Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATIONSKOMPETENS 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATIONSKOMPETENS 1"— Presentationens avskrift:

1 INFORMATIONSKOMPETENS 1
Texter Foton Databaser Internet Källor Informationssökning Sökmotor Källkritik Sant? Falskt? Kunskap Böcker Bildmanipulering INFORMATIONSKOMPETENS 1 Informationssökning & Bibliotekskunskap Börja med att ställa några frågor ur medierådets kortlek om ungas nätvanor!

2 Upplägg Varför? Tre teorilektioner Tre praktiklektioner
Informationssökning & Bibliotekskunskap Källkritik & Bildmanipulering Presentationsteknik & Skrivprocess Varför? Hänvisa här till ämnets kursplan!

3 Vad är informationskompetens?
Att vara informationskompetent innebär att… kunna hitta den information man behöver kunna värdera information kritiskt kunna granska information kunna återanvända information och göra den till ny kunskap

4 Vilka kunskaper behöver man då?
Informations- kompetens Datorn IT Läsa och skriva Biblioteks- kunskap Lär dig att lära Presentations- teknik Datorn=inte tekniken utan användning i utbildning; användbara program etc. IT=att använda tekniken som ett verktyg för lärande. Läsa & Skriva=lästeknik, hur man skriver ett skolarbete. Bibliotekskunskap=hur medier är klassificerade, databaser, länkar, informationssökning och källkritik. Lär dig att lära=studieteknik. Presentationsteknik=hur man presenterar ett skolarbete; skrift, bild, film (Word, Power Point, Photostory).

5 Informationssökning är en process…
Välja ett ämne Samla information Sortera information Kritiskt granska information Skriva en text Granska texten Skriva om, skriva rent Innehållsförteckning och källförteckning Omslag Få arbetet bedömt Denna kurs kretsar kring punkt 2 och 3 (rödmarkerat).

6 Olika typer av källor 1. Skriftliga källor Tex: bok eller webbsida
2. Muntliga källor Tex: radioinslag 3. Materiella källor Tex: fossil Ge gärna exempel som rör ämnet. Visa föremål.

7 Böcker och tryckt information
En bok är redan granskad Man kan alltid kolla fakta Blir snabbt inaktuella Kan vara svåra att söka i För- och nackdelar med tryckta källor.

8 Internet och digital information
Snabbt Du kan söka i flera källor samtidigt För mycket information Svårt att avgöra vad som är rätt/fel Svårt att kontrollera källan För-och nackdelar med digitala medier. OBS! Nämn också de digitala källor som faktiskt är granskade, t.ex. NE.

9 Hur hittar jag på nätet? Bibliotekskataloger Fråga biblioteket! Sökmotorer Wikipedia NE Bloggar YouTube Google Timeline Lägg vid behov till länkar som passar temat/ämnet. OBS! Klicka på förstoringsglaset för att få upp Google kategoriserad efter ämne. Dela ut denna sida till eleverna efter lektionens slut. Be dem ta med detta till kommande, praktiska lektion.

10 Hur hittar jag i biblioteket?
Klassifikationssystem Alla böcker är uppställda efter ämnen 25 huvudämnen (Signum) Alla böcker om samma ämne hittar du på samma hylla Ta med exempel som eleverna kan klura på under lektionen. Låt ett par elever sortera plastkort med djur eller liknande. Följ upp med en kort diskussion om hur saker kan klassificeras. Inget rätt och fel, även bibliotek är organiserade på olika sätt. Jämför med folksonomy, som är populärt på nätet! DELA UT SAB-SYSTEMET (papper)!!!

11 Nästa gång… … Praktisk lektion! OBS! Ta med SAB-systemet och Google, kategoriserad efter ämne. Och sedan… Informationskompetens 2: Källkritik och bildmanipulering Innan kurs 2 kommer eleverna att ha en praktisk lektion som uppföljning på teorilektionen de just haft. Se handledning med tillhörande elevuppgifter! OBS! Alla elever skall till den praktiska lektionen ta med papper med bibliotekets klassifikationssystem (SAB-systemet) samt Google, kategoriserad efter ämne.

12 Så här säger Läroplanen
”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” [Källa] Klicka på huset för att komma till den ursprungliga visningsbilden!


Ladda ner ppt "INFORMATIONSKOMPETENS 1"

Liknande presentationer


Google-annonser