Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krafter."— Presentationens avskrift:

1 Krafter

2 Isaac Newton Newton räknas som en av de största vetenskapsmännen genom tiderna Han levde i England Man brukar säga att det var Newton som upptäckte tyngdlagen när han såg ett äpple falla mot marken Allt han upptäckte är i dag grundläggande fysik som alla världens elever får lära sig i skolan Isaac Newton har fått äran att ge sitt namn till enheten för kraft – Newton (N)

3 Olika sorters krafter Tyngdkraft (kan även kallas gravitationskraft eller dragningskraft) Muskelkraft Centripetalkraft Centrifugalkraft Magnetisk kraft Friktionskraft

4 Mer om krafter Beteckningen för kraft är F (från engelskans force)
Enheten är Newton, N Ett föremål på Jorden med massan 1kg påverkas av gravitationskraften 9,82N/kg (Sverige). Man brukar för enkelhetens skull avrunda den till 10N/kg. På månen är gravitationskraften 1/6 av jordens gravitationskraft

5 Kraftpilar När man vill visa hur olika krafter verkar på en kropp (föremål) ritar man kraftpilar Pilens längd motsvarar kraftens storlek, riktningen anger kraftriktning och pilen börjar där kraften har sin angreppspunkt F=5 N (pilen är 5 cm) F=1 N (pilen är 1 cm)

6 Krafter Kraften syns inte, men den finns och kan ritas in. Kraft från boken mot bordet. Kraft från bordet mot boken. Lika stora.

7 Krafter Flera böcker på bordet ökar kraften mot bordet. Krafterna läggs ihop, pilen blir längre. Fortfarande lika stora.

8 Kraft och motkraft 1.1 2. 3. 4. 1. Tyndkraft på äpplet. 2. Äpplets kraft på grenen. 3. Grenens motkraft på äpplet. 4. grenens kraft på äpplet är lika tung som äpplets tyngd. 5. Äpplet lossnar-tyngdkraften drar ner. 5.

9 Kraft och motkraft En kraft är aldrig ensam – till en kraft finns alltid en lika stor motkraft, som verkar åt motsatt håll Rekyl. En kraft får kulen att åka framåt och en motkraft känns mot axeln.

10 Räkna med krafter Sambandet skrivs så här : F=m∙g
- m står för föremålets massa (kg) - g står för tyngdfaktorn g=9,82N/kg Om man väger 54 kg så kommer tyngdkraften på jorden att vara enligt formeln F=m∙g F=54kg∙10N/kg=540N På månen kommer tyngdkraften att vara 540N/6=90N

11 Räkna mer med krafter Hur stor är kraften om:
Massan (m) = 70 kg och tyngdfaktorn(g) är 10 N/ kg? Svar: F = m * g 70*10= 700 N Hur stor är massan om: Kraften (F) = 500 N och tyngdfaktorn (g) är 10 N/kg? Svar: m = F/g m= 500 /10 =50 kg

12 Dynamometer När man mäter tyngdkraften använder man sig av en dynamometer Ex. om man hänger en vikt på 1 kg kommer dynamometern att visa ungefär 10 N Tag med en och visa!

13 Massa - Tyngd Massa = vikt, enhet kg Tyngd = kraft, enhet N
Om du åker till månen kommer du att ha samma massa som du har på jorden. Det är bara tyngden som förändras.

14 Tyngdpunkt och stödyta
Tyngdpunkten är den punkt i ett föremål där tyngdkraften verkar dra. För att något ska kunna stå stadigt måste tyngdpunkten finnas rakt ovanför stödytan Stor stödyta och låg tyngdpunkt gör att föremålet står stadigt

15 Tyngdpunkt och stödyta
Ett föremål välter om tyngdpunkten ligger utanför stödytan. Stödbenen gör att stödytan blir större.

16 Krafter i vardagen Diskutera vilka krafter och motkrafter som finns på de olika bilderna. Skidåkning: friktion. När vill man ha mer/mindre friktion? Vad gör man för att öka/minska friktionen?


Ladda ner ppt "Krafter."

Liknande presentationer


Google-annonser