Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IPS – I NDIVIDUAL P LACEMENT AND S UPPORT Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IPS – I NDIVIDUAL P LACEMENT AND S UPPORT Jönköping."— Presentationens avskrift:

1 IPS – I NDIVIDUAL P LACEMENT AND S UPPORT Jönköping

2 IPS - J ÖNKÖPING Arbete med stöd ger en möjlighet att nå, få och behålla ett arbete Deltagaren får individuellt stöd av en arbetsspecialist Manualer och utbildningsmaterial

3 IPS - J ÖNKÖPING Principerna:  Anställning på reguljära arbetsmarknaden  Personens egen vilja att arbeta  Arbetssökandet inleds inom en månad  Personens preferenser och val är viktiga  IPS är integrerat med den psykiatriska mottagningen  Tillgång till stöd utan avbrott  Ekonomisk vägledning  Arbetsgivarkontakter

4 IPS - J ÖNKÖPING Framgångsfaktorer: Stödet inriktas mot deltagarnas egna mål. Arbetsspecialisterna bedömer eller skattar inte deltagarna. Arbetsspecialisterna arbetar för att snabbt nå resultat i enlighet med deltagarnas önskemål, utan omväg via olika trappstegsprövningar. Det finns ett begränsat antal deltagare per arbetsspecialist. Arbetsspecialisterna är tillgängliga för deltagarna.

5 IPS - J ÖNKÖPING Framgångsfaktorer forts.: Metodtrohet Utbildning Handledning Samverkan

6 IPS - J ÖNKÖPING Utmaningar: -att få med övriga samverkansparter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna i det nya synsätt som präglar IPS- modellen. IPS-modellen introducerar deltagaren som en person som själv bestämmer vilka arbetsuppgifter som hon är motiverad till. Under projekttiden har det visat sig att det finns deltagare som tvekar och tackar nej till anställning eftersom de är rädda att förlora stödet från arbetsspecialisten, eller är osäkra på hur deras inkomst påverkas på sikt?

7 IPS - J ÖNKÖPING Samverkan med psykiatrisk öppenvård – hur når vi teamen? Att få tillgång till stöd under en obegränsad tid (eller så länge som personen själv önskar/anser att han/hon behöver det) Metodhandledning De arbetsgivare/arbetsplatser som samverkats med under projektet uppskattar arbetsspecialisterna och ser dem som bra samarbetspartners – hur utvecklar man samverkan med det lokala/regionala näringslivet? Hur blir vi en aktör att räkna med? Marknadsföring av metoden/kommunen


Ladda ner ppt "IPS – I NDIVIDUAL P LACEMENT AND S UPPORT Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser