Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LULEÅ ALPINA KLUBB Utvecklingstrappan – en röd tråd från E - Senior Underlag för planering av gruppens verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LULEÅ ALPINA KLUBB Utvecklingstrappan – en röd tråd från E - Senior Underlag för planering av gruppens verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 LULEÅ ALPINA KLUBB Utvecklingstrappan – en röd tråd från E - Senior Underlag för planering av gruppens verksamhet

2 LULEÅ ALPINA KLUBB Mål och vision 2007-2012  Visioner  En av de ledande alpina klubbarna i Sverige  Åkare i Världscupen  Arrangör av stora tävlingar  Stor bredd i verksamheten och få många att fortsätta länge med sporten  Mål  Minst 200 aktiva åkare år 2012  Minst en åkare i något landslag varje år från år 2012  SM-medalj varje år (USM – stora SM)  Arrangör av SM inom 5 år  Ekonomin i balans

3 LULEÅ ALPINA KLUBB Styrelsens mål och vision  När ska åkarna börja göra resultat?  Hur vår syn på resultat klubbens arbetssätt och framförallt respektive grupps arbetssätt?  Hur agerar vi mellan varandra inom gruppen för att alla skall vilja hålla på?  Hur kommunicerar vi ledare med åkarna på olika nivåer – är åkarnas förväntan olika? Elit n A-jun n B – C n åkare E – D n åkare

4 LULEÅ ALPINA KLUBB Utvecklingstrappan – en röd tråd Syfte och mål  Utvecklingstrappan är tänkt att ge en vägledning till hur du som tränare skall leda dina unga skidåkare från att de kommer in i klubbverksamheten till att de lämnar den för att förhoppningsvis gå vidare till skidgymnasium. Dokumentet beskriver en skidåkares tänkta utvecklingsstadier utifrån ett mentalt, skidtekniskt och barmarksperspektiv. Det visar en åkare som börjar som E-åkare, där den största delen av träningen bygger på lek och inskolning och avslutas som Junior där vi har fullt kompetenta elitskidåkare som är redo att slussas vidare mot nya mål. Den röda tråden har sitt ursprung i ett samarbete mellan SSF och ett antal klubbar..

5 LULEÅ ALPINA KLUBB E & D - åkare  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning  Åkaren börjar få kunskaper gällande skidteknik  Skidteknik  Åkaren tränar på att behärska åkning med en stabil position i gynnsamma förhållanden  Åkaren prövar på förmågan att åka kontrollerat i varierande terränger såsom lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder  Åkaren testar i lekfulla former på olika skidvaneövningar  Barmark  Åkaren tränar kontinuerligt någon form av fysisk träning 2 pass/vecka, helst i form av annan idrott  Ingen utförsåkningsspecifik fysisk träning förväntas Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

6 LULEÅ ALPINA KLUBB C-åkare  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.  Åkaren utvecklar kunskaper gällande skidteknik samt börjar få kunskaper i fysisk träning.  Åkaren har förmågan att besikta en bana och sedan återberätta var de största svårigheterna/möjligheterna finns.  Skidteknik  Åkaren börjar behärska åkning med en stabil position i gynnsamma förhållanden.  Åkaren tränar på förmågan att åka kontrollerat i lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder samt med korrekt rytm utföra stavisättning.  Åkaren tränar för att på ett riktigt sätt kunna utföra grundläggande skidvaneövningar.  Barmark  Åkaren tränar kontinuerligt någon form av fysisk träning 2 pass/vecka. Helst i form av andra idrotter.  Åkaren börjar lära sig att träna utförsåkningsspecifika barmarksmoment. Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

7 LULEÅ ALPINA KLUBB B-åkare  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.  Åkaren utvecklar kunskaper gällande skidteknik samt fysisk träning.  Åkaren förstår tränarens instruktioner i skidbacken.  Åkaren börjar bli medveten om sin egen skidåkning och hur de själva kan påverka utvecklingen. Åkaren reflekterar på åkningen och är delaktig i feedback på sin egen prestation samt resonerar kring den fortsatta utvecklingen.  Åkaren har förmågan att besikta en bana och sedan återberätta var de största möjligheterna/svårigheterna finns.  Skidteknik  Åkaren börjar behärska åkning med en stabil position i gynnsamma förhållanden.  Åkaren tränar på förmågan att åka kontrollerat i lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder.  Åkaren tränar för att på ett riktigt sätt kunna utföra grundläggande skidvaneövningar. samt med korrekt rytm utföra stavisättning.  Barmark  Åkaren tränar kontinuerligt någon form av fysisk träning minst 2 pass/vecka.  Åkaren tränar på att uppnå tillräcklig rörlighet för att kunna utföra en korrekt benböj med kvastskaft på raka armar. (denna pkt drivs av många som förberedande för senare styrketräning med vikter)  Utrustning  Åkaren skall börja valla sina skidor själv och ha grundläggande kunskap om hur man slipar kanterna.  Friåkningsskidor bör åkaren själv ansvara för att underhålla Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

