Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordplus Ramprogram. Nordplus ramprogram Mobilitet, samarbete och nätverk i Norden och Baltikum 2008 -2011 Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordplus Ramprogram. Nordplus ramprogram Mobilitet, samarbete och nätverk i Norden och Baltikum 2008 -2011 Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Nordplus Ramprogram

2 Nordplus ramprogram Mobilitet, samarbete och nätverk i Norden och Baltikum 2008 -2011 Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram. Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning. Programmet stödjer aktiviteter inom mobilitet, projektsamarbeten samt nätverk inom ramen för utbildning och livslångt lärande.

3 De deltagande länderna i Nordplus är de fem nordiska länderna inklusive de autonoma regionerna samt Estland, Lettland och Litauen.

4

5 Nordplus ramprogram 2008 -2011 Ett Nordplus ramprogram Tre sektorsprogram Nordplus Junior Nordplus Vuxen Nordplus Högre Utbildning Ett tvärgående program Nordplus Horisontal Ett Nordplusprogram utanför ramprogrammet Nordplus Språk och Kultur Ett Nordplusprogram i sin linda Nordplus Ryssland

6 Nordplus ramprogram Vad är nytt? De baltiska länderna är inkluderade i alla sektorsprogram och ramprogrammets uppbyggnad Standardiserade ansöknings- och rapporteringsrutiner Gemensam årlig deadline 1 Mars Harmonisering av sektorsprogrammen Gemensamt ansökningssystem online Gemensam webportal Gemensam handbok Gemensamt rapporteringssystem Gemensam informationsstrategi / nationellt informationsansvar

7 Nordplus ramprogram Mål för ramprogrammet Främja nordiska språk och nordisk kultur, samt ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan nordiska och baltiska länder Bidra till utveckling av kvalitet och innovation inom utbildningssystemet i de deltagande länderna Stödja, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel Stärka och utveckla nordiskt samarbete på utbildningsområdet och bidra till att etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.

8 Nordplus ramprogram Stöd och bidrag Mobilitetsaktiviteter – minst 2 partners Nätverksaktiviteter – minst 3 partners i 3 länder Projektaktiviteter – minst 3 partners i 3 länder

9 Huvudadministratör: Sverige

10 Nordplus Junior Mobilitet, projekt och nätverk för förskolor och skolor – Särskilda mål och målgrupper Att stärka och utveckla samarbeten och att skapa nätverk av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor bland de deltagande länderna. Att stödja utvecklingen av kvalitet och förnyelse inom skolområdet bland de deltagande länderna. Målgrupperna är elever, lärare och övrig pedagogisk personal inom Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor Yrkesskolor/lärlingsutbildningar

11 Nordplus Junior Prioriteringar 2011 Kvalitet i utbildning Yrkesutbildning Hälsa Förebygga avhopp Entreprenörskap, kreativitet och innovation Multikulturella klassrum Klimat

12 Nordplus Junior Aktiviteter Mobilitet Förberedande besök (1 – 5 dagar) Klassutbyten (1 vecka – 1 år) Elevutbyten och APU (1 vecka – 1 år) Lärarutbyten och utbyten mellan annan pedagogisk personal (1 vecka – 1 år) Nätverk Nätverksaktiviteter samt nätverksadministration inkl. möten Informationsaktiviteter Spridning av resultat Projektpartnerskap Utvecklingsprojekt samt utveckling av läroplaner Spridning av resultat

13 Nordplus Junior Gemensamma nämnare & liten repetition Minst 3 partners från minst 3 länder för nätverk och projekt Minst 2 partners från minst 2 länder för mobilitet En koordinator ska alltid utses – ansvarig för ansökan, för bidrag och för rapportering Årligt ansökningsdatum deadline 1 mars Förberedande besök deadline 15 oktober Onlineansökan och –rapportering genom “Application and Reporting System” (ARS) “Letter of intent” från alla partners Onlinerapportering 30 dagar efter kontraktets slut

14 Nordplus Junior En bra ansökan….. Beskriver målet och det förväntade resultatet Beskriver aktiviteterna tydligt Beskriver ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan partners Ligger i linje med programprioriteringarna Tydliggör mervärdet av aktiviteten Har realistiska mål i förhållande till budget Har tydliga mål för hur resultatet ska spridas Innehåller moment med självutvärdering

15 www.nordplusonline.org

16 Ytterligare information www.programkontoret.se www.nordplusonline.org Karin Kaikkonen karin.kaikkonen@programkontoret.se 08 453 72 45 Paula Pinto Dias dos Santos paula.pinto.dias.dos.santos@programkontoret.se 08 453 72 86

17 Nordiskt och Baltiskt utbildningssamarbete börjar med Nordplus!


Ladda ner ppt "Nordplus Ramprogram. Nordplus ramprogram Mobilitet, samarbete och nätverk i Norden och Baltikum 2008 -2011 Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser