubMed direkt via Google APA-tidskrifter inte tillgängliga via APA:s hemsida Negativa förväntningar Stor efterfrågan på äldre tidskrifter E-böcker från Springer Irritation över embargon Bekräftade bibliotekets bild av vilka som är de viktigaste resurserna, men även positiva kommentarer om några låganvända resurser

28 Hur används våra resurser? Användningsstatistik
Syfte 1: Har vi resurser som inte används? Om inte, styra över resurserna till mer efterfrågade resurser Svagheter: Svårt att få ut statistik på enskilda tidskriftstitlar Problem att tolka Felaktigheter Olika sätt att mäta Hur viktiga var de artiklar som laddades ner? Hög användning pga. hög kvalité eller lätthet att hitta? Discovery inte neutralt

29 Hur används våra resurser? Användningsstatistik
Syfte 1: Har vi resurser som inte används? Om inte, styra över resurserna till mer efterfrågade resurser. Bibliotekets dyra tidskriftspaket används bra i jämförelse med liknande lärosäten Några e-resurser har låg användning men bör ändå behållas, pga. unikt innehåll Tidskriftspaket med låg användning totalt, men några få höganvända titlar gör den värd att behålla Sammanställt ytterligare resurser med låg användning som är möjliga att säga upp om ekonomin kräver det E-böcker – Användningen stiger, men från en låg nivå

30 Hur används våra resurser? Användningsstatistik
Syfte 2: Tilläggsköp Statistik från förlagen på försök att nå resurser som vi i dagsläget inte har tillgång till Resultat: Stöd vid prioritering av Backfiles och e-bokspaket Backfiles med bl.a. sociologi, hälsa och ekonomitidskrifter från Wiley E-böcker från Springer inom data, miljöteknik och ekonomi

31 Vad har andra jämförbara lärosäten?
Tidskriftspaket - I stora drag samma som andra Undantag: saknar några paket som är ämnesspecifika, tex inom kemi, humaniora och medicin. Referensdatabaser Bedömer att vi har de viktigaste. Dessutom tvekar vi till att prioritera fler referensdatabaser E-bokspaket Svårt att jämföra men vi har få köpta e-bokspaket. Aggregerade tidskriftsdatabaser Tex CINAHL Plus. Osäkra på hur ska förhålla oss till aggregerade databaser Dessutom några övriga e-resurser, tex Landguiden

32 Citeringar och referenslistor
Web of Science och Scopus Referenslistor från artiklar publicerade av MDH-forskare. Vilka tidskrifter citerar MDH:s forskare till? I vilka tidskrifter publicerar sig MDH:s forskare? Svaghet: vissa forskningsområden har dålig täckning i WoS och Scopus

33 Artikelbeställningar (fjärrlån)
Från vilka tidskrifter MDH:s forskare har beställt artiklar Många beställningar från tidskrifter inom Hälsa Böcker – köps redan i första hand Svaghet: Vissa forskare har egna login kvar hos andra lärosäten. Finns artikeln inte online väljes denna bort

34 Sammanfattning Biblioteket har i grova drag ett brett och bra utbud genom tidskriftspaketen. Ett välfungerande urval och uppföljning av tidskriftspaketen Bristerna finns i de enskilda tidskriftsprenumerationerna. Tidskrifter som saknas i paketen kan ofta vara de viktigaste. Biblioteket behöver satsa på fler enskilda tidskriftsprenumerationer Kräver resurser Kostsamt, enskilda prenumerationer är ofta dyra Tid och ämneskompetens Utvidgad kontakt med akademierna krävs Svårt att träffa rätt. Svårt att säga upp. Hur ska biblioteket skaffa sig kunskap om att en tidskrift inte längre är relevant? Biblioteket skulle utifrån kartläggningen utan problem kunna skaffa nya prenumerationer för

35 Vad händer nu? Köp på budget 2014
E-bokspaket från Springer Backfiels 2015. Biblioteket har fått ett ökat mediaanslag Fler enskilda prenumerationer inom flera ämnesområden Fortsatt utvärdering av vilka tidskrifter som ska prioriteras Förändringar i arbetssätt Utarbeta nya rutiner för kontakter med akademierna Utarbeta bättre rutiner för löpande uppföljning av e-resurser Se över vår inköpspolicy, tex aggregerade databaser Starta med PDA Jobba med tillgängliggörandet av bibliotekets resurser genom upphandling av nya systemlösningar


Ladda ner ppt "Mediaförsörjning - Kartläggning och enkät"

Liknande presentationer


Google-annonser