8 LULEÅ ALPINA KLUBB A-åkare  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.  Åkaren är kapabel att agera ”sin egen tränare”, dvs. utifrån feedback själv arbeta med övningar, träna rörelser, analysera utfall och förbättrings- områden. Åkaren skall veta vad som krävs av honom/henne i tränings- mängd för att gå ”hela vägen”.  Åkaren utvecklar/börjar få kunskaper gällande material, skidteknik samt fysisk träning och kost.  Åkaren och tränaren kan diskutera tekniska detaljer och gemensamt börja komma fram till bra beslut.  Åkaren har förmågan att besikta en bana och sedan återberätta var de största möjligheterna/svårigheterna finns.  Utrustning  Åkaren skall kunna sköta sina tävlingsskidor själv och genomföra en stor del av det löpande underhållet  Skidteknik  Åkaren behärskar åkning med en stabil position i de flesta förhållanden.  Åkaren skall träna på förmågan att vara taktisk i sin skidåkning. Alltså, besikta en bana och sedan utföra den åkning som krävs för att klara av banan.  Åkaren har förmågan att åka kontrollerat i lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder samt med korrekt rytm utföra stavisättning.  Åkaren kan på ett riktigt sätt utföra grundläggande skidvaneövningar.  Barmark  Åkaren kör kontinuerlig konditionsträning minst 2 pass/vecka.  Åkaren kör kontinuerlig kontrollerad styrketräning minst 2 pass/vecka.  Åkaren tränar på att uppnå tillräcklig rörlighet för att kunna utföra en korrekt benböj med skivstång/kvastskaft på raka armar. Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

9 LULEÅ ALPINA KLUBB Junior/senior  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.  Åkaren skall veta vad som krävs av honom/henne i träningsmängd för att gå ”hela vägen”.  Åkaren har kunskaper gällande material, skidteknik samt fysisk träning och kost.  Åkaren och tränaren kan diskutera tekniska detaljer och gemensamt komma fram till bra beslut.  Åkaren tar initiativ till utvecklande dialog med tränare. Granskar kritiskt utvecklande både egen åkning och tränarens feedback.  Åkaren behärskar att besikta en bana och sedan återberätta hur banan kommer att upplevas.  Utrustning  Åkaren tar ansvar för sin utrustning  Skidteknik  Åkaren behärskar åkning med en stabil position i varierande terräng och lutning samt olika sorters banor.  Åkaren behärskar att vara taktisk i sin skidåkning. Alltså, besikta en bana och sedan utföra den åkning som krävs för att klara av banan.  Åkaren åker kontrollerat i lössnö, på is och kan behålla kroppskontrollen i luftfärder samt med korrekt rytm utföra stavisättning.  Åkaren kan på ett riktigt sätt utföra grundläggande skidvaneövningar.  Barmark  Åkaren har uppnått tillräcklig rörlighet för att kunna utföra en korrekt benböj med skivstången på raka armar.  Åkaren kör kontinuerlig konditionsträning minst 3 pass/vecka.  Åkaren kör kontinuerlig kontrollerad styrketräning minst 3 pass/vecka Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

10 LULEÅ ALPINA KLUBB Ledarbehov per grupp?  Rollbehov?  Gruppansvarig  Träningsansvarig  Tränare  Föräldrasamordnare  Tränarstöd (ex.förälder)  Lagledare  ?  Mot målbild  Viktning av kompetens inom respektive grupp  Kompetensbehov?  Pedagogik  Ledarskap  Utbildning (SATU 1, SATU 2 osv.)  Analys  Bansättning  Skidåkning


Ladda ner ppt "LULEÅ ALPINA KLUBB Utvecklingstrappan – en röd tråd från E - Senior Underlag för planering av gruppens verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser