Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Att rekrytera och behålla personal i Ukraina Att rekrytera rätt personal i Ukraina: Din nyckel till en trygg, effektiv och lönsam uppstart! -Var hittar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Att rekrytera och behålla personal i Ukraina Att rekrytera rätt personal i Ukraina: Din nyckel till en trygg, effektiv och lönsam uppstart! -Var hittar."— Presentationens avskrift:

1 1 Att rekrytera och behålla personal i Ukraina Att rekrytera rätt personal i Ukraina: Din nyckel till en trygg, effektiv och lönsam uppstart! -Var hittar Du dem? -Vad kostar det? -Hur behåller Du dem? -Hur motiverar Du dem? -Hur blir personalfrågan framgångsrik? Clara Bodin, Clarus Eastern Europe TOV

2 2 Arbetsmarknaden i Ukraina År 2007: 46, 5 miljoner invånare, 21 miljoner i arbete. 12 miljoner ukrainare är i åldern 18-35 år. Närmare 60 % av alla gymnasieelever går vidare till högre utbildning Ukraina har 553 ackrediterade högskolor varav 35 är renodlade tekniska högskolor Lärarna är underbetalda och säljer betyg och diplom Gruppen mellan 35-50 år -”den förlorade generationen”. Brain drain till USA/EU sedan 1991

3 Vad kännetecknade Ukraina innan krisen? Hög urbanisering och låg arbetslöshet i Kiev Stora inkomstklyftor, mycket liten medelklass Hög personalomsättning, job-jumping och lönemaximering Minimala språkkunskaper, speciellt hos män Brist på kvalificerad personal Bortskämda och arroganta arbetstagare, statusjakt och golddiggers Inflation över 40% De flesta ukrainare försörjer fler än sin närmaste familj

4 4 Vad kännetecknar Ukraina idag? Stor arbetslöshet i regionerna, ökande i Kiev Personal skickas på obetald semester eller får sänkt lön Varsel och arbetslöshet inom bank, finans och bygg. Grivnans fall urholkar familjers ekonomi då de har lån i US och belånade hamnar på gatan Löneutvecklingen har avstannat Ökat intresse för vidareutbildning, speciellt engelska Bättre tillgång på kvalificerad personal Mössan i handen-attityd Många tvingas nu försörja ännu fler familjemedlemmar

5 Hur påverkar detta rekryteringen? Hitta kompetent personal till lägre lön Ökad lojalitet mot företagen. Ökad effektivitet Internationella företag är mer stabila- chans att bygga varumärke Vilken valutanominering du sätter lön i blir den viktigaste frågan i löneförhandlingen ”Skräp”-CV ökar - mer nogrannhet och referenstagning krävs i urvalet Desperata metoder att få jobb, stölder

6 6 Att leta efter och finna den du söker -Var finns de? - på andra utländska företag (köp) - på ukrainska företag (utbilda) - på universitetet (uppfostra) - arbetslösa (kanske inte så länge till…) -Hur hitta dem? -Klassisk annonsering -Rekryteringsföretag -Nätverka med andra utländska företagare -Klubbar, professionella associationer, vidareutbildningar

7 7 Anställning och anställningstrygghet Anställning: Anmälan till skattemyndighet, sociala fonden och pensionsfonden. Arbetsbok. Arbetsgivaravgift: 36,5 % Inkomstskatt: 17,5% för alla (flat rate) Förmåner: 24 dagars semester (kalenderdagar) Övertidsersättning: obligatoriskt men praktiseras bara inom produktion Sjukersättning: lika för alla enligt statlig fastställd nivå, betalas av staten. Mammaledigt/föräldrapeng: Totalt 6 år ska platsen hållas. 3 år betalt av staten, 3 år obetalt. Måste påbörjas en månad innan nedkomst.Föräldrapeng är lika för alla, betalas av staten Anställningsform: tillsvidareanställning, vikariat, bemanning Antal funktionshindrade i företaget: minst 4% av den totala arbetskraften. Pension: Kvinnor 50 år, män 55 år Löneutbetalning: två gånger per månad Enskild firma: denna anställningsform är mycket vanlig inom IT och ekonomi

8 8 Two weeks notice…. Samtliga anställda, oavsett befattning, får enligt lag försvinna inom två veckor! Även om det finns ett kontrakt på längre uppsägningstid har du ingen laglig möjlighet att hålla kvar individen längre. Bekymmersamt om personen har rätt att underteckna dokument eller är ackrediterad hos banken….. Provanställning: 3 månader. Går på dagen. Uppsägning: 2 månader. Godkända orsaker: omorganisation, frånvaro, olämpligt beteende. Avgångsvederlag om personen ska gå på dagen: tre månadslöner Skall hämta sin arbetsbok på sista dagen!

