Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015-02-17

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Reviderade riktlinjer för diabetesvård Riktlinjerna är en revidering av Nationella rikt­linjer för diabetesvården från 2010 och ersätter härmed dessa. – Riktlinjerna innehåller totalt 140 rekommendationer varav ett femtiotal har bedömts ha särskilt stor betydelse för hälso- och sjukvårdens ekonomi och organisation samt för att personer med diabetes ska få en god och jämlik vård. Dessa centrala rekommendationer presenteras här. Områden: – riktad screening, prevention och levnadsvanor, glukos­kontroll, hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt dia­betes och graviditet. 2015-02-17

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg?

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation Stöd vid beslut om behandling Kan bidra till lokala och regionala vårdprogram och rutiner 2015-02-17

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Varför nationella riktlinjer? God vård och omsorg på lika villkor Använda resurser effektivt Utveckling och uppföljning av kvalitet Hitta alla riktlinjer på: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer 2015-02-17

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt När behövs nationella riktlinjer? Då det finns behov av vägledning, till exempel vid: – praxisskillnader över landet – kontroversiellt område (exempelvis behandling som professionen har olika uppfattning om) – etiskt dilemma (till exempel riskfyllda behandlingar, utsatta grupper, nedsatt autonomi) – åtgärd som ges till många patienter och därmed medför höga kostnader eller vid åtgärd som är dyr eller har tveksam kostnadseffektivitet. 2015-02-17

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vilka vänder sig nationella riktlinjer till? Mottagare Beslutsfattare på olika nivåer Personal inom vård och omsorg Patienter, brukare och anhöriga Produkt Stöd för styrning och ledning Urval av frågeställningar som utgör centrala rekommendationer. Följs upp med indikatorer och målnivåer Vetenskapligt underlag Alla frågeställningar, evidensbaserade kunskapsunderlag Information tas fram i samarbete med 1177 Vårdguiden 2015-02-17

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Riktlinjerna är en del av en evidensbaserad praktik Den bästa tillgängliga kunskapen – nationella riktlinjer Den professionelles expertis Den berörda personens erfarenhet och önskemål Den berörda personens övergripande situation och lokala omständigheter 2015-02-17

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Riktlinjeprocessen FÖRBEREDELSER & AVGRÄNSNING KUNSKAPS- UNDERLAG sökning, granskning & gradering PRIORITERINGS- ARBETE rekommendationer REMISSVERSION Seminarier & synpunkter SLUTLIG VERSION MÄTA & FÖLJA UPP 2015-02-17 BEVAKNING & UPPDATERING

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vad består riktlinjerna av? Stöd för styrning och ledning (bok) – Centrala rekommendationer. – Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. – Indikatorer för uppföljning, översikt. – Tillstånds- och åtgärdslista, kort version av alla rekommendationer. Ladda ner eller beställ på: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/ Bilagor (webben) – Tillstånds- och åtgärdslista, detaljerad version med alla rekommendationer. – Vetenskapligt underlag. – Indikatorer, detaljerad beskrivning. – Mest sjuka äldre. Alla bilagor finns att ladda ner på: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/ http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/ 2015-02-17

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Nationella riktlinjer Så tas de fram och används: – Riktlinjerna tas fram i en stegvis process i samarbete med experter inom aktuellt område. – De ger rekommendationer om vilken åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd. – Rekommendationerna utgår från skalan 1–10, där 1 är bäst och 10 är sämst. 2015-02-17

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Typer av rekommendationer 2015-02-17

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hur vet vi att nationella riktlinjer gör skillnad? I arbetet med de nationella riktlinjerna tar Socialstyrelsen fram indikatorer och målnivåer. – Indikatorerna används i Socialstyrelsens nationella utvärderingar av vården och omsorgen. Utvärderingarnas syfte är att belysa kvalitet och effektivitet i vården och omsorgen samt utvärdera följsamheten till riktlinjerna. 2015-02-17

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Centrala rekommendationer

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Centrala rekommendationer – områden Att förebygga typ 2-diabetes. Att förebygga diabeteskomplikationer. Patientutbildning. Att följa och kontrollera blodglukosnivån. Allvarliga fotproblem. 2015-02-17

