Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets kansli 2015-03-21 Resultat säkerhetskulturenkät 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets kansli 2015-03-21 Resultat säkerhetskulturenkät 2009."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets kansli 2015-03-21 Resultat säkerhetskulturenkät 2009

2 Landstingets kansli 2015-03-21 Bakgrund Säkerhetskulturenkäten är nationell. Landstinget Kronoberg är först ut att genomföra undersökningen i större skala. Enkäten genomfördes i samband med landstingets kvalitetsvecka i november 2009.

3 Landstingets kansli 2015-03-21 Syftet med undersökningen Att kartlägga styrkor och svagheter i patientsäkerhetskulturen och se vilka förbättringsområden som finns Att göra jämförelser mellan enheter i landstinget och med andra enheter i Sverige Att öka insikten om vikten av att arbeta med patientsäkerhet

4 Landstingets kansli 2015-03-21 Enkäten Målgrupp: chefer och medarbetare som arbetar inom hälso- och sjukvård Webbaserad – skickades via mejl till 5055 medarbetare Besvarades enskilt och anonymt Innehöll 75 frågor inom 13 områden och tog 15-20 minuter att besvara

5 Landstingets kansli 2015-03-21 Svarsfrekvens 51,3 45,245,3 50,5 61,2 53,1 33,5 Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

6 Landstingets kansli 2015-03-21 Övergripande resultat Dimension Resultat, % Benägenhet att rapportera händelser 47 Sammantagen säkerhetsmedvetenhet 67 Självskattad patientsäkerhetsnivå 41 Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet 66 Lärandeorganisation 61 Samarbete inom vårdenheten 82 Öppenhet i kommunikationen 74 Återföring och kommunikation kring avvikelser 74 En icke straff- och skuldbeläggande kultur 60 Arbetsbelastning och personaltäthet 53 Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete 41 Samarbete mellan vårdenheterna 51 Överlämningar och överföringar av patienter och information 47

7 Landstingets kansli 2015-03-21 Benägenhet att rapportera händelser Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

8 Landstingets kansli 2015-03-21 Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

9 Landstingets kansli 2015-03-21 Självskattad patientsäkerhetsnivå Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

10 Landstingets kansli 2015-03-21 Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

11 Landstingets kansli 2015-03-21 Lärandeorganisation Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

12 Landstingets kansli 2015-03-21 Samarbete inom vårdenheten Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

13 Landstingets kansli 2015-03-21 Öppenhet i kommunikation Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

14 Landstingets kansli 2015-03-21 Återföring och kommunikation kring avvikelser Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

15 Landstingets kansli 2015-03-21 En icke straff- och skuldbeläggande kultur Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

16 Landstingets kansli 2015-03-21 Arbetsbelastning och personaltäthet Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

17 Landstingets kansli 2015-03-21 Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

18 Landstingets kansli 2015-03-21 Samarbete mellan vårdenheterna Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

19 Landstingets kansli 2015-03-21 Överlämningar och överföringar av patienter och information mellan enheter Närsjukvård i rapporten = barn- och ungdomspsykiatrin, resursenheten psykiatrin, vuxen- samt barn- och ungdomshabiliteringen, hjälpmedelscentralen, Ekeliden, 1177, rehabiliteringskliniken Växjö och smärtrehab Kronoberg.

20 Landstingets kansli 2015-03-21 Avvikelsehantering Hur många tillbud/negativa händelser har du skriftligen rapporterat de senaste 12 månaderna? 38 % ingen avvikelserapport 35 % 1-2 skriftliga avvikelserapporter Hur många risker har du rapporterat de senaste 12 månaderna? 60% ingen 23% 1-2 risker

21 Landstingets kansli 2015-03-21 Sammanfattning av resultatet Landstinget Kronoberg har i stort sett samma resultat som de enheter som genomfört enkäten i andra landsting Positiva upplevelser: Samarbetet inom enheten Respekten för varandra på enheten Ett öppet klimat inom enheten Förbättringsområden: Benägenhet att rapportera avvikelser Ledningens stöd i patientsäkerhetsarbetet Överlämningar av patienter och information mellan vårdenheter Att tänka på i värderingen av resultaten: Svarsfrekvensen varierar ganska mycket mellan och inom de olika driftenheterna

22 Landstingets kansli 2015-03-21 På landstingsnivå: Analys av det totala resultatet i styrgrupp kvalitet och verksamhetsutveckling konkreta förslag på förbättringsarbete och handlingsplan klar den 3/5 som presenteras för landstingsstyrelsen På verksamhetsnivå: Analys av resultatet på verksamhets- och på enhetsnivå Förbättringsarbete utifrån de lokala resultaten och landstingets övergripande handlingsplan Nästa enkät kommer att genomföras om två år för att se om de förbättringsarbeten som genomförts har påverkat våra värderingar och beteende. Fortsatt arbete

23 Landstingets kansli 2015-03-21 Utskick till verksamhetschefer Bildspel som stöd i kommunikationen på arbetsplatsen Sammanfattning av de landstingsövergripande resultaten Sammanfattning av de driftenhetsövergripande resultaten Följebrev med inloggningsuppgifter till indikators hemsida, där resultatet för respektive enhet finns


Ladda ner ppt "Landstingets kansli 2015-03-21 Resultat säkerhetskulturenkät 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser