Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka sjukdomar lider finländarna av?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka sjukdomar lider finländarna av?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka sjukdomar lider finländarna av?

2 Målet med lektionen Att du känner till de centrala folksjukdomarna
Faktorer som påverkar dem Hur sjukdomarna förebyggs

3 Livslängden ökar Sjukdomsbilden förändras
Smittosamma sjukdomar viker undan för livsstilssjukdomar: övervikt, dålig kondition och stress Finländarna dör oftast i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Mentala sjukdomar och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är vanliga.

4 Hur mäter man hälsa? Dödligheten - att åskådliggöra måttet på sjukdom.
De ersättningar som FPA har beviljat. Fråga personen själv hur hon uppskattar sin hälsa. Olika befolkningsundersökningar.

5 Hur mäter man hälsa forts.
EU:s och WHO:s databaser kan man jämföra i vilken grad människor i olika länder drabbas av olika sjukdomar. Sid. 50 vad har hänt under 20 år?

6 Prevalens och incidens
Prevalens och incidens är viktiga begrepp då man mäter förekomsten av en viss sjukdom. Prevalens= fall under en viss tidpunkt/folkmängd under samma tidpunkt. T.ex. år 1997 led 71,8 personer per år av Alzheimers sjukdom.

7 Prevalens och incidens
Incidens= antal nya fall/folkmängd/år. T.ex. i EU förekom i medeltal 5,0 nya fall av aids per 1 miljon invånare år 1985, år 1994 var antalet nya fall 66,5 och 1998 endast 26,0.

8 Folksjukdomar De vanligaste sjukdomarna och sjukdomsgrupperna som förorsakar mest lidande och dödsfall. I i- länderna drabbas vi av livsstilsrelaterade sjukdomar.

9 Folksjukdomar Kaloririk och ensidig föda, minskad fysisk arbetsbörda, minskad rörlighet, mycket kaffe, tobak och alkohol har lett till att övervikt, ämnesomsättningssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar har blivit våra folksjukdomar. Enligt WHO dödar hjärt- och kärlsjukdomar 14 miljoner människor per år, cancer dödar 6 milj.

10 Folksjukdomar I Finland klassas hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar, mentala störningar, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, ämnesomsättningssjukdomar och sjukdomar i andningsorganen som folksjukdomar.

11 Hur förebygga sjukdomar?
Känn till faktorerna som leder till sjukdomen, dens naturliga förlopp samt medel för att påverka den. Då det gäller folksjukdomar finns det ett nätverk av olika faktorer som förorsakar folksjukdomar. Hjälpa befolkningen att göra smartare val samt att själv ha bra levnadsvanor.

12 Orsak och verkan Många folksjukdomar är kopplade till varandra, t.ex. ledbesvär leder till minskad fysisk aktivitet som i sin tur kan leda till diabetes eller blodkärlssjukdomar. Bilden på sid. 54

13 grupparbetet I grupper på två eller tre ska ni intervjua en bekant eller släkting som har en av folksjukdomarna. Ta upp i intervjun hur de insjuknat, varför, hur man lever med sjukdomen, har det påverkat familjelivet eller ekonomin. Andra delen är en teoretisk del om sjukdomen med allmän fakta och hur man kan undvika sjukdomen. Ca 2-3 sidor.

14 Grupparbetet forts. Framför intervjun samt den teoretiska delen inför klassen med en projekthy. Presentationen skall vara min lång. Tidtabell: Ti grupparbete To grupparbete Må presentation Ti presentation

15 Läxa Välj grupp samt folksjukdom och vem ni skall intervjua och när.


Ladda ner ppt "Vilka sjukdomar lider finländarna av?"

Liknande presentationer


Google-annonser