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att förebygga typ 2-diabetes Strukturerade program för att påverka levnadsvanor vid ökad risk för typ 2- diabetes Hälso- och sjukvården kan – erbjuda strukturerade program för intensiv påverkan på ohälsosamma levnadsvanor till personer som har ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes. 2015-02-17

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hälso- och sjukvården bör – erbjuda stöd till att förändra ohälsosamma levnadsvanor och systematiskt följa upp vikt, blodglukos och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom till kvinnor som har haft graviditetsdiabetes. 2015-02-17 Att förebygga typ 2-diabetes Stöd till förändrade levnadsvanor och systematisk uppföljning efter graviditetsdiabetes

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att förebygga diabeteskomplikationer Behandling med lipidsänkande läkemedel Hälso- och sjukvården bör – erbjuda personer med diabetes och mycket hög risk för hjärt- kärlsjukdom intensiv behandling med statiner – erbjuda personer med diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom standardiserad behandling med statiner. Hälso- och sjukvården kan – erbjuda personer med diabetes och måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom standardiserad behandling med statiner. 2015-02-17

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att förebygga diabeteskomplikationer Behandling vid högt blodtryck Hälso- och sjukvården bör – erbjuda personer med diabetes och högt blodtryck behandling med blodtryckssänkande läkemedel. 2015-02-17

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att förebygga diabeteskomplikationer Rökstopp Hälso- och sjukvården bör – erbjuda personer med diabetes som röker stöd till rökstopp. 2015-02-17

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att förebygga diabeteskomplikationer Fysisk aktivitet Hälso- och sjukvården bör – erbjuda stöd för ökad fysisk aktivitet till personer med typ 2-diabetes. – erbjuda stöd för ökad fysisk aktivitet till personer med typ 1-diabetes. 2015-02-17

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att förebygga diabeteskomplikationer Intensivbehandling för att sänka HbA 1c Hälso- och sjukvården bör – erbjuda intensivbehandling till personer med typ 1-diabetes för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, försämrad livskvalitet eller annat som skulle kunna tänkas påverka patienten negativt – erbjuda intensivbehandling till personer med nydebuterad typ 2-diabetes utan känd hjärt-kärlsjukdom för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, kraftig viktuppgång och försämrad livskvalitet samt förväntad återstående livslängd och annan sjukdom. 2015-02-17

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hälso- och sjukvården kan – erbjuda intensivbehandling till personer med typ 2- diabetes med längre varaktighet eller med känd hjärt- kärlsjukdom för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, kraftig viktuppgång och försämrad livskvalitet samt förväntad. 2015-02-17 Att förebygga diabeteskomplikationer Intensivbehandling för att sänka HbA 1c

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att förebygga diabeteskomplikationer Årlig undersökning av albumin i urinen Hälso- och sjukvården bör – erbjuda årlig undersökning av förekomsten av albumin i urinen hos personer med diabetes. 2015-02-17

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att förebygga diabeteskomplikationer Ögonbottenundersökning Hälso- och sjukvården bör – erbjuda ögonbotten-fotografering vart tredje år vid typ 2-diabetes utan ögonbottensjukdom. 2015-02-17

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att förebygga diabeteskomplikationer Fetmakirurgi med strukturerad uppföljning Hälso- och sjukvården bör – erbjuda fetmakirurgi med strukturerad uppföljning vid typ 2- diabetes med svår fetma (BMI över 40 kg/m 2 ) – erbjuda fetmakirurgi med strukturerad uppföljning vid typ 2- diabetes med fetma (BMI 35 till 40 kg/m 2 ) och svårigheter att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll. 2015-02-17

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Patientutbildning Patientutbildning i grupp Hälso- och sjukvården bör – erbjuda gruppbaserade utbildningsprogram till personer med typ 2-diabetes med stöd av personer med både ämneskompetens och pedagogisk kompetens. – erbjuda gruppbaserade utbildningsprogram till personer med typ 1-diabetes med stöd av personer med både ämneskompetens och pedagogisk kompetens. – erbjuda patientutbildning i grupp som tar hänsyn till kulturell bakgrund till personer med diabetes. 2015-02-17

