Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning i högskolebibliotekets databaser och på Internet Tord Heljeberg 021-101641.www.mdh.se/bib.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning i högskolebibliotekets databaser och på Internet Tord Heljeberg 021-101641.www.mdh.se/bib."— Presentationens avskrift:

1

2 Informationssökning i högskolebibliotekets databaser och på Internet Tord Heljeberg tord.heljeberg@mdh.se 021-101641.www.mdh.se/bib

3 Bibliotekets urval av litteratur Tryckt litteratur: sökbar via bibliotekets interna bokkatalog: Book-IT och samkatalogen LIBRISBook-ITLIBRIS Elektroniska dokument (tidskrifter, konferenstryck, e-böcker) sökbara i bibliotekets databaserdatabaser

4 Till vetenskapliga publikationer Räknas de avhandlingar som produceras vid universitet och högskolor Samt de artiklar som publiceras i sk. vetenskapliga tidskrifter

5 Vetenskapliga publikationer Författarna har genomgått forskar- /doktorandutbildning vid högskola/universitet Utgår ifrån tidigare publicerad vetenskaplig forskning Har granskats och godkänts av andra akademiker/forskare/specialister

6 Vetenskapliga tidskrifter Artiklarna granskas av flera experter före publicering (peer review) Tydlig not- och litteraturförteckning finns där författaren hänvisar till andra vetenskapliga publikationer som han/hon utgått ifrån Innehåller oftast ingen reklam

7 Förutom artiklar i vetenskapliga tidskrifter finns: Artiklar i icke-vetenskapliga tidskrifter. Varierar mycket i kvalitet. Artiklar ur konferenstryck. Dessa är inte granskade i samma omfattning som vetenskapliga artiklar. Refererar ofta till oavslutade forskningsarbeten. Tekniska rapporter.

8 Använd vetenskapliga texter i dina skriftliga arbeten för att: Kunna anta att materialet inte innehåller grova felaktigheter eller tendenser Markera för läsarna/andra forskare att du är väl inläst på din forskningområde För att ge ditt arbete större tyngd i forskarsamhället

9 De två vanligaste databas- typerna är: Referensdatabaser – som enbart innehåller hänvisningar till – i bästa fall sammanfattningar av - böcker/artiklar Fulltextdatabaser - som innehåller de fullständiga dokumenten. Böckerna och artiklarna kan läsas i sin helhet

10 Operatorer för avgränsning vid databassökningar AND/OCH OR/ELLER NOT/INTE

11 Med sökfrasen Cats AND Dogs (Katter OCH Hundar) Söker du fram litteratur som handlar om både katter och hundar

12 Med sökfrasen Cats OR Dogs (Katter ELLER Hundar) Söker du fram litteratur som handlar någon term eller båda termerna

13 Med sökfrasen Cats NOT Dogs (Katter INTE Hundar) Söker du fram litteratur som handlar om katter. Litteraturen får inte handla om hundar

14 Närhetsoperatorer kan användas istället för AND-operatorn för att gruppera söktermerna i bestämd ordning WITH, SAME etc. Swedish w/5 Norwegian

15 Trunkering Innebär att man gör en sökning i en databas med utgångspunkt ifrån en del av en sökterm Som trunkeringstecken används * eller !

16 Man kan kombinera söktermer med olika sökoperatorer och gruppera termer med parenteser cats W/3 dogs AND (mice OR rats) Not guinea pigs

17 Med den här trunkerade söktermen finner man litteratur där bla Network, Networks och Networking ingår. Network*

18 INSPEC /Compendex)INSPEC Är den/de viktigaste referensdatabasen för data-/ eltekniker Innehåller mer än 6 miljoner referenser (främst på engelska) Refererar främst till tidskriftsartiklar och konferenstryck Genomgående hög kvalitet på litteratur som beskrivs

19 Science Citation Index Exp. Omfattande referensdatabas inom teknik och naturvetenskap Refererar tidskrifter Möjliggör sk citeringssökningar Hög kvalitet på referenser

20 IEEE Xplore / ACM Dig. Libr.IEEE Xplore / ACM Dig. Libr. Fulltextartiklar från IEEEs resp. ACMs tidskrifter och konferenstryck, samt IEEEs standarder Ca 170 tidskrifter IEEE Xplore, 1988- ACM Digital Library, 1985- Stor del vetenskapliga tidskrifter

21 Science Direct Fulltextdatabas med 1800 tidskrifter varav ca 60 vetensk. tidskrifter inom data Trunkering sker med !-tecknet

22 EBSCO EBSCO innehåller 1300 fulltexttidskrifter varav en mindre del inom data/informatik Det går att rikta sökningar mot vetenskapliga tidskrifter

23 Elin@Malardalen Elin@Malardalen gör artikelsökning enklare: Du söker i flera databaser samtidigt Alla(?) fulltextdatabaser kommer att vara sökbara här Tillåter inte lika djupa sökningar som de separata databaserna

24 Ebrary 14.000 böcker Engelskspråkig litteratur Egen bokhylla kan skapas Understrykningar kan sparas Böcker i samlingen försvinner varje månad!!

25 Via Internets sökmaskiner kan man Hitta litteratur/ information som kompletterar högskolans databaser Hitta information om nya företeelser som ännu inte nämns i databaserna I vissa fall få tag på fulltextartiklar från tidskrifter som inte finns i våra fulltextdatabaser och som annars måste beställas av oss via fjärrlån

26 Information från Internet kräver noggrann granskning Vem är författaren? Har han/hon publicerat andra artiklar/rapporter? Var ligger informationen? På ett universitets sajt? På privat hemsida? Hos ett företag? Finns möjligheter att kontakta författare eller sidansvarig?


Ladda ner ppt "Informationssökning i högskolebibliotekets databaser och på Internet Tord Heljeberg 021-101641.www.mdh.se/bib."

Liknande presentationer


Google-annonser