9 9 Vad kostar personalen? Lönerna gäller för Kiev och är nettolöner Säljare med engelska från 1500 USD Finance Manager med IFRS från 3000 USD Chief Accountant med engelska från 1500 USD Sekreterare/assistent med engelska från 600 USD Logistiker/import/kundservice från 1000 USD Utan engelska 30% billigare Utanför Kiev är lönerna mycket lägre

10 10 Vem betalar mest? Högst löner betalar de utländska företagen i Kiev. Stora ukrainska export och investeringsföretag betalar också mycket bra (SKM, Industrial Group). Statligt anställda har mycket låga löner och drygar ut med att ta mutor (polis, skattemyndighet, hälsovård, skola). Bäst betalar sig: FMCG, fastighet och bygg, bank, försäkring, IT och investeringsbolag. Sämst betalar sig: handel, tillverkning, tjänster. Skillnaden i löner mellan stad och land kan vara mer än 200%.

11 11 Hur ska du få personalen att stanna? Betala löner i tid. Betala vita löner. Erbjud trygghet och säkerhet inför morgondagen. Regelbundna löneökningar eller fixera lönerna i USD. Prestationsbaserad lön, gärna betald månadsvis. Privat sjukförsäkring som gärna får inkludera familjen. Bil och extra semester som belöning (prestige). Bind upp genom subventionerade lån på hus/lägenhet. Bind upp genom internutbildningar som måste betalas ur egen ficka om de slutar. Pensions- och livförsäkring för trogna medarbetare. Kontor nära tunnelbanan eller nära bra kommunikationer. Engelskalektioner

12 12 Hur ska du få dem att vara nöjda? Visa att Ukraina är prioriterat och viktigt som affärsområde. Fast och detaljerat ledarskap med tydliga regler och mål (men försök vara “svensk” också genom att planera, lyssna och ge eget ansvar, det uppskattas!) Var en beslutsam ledare, detta uppskattas mer än “demokrati” Förklara och visa tydligt vad som krävs för att få högre lön och bli befordrad. Uppmärksamma födelsedagar och bemärkelsedagar. Lär känna de anställda privat, umgås på fritiden. Lägg tid på sociala aktiviteter – OBS! Behöver inte vara dyra eller avancerade! (alla älskar bowling….) Ge regelbundna löneökningar för att kompensera för inflationen. Ta dem till Sverige – drömlandet!

13 13 Hur blir din personalpolitik framgångsrik? Du tar snabba beslut om anställning så ukrainaren inte tappar motivationen eller hinner ta ett annat erbjudande. Du har kontroll, närvaro och engagemang så du inte blir lurad/blåst. Du väntar med att ge mycket eget ansvar tidigt. Du försäkrar dig om att de anställdas moral och värderingar stämmer med dina egna. Du förstår att ukrainare resonerar och tänker på ett annat sätt än svenskar och försöker få insikt i kulturella koder. Du förstår att din ukrainske anställde får tampas med svårigheter i det ukrainska affärslivet och visar stöd. Du undviker för stora löneskillnader, i Ukraina vet alla exakt vad alla andra tjänar. Du tar stöd i andra utländska företagares erfarenheter kring personalfrågor.

14 14 Vad är Clarus Eastern Europe? Clarus Eastern Europe – rekrytering och bemanning för utländska etableringar i Ukraina samt facilitiering av ukrainsk arbetskraft till Västeuropa. 6 rekryteringskonsulter och 2 researchers. Svenska uppdragsgivare i Ukraina: IKEA, Modern Times Group (Viasat), Kinnevik, Sandvik, Oriflame, ITT Flygt, Esselte, SEB Trygg Liv, Ecophon. Clara Bodin, VD Ukrainas enda kvinnliga utländska entreprenör Listad bland Framtidens Kvinnliga Ledare 2009

15 15 Kontaktuppgifter Clarus Eastern Europe Clarus Eastern Europe (TOV) Clara Bodin Vul. Voloska 36 04070 Kiev Ukraina +380444619794 (tel) +380444619795 (fax) +380679673336 (mobile UKR) +46703356262 (mobile SWE) clara.bodin@claruskiev.com www.claruskiev.com


Ladda ner ppt "1 Att rekrytera och behålla personal i Ukraina Att rekrytera rätt personal i Ukraina: Din nyckel till en trygg, effektiv och lönsam uppstart! -Var hittar."

Liknande presentationer


Google-annonser