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hälso- och sjukvården bör – erbjuda systematisk egenmätning av blodglukos till personer med typ 1- eller typ 2-diabetes som behandlas med insulin – erbjuda riktad egenmätning av blodglukos till personer med typ 2- diabetes som inte behandlas med insulin vid specifika situationer, såsom vid förändringar i behandling, akut svängande blodglukos eller i pedagogiskt syfte. Hälso- och sjukvården kan – erbjuda systematisk egenmätning av blodglukos till personer med typ 2- diabetes som inte behandlas med insulin. 2015-02-17 Att följa och kontrollera blodglukosnivån Egenmätning av blodglukos

29 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att följa och kontrollera blodglukosnivån Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid typ 1-diabetes Hälso- och sjukvården kan – erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 5) – erbjuda kortvarig subkutan glukosmätning med direktavläsning i diagnostiskt syfte till personer med typ 1- diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi. 2015-02-17

30 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att följa och kontrollera blodglukosnivån Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid typ 1-diabetes Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall – erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning till personer med typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 9) – erbjuda kortvarig subkutan glukosmätning med direktavläsning i diagnostiskt syfte till personer med typ 1- diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi. 2015-02-17

31 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att följa och kontrollera blodglukosnivån Glukossänkande läkemedel vid typ 2- diabetes Hälso- och sjukvården bör – erbjuda personer med typ 2-diabetes metformin som monoterapi om det inte finns intolerans eller kontraindikationer – erbjuda personer med typ 2-diabetes insulin som tillägg till metformin – erbjuda personer med typ 2-diabetes insulin, repaglinid eller sulfonureider som monoterapi. – erbjuda personer med typ 2-diabetes repaglinid eller sulfonureider som tillägg till metformin. 2015-02-17

32 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hälso- och sjukvården kan – erbjuda personer med typ 2-diabetes GLP-1-analoger som tillägg till metformin – erbjuda personer med typ 2-diabetes DPP-4-hämmare som mono­terapi eller som tillägg till metformin. 2015-02-17 Att följa och kontrollera blodglukosnivån Glukossänkande läkemedel vid typ 2- diabetes

33 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall – erbjuda personer med typ 2-diabetes akarbos som monoterapi eller som tillägg till metformin – erbjuda personer med typ 2-diabetes pioglitazon som monoterapi eller som tillägg till metformin – erbjuda personer med typ 2-diabetes SGLT-2-hämmare som tillägg till metformin. 2015-02-17 Att följa och kontrollera blodglukosnivån Glukossänkande läkemedel vid typ 2- diabetes

34 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att följa och kontrollera blodglukosnivån Insulinbehandling vid typ 2-diabetes Hälso- och sjukvården bör – erbjuda NPH-insulin, kombinationsinsulin eller måltidsinsulin (med eller utan NPH-insulin) till personer med typ 2-diabetes och otillräcklig glukoskontroll av peroral behandling och utan problem med nattlig hypoglykemi. – erbjuda insulin detemir eller insulin glargin till personer med typ 2-diabetes, om behandling med NPH-insulin ger upprepade nattliga hypoglykemier. 2015-02-17

35 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hälso- och sjukvården kan – erbjuda insulin degludec till personer med typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där insulin glargin som basinsulin ger upp­ repade nattliga hypoglykemier Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall – erbjuda insulin detemir eller insulin glargin till personer med typ 2- diabetes och otillräcklig glukoskontroll av peroral behandling och utan problem med nattlig hypoglykemi – erbjuda insulin degludec till personer med typ 2-diabetes och otillräcklig glukoskontroll av peroral behandling och utan problem med nattlig hypoglykemi. 2015-02-17 Att följa och kontrollera blodglukosnivån Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

36 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att följa och kontrollera blodglukosnivån Insulinpump med eller utan kombinerad kontinuerlig glukosmätning vid typ 1-diabetes Hälso- och sjukvården bör – erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes och återkommande hypo- eller hyperglykemi Hälso- och sjukvården kan – erbjuda insulinpump kombinerad med kontinuerlig glukosmätning till personer med typ 1-diabetes och återkommande hypo- eller hyperglykemi. 2015-02-17

