Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information från godkända utförare inom familjerådgivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information från godkända utförare inom familjerådgivning"— Presentationens avskrift:

1 Information från godkända utförare inom familjerådgivning
i Ekerö kommun AB Söderstöd familjerådgivning Kontaktinformation: Helen Ahlström, verksamhetschef Mottagningar: Krukmakargatan 35C, Stockholm Luntmakargatan 96 nb, Stockholm Bokning alla dagar dygnet runt: Telefon: eller Antal anställda: 6 st. Tre män och tre kvinnor. Utbildning: All personal har lång erfarenhet av att arbeta med par och familjer. Alla är socionomer med psykoterapeutiska vidareutbildningar motsvarande sk. Steg 1 eller är leg. Psykoterapeut. Erfarenhet av liknande verksamhet: Söderstöd har arbetat med familjerådgivning sedan Vi har idag avtal med 17 kommuner i Stor-Stockholm och Uppsala län. Vi finns att besöka i Stockholm, Uppsala, Täby och Norrtälje. Specialkompetens: Vi har stor kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder som t.ex. ADHD samt Asbergers syndrom. Vi har även mångårig erfarenhet av att arbeta med missbruk och familjevåld. Språkkunskaper: Vi erbjuder även familjerådgivning på engelska och spanska. Företagets mål och verksamhetsinriktning: Söderstöd har som mål för verksamheten att erbjuda Meningsfulla Möten med hög kompetens. Vi eftersträvar högsta terapeutiska kompetens hos våra medarbetare och prioriterar därmed fortbildning och metodutveckling inom företaget. Förutom familjerådgivning erbjuder vi enskild psykoterapi, handledning, föreläsningar samt tjänster till socialtjänsten.

2 Företagets arbetssätt: Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt där
kommunikation och interaktion står i fokus. Vi arbetar också utifrån KBT, med konkreta beteendeanalyser, samt omstrukturering av negativa mönster. Vi arbetar med konkreta hemuppgifter mellan samtalen, då det är när vi omsätter nytt tänkande i praktisk vardag som vi får en förändring av livet. Företagets klagomålshantering: För hantering av ev. klagomål och synpunkter på familjerådgivningen har vi anslag samt blanketter i väntrummet, som kan läggas i en brevlåda i lokalen. Brukare eller andra som kommer i kontakt med verksamheten, kan också ringa och få tala med verksamhetsansvarig. Alla synpunkter behandlas av ledningen på Söderstöd, och återkopplas för diskussion och åtgärd med samtlig personal för att kunna förbättra verksamheten. De brukare som önskar återkoppling kommer att erhålla detta. Företagets kvalitetsarbete och uppföljning: Kvalitetsledningssystem AB Söderstöd. Syfte: att skapa tydliga processer och rutiner i verksamheten för god samverkan, en sund riskanalys, egenkontroll, personals medverkan samt dokumentera, kvalitetssäkra och utvärdera vår verksamhet. Vårt kvalitetsledningssystem består av följande områden: Administration och ekonomi; bokningsrutiner, fakturering, uppföljning av för verksamheten avgörande nyckeltal. Styrning och ledning av verksamheten; ledningsgruppsfunktion, riskanalys, policy för Klagomålshantering, personalpolicy, miljöpolicy, logg väntetider, Policy byte av terapeut, policy anmälan till socialtjänsten, policy information och kommunikation. Utveckling terapeutiskt förhållningssätt och metod; introduktion av nyanställda, kompetensutvecklingsplan, medarbetarsamtal, Policy Kunskapsutveckling internt. Uppföljning och utvärdering av verksamheten; Statistik, Policy för egenkontroll, årlig kvalitetsberättelse samt verksamhetsberättelse. Eventuella tilläggstjänster: Samarbetssamtal


Ladda ner ppt "Information från godkända utförare inom familjerådgivning"

Liknande presentationer


Google-annonser