37 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall – erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hypo- eller hyperglykemi – erbjuda insulinpump kombinerad med kontinuerlig glukosmätning till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hypo- eller hyperglykemi. 2015-02-17 Att följa och kontrollera blodglukosnivån Insulinpump med eller utan kombinerad kontinuerlig glukosmätning vid typ 1-diabetes

38 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att följa och kontrollera blodglukosnivån Munhälsa Hälso- och sjukvården bör – hänvisa personer med diabetes med ökad risk för försämrad munhälsa eller pågående tandlossningssjukdom till tandvården för ställningstagande till förebyggande åtgärder eller behandling mot karies och parodontit. 2015-02-17

39 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Allvarliga fotproblem Multidisciplinärt fotteam Hälso- och sjukvården bör – erbjuda behandling och diagnostik hos ett multidisciplinärt fotteam med specialistvård, primärvård och hemsjukvård i samverkan till personer med allvarliga komplikationer i fötterna, såsom svårläkta fotsår, infek­tioner och fotdeformiteter 2015-02-17

40 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Allvarliga fotproblem Behandling med undertryck Hälso- och sjukvården kan – erbjuda personer med diabetes och svårläkta icke-ischemiska fotsår behandling med undertryck. 2015-02-17

41 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

42 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av rekommendationerna Rekommendationerna innebär: – generellt ökade kostnader för hälso- och sjukvården på kort sikt men i några fall kan åtgärderna också frigöra resurser på längre sikt – att kostnaderna för hälso- och sjukvården fortsätter att öka även som en följd av den allmänna befolkningsökningen och längre livslängd hos personer som har diabetes. 2015-02-17 Bedömningen avser nationell nivå och konsekvenserna kan därmed skilja sig lokalt och regionalt. Här presenteras konsekvenserna översiktligt. För en mer detaljerad beskrivning, se Stöd för styrning och ledning – Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser – Ladda ner eller beställ på: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/ http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/

43 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt för centrala rekommendationer Åtgärd Central rekommendation Kort sikt Lång sikt Att förebygga typ 2-diabetes Strukturerade program för att påverka ohälsosamma levnadsvanor vid ökad risk för typ 2-diabetes Rad A2  Att förebygga diabeteskomplikationer Fysisk aktivitetRad A23 och A24  Intensivbehandling för att sänka HbA 1c Rad B1–B3  Årlig undersökning av albumin i urinenRad E3  Ögonbottenundersökning vid typ 2-diabetesRad E2  Fetmakirurgi med strukturerad uppföljningRad A16–A17  Patientutbildning Patientutbildning i gruppRad D3–D4  Att kontrollera blodglukosnivån Glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetesRad B15, B17, B18, B19, B20, B66, B67, B57, B45, B22, B23, B36, B24, B25, B58 och B33  Insulinpump med kontinuerlig glukosmätningRad B64–B65  MunhälsaRad A25  2015-02-17

44 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Att förebygga typ 2-diabetes Rekommendation Strukturerade program för intensiv påverkan på ohälsosamma levnadsvanor till personer som har ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes. – ställer krav på förändrad praxis i de landsting som i dag inte erbjuder åtgärden. – Tre faktorer spelar roll för hur stora dessa kostnader blir: hur många personer som har ökad risk för typ 2- diabetes, vad hälso- och sjukvården gör i dag och hur omfattande åtgärder som genomförs. – Socialstyrelsen utgår från ett grovt antagande att ytterligare 20 000 personer årligen skulle behöva erbjudas åtgärden. 2015-02-17

45 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Stöd för ökad fysisk aktivitet – kräver förändrad praxis i de landsting som i dag inte regelmässigt erbjuder åtgärden till personer med typ 1- och typ 2-diabetes. – Enligt Socialstyrelsens nationella utvärdering av diabetesvården erbjuder drygt 70 procent av sjukhusens diabetesmottagningar samtal med enkla råd om fysisk aktivitet. 2015-02-17 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Att förebygga diabeteskomplikationer Rekommendation

46 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Att förebygga diabeteskomplikationer Rekommendation Intensivbehandling för att sänka HbA 1c – kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom upp till hälften av personerna med typ 1- och typ 2-diabetes i dag inte når behandlingsmålen för HbA 1c. – Målnivån för indikatorn HbA 1c över 70 mmol/mol bör vara färre än 20 procent för typ 1-diabetes och färre än 10 procent för typ 2-diabetes. 2015-02-17

47 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Årlig undersökning för albumin i urinen – kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation eftersom fler provtagningar behöver genomföras årligen samt uppföljande provtagningar vid positiva svar. – I Socialstyrelsens utvärdering av diabetesvården angav 80 procent av sjukhusmottagningarna och primärvårdsenheterna att de kontrollerade förekomst av mikroalbuminuri en gång om året. 2015-02-17 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Att förebygga diabeteskomplikationer Rekommendation

48 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ögonbottenundersökning vart tredje år vid typ 2- diabetes – kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisa­tion eftersom alltför många personer med diabetes i dag inte gör ögonbottenundersökning. – Enligt en bedömning baserad på omkring 152 000 personer med typ 2-diabetes registrerade i NDR skulle omkring 9 000 ytterligare ögonbottenundersökningar per år behöva göras – Målnivån för genomgången ögonbottenundersökning bör enligt Socialstyrelsen vara minst 98 procent för typ 1-diabetes och minst 96 procent för typ 2-diabetes. 2015-02-17 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Att förebygga diabeteskomplikationer Rekommendation

49 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Fetmakirurgi med strukturerad uppföljning – kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation eftersom antalet ingrepp kan öka och rutinerna för långtidsuppföljning behöver förbättras för att säkerställa kunskaper om fullgod behandlingseffekt på längre sikt. – bedöms ge ökade kostnader för att sedan plana ut på denna höjda nivå under den period när det fortfarande finns ett uppdämt behov av att erbjuda fetmakirurgi till personer som uppfyller kriterierna och vill genomgå ingreppet. 2015-02-17 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Att förebygga diabeteskomplikationer Rekommendation

50 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Att följa och kontrollera blodglukosnivån Rekommendation Glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes – Hälso- och sjukvårdens kostnader för blodglukossänkande läkemedel kommer att fortsätta att öka eftersom den generella befolkningsökningen fortsätter och allt fler har diabetes under fler år. – Rekommendationen förväntas förutsätta fler och tätare återbesök. – Trenden är att allt fler personer med typ 2-diabetes ges läkemedelsbehandling. – Målnivån för indikatorn HbA 1c över 70 mmol/mol bör vara färre än 20 procent för typ 1-diabetes och färre än 10 procent för typ 2-diabetes. 2015-02-17

51 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Insulinpump med eller utan kombinerad kontinuerlig glukosmätning hos personer med typ 1-diabetes och återkommande hyper- och hypoglykemier – kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation eftersom att hälso- och sjukvården behöver erbjuda åtgärderna till fler personer än vad som görs i dag samt att åtgärderna kostar mer än vanlig flerdosbehandling. 2015-02-17 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Att följa och kontrollera blodglukosnivån Rekommendation

52 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hänvisning av personer med diabetes med ökad risk för försämrad munhälsa eller pågående tandlossningssjukdom till tandvården för ställningstagande till förebyggande åtgärder eller behandling mot karies och parodontit – På kort sikt kan hälso- och sjukvården få en viss minskning av kostnader för blodglukossänk­ande läkemedelsbehandling till följd av minskade negativa effekter av försämrad munhälsa. På längre sikt kommer kostnaderna även att kunna minska till följd av färre diabeteskomplikationer eller en senare utveckling av diabeteskomplikationer. – Socialstyrelsens analys visar att en bättre glukoskontroll till följd av förbättrad tandvård är kostnadseffektiv i ett samhällsperspektiv. 2015-02-17 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Att följa och kontrollera blodglukosnivån Rekommendation

53 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Indikatorer och målnivåer diabetesvård

54 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Indikatorer för diabetesvård 2015-02-17 Socialstyrelsen har tagit fram 21 nationella indikatorer för de nationella riktlinjerna för diabetesvård. De flesta är i dag möjliga att mäta med hjälp av befintliga datakällor. Socialstyrelsen har tagit fram målnivåer för indikatorerna Målnivåer är ett stöd för uppföljning av resultat på lokal, regional och nationell nivå. Målnivåerna anger hur stor andel av en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss undersökning eller uppnå ett mål för en viss behandling. Målnivåer kan användas som en utgångspunkt vid förbättringsarbeten eller som en hjälp i styrning och ledning av hälso- och sjukvården

55 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Om målnivåerna 2015-02-17 Utgångspunkten för målnivåer inom diabetesvård är de indikatorer som tagits fram till remissversionen av de nationella riktlinjerna för diabetesvård 2014. Indikatorlistan omfattar totalt 21 indikatorer. Socialstyrelsens expertgrupp har utifrån dessa gjort ett urval av indikatorer som är lämpliga för målsättning. Konsensusgrupp bestående av sakkunniga, patientrepresentanter, företrädare från specialistföreningarna och huvudmannaföreträdare.

56 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Förteckning över indikatorer och målnivåer för diabetesvård 2015-02-17 Nummer NamnMål Indikator A1Dödlighet i hjärt-kärlsjukdom– Indikator A2Amputation ovan fotled– Indikator A3Patienter med diabetesnefropati som påbörjat aktiv uremivård – Indikator A4Dödföddhet och neonatal dödlighet bland enkelbörder – Indikator A5Allvarliga fosterskador– indikator A6Förekomst av proliferativ diabetesretinopati– Indikator A7Laktacidos vid metforminbehandling– Övergripande indikatorer för diabetesvård NummerNamnMål Indikator B1HbA 1c < 52 mmol/mol– Indikator B2HbA 1c > 70 mmol/molTyp 1: < 20 %. Typ 2: <10 %. Indikator B3Blodtryck < 140/85 mm HgTyp 1: ≥ 90 %. Typ 2: ≥ 65 %. Indikator B4Statinbehandling vid diabetes efter graden av risk för hjärt-kärlsjukdom – Indikator B5Uppmätt makroalbuminuri– Indikator C1FotundersökningTyp 1: ≥ 99 %. Typ 2: ≥ 99 %. Indikator C2ÖgonbottenundersökningTyp 1: ≥ 98 %. Typ 2: ≥ 96 %. Indikator C3Mätning av albuminutsöndring i urinen– Indikator D1Utövande av fysisk aktivitet– Indikator D2Icke-rökare bland personer med diabetesTyp 1: ≥ 95 %. Typ 2: ≥ 95 %. Riktlinjespecifika indikatorer för diabetesvård NummerNamnMål Indikator E1Diabetesutbildad sjuksköterska– Indikator E2Gruppbaserade utbildningsprogram givna med stöd av personal med ämneskompetens och pedagogisk kompetens – Strukturindikatorer för diabetesvård Nummer NamnMål Indikator F1*Hur jag mår, hanterar min diabetes och hur diabetes påverkar mig och mitt liv – Indikator F2*Tillgång till och erfarenheter av hjälp och stöd från diabetesvården – Patientrapporterat utfall

57 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Användningsområden för nationella målnivåer 2015-02-17 Målnivåer ger landstingen och regionerna tydliga och mätbara mål att arbeta mot. Användas som underlag till utvecklings- och förbättringsarbeten samt till uppföljning på lokal och regional nivå. Socialstyrelsen kommer att använda målnivåerna i bland annat: öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet samt i sina utvärderingar av följsamheten till riktlinjeområden.

58 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Målnivåer diabetesvård 2015-02-17 Målnivåerna har i flera fall hamnat på en hög nivå i förhållande till de resultat som många landsting presterar idag. Viktigt att komma ihåg att målen är just mål, och att det kan krävas tid för hälso- och sjukvården att nå dit. Målnivåerna bör utvärderas regelbundet och justeras om det visar sig att de ligger alltför högt eller lågt i förhållande till önskvärd nivå. För målnivåerna i detta arbete är Socialstyrelsens bedömning att en utvärdering bör ske två till fyra år efter införandet beroende på indikator.

59 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se På Socialstyrelsens webbsida kan du läsa mer samt beställa och ladda ner samtliga dokument som hör till riktlinjerna: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser