Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

500 Naturvetenskap & 600 Teknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "500 Naturvetenskap & 600 Teknik"— Presentationens avskrift:

1 500 Naturvetenskap & 600 Teknik
Introduktion

2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklasserna 500 och 600 Känna till relationerna mellan discipliner inom och andra discipliner, både inom och utanför dessa huvudklasser Kunna tillämpa principerna för val av nummer och nummerbyggnad inom 500 och 600

3 Översikt 500 500 Naturvetenskaper 510 Matematik 520 Astronomi
530 Fysik 540 Kemi 550 Geovetenskaper & geologi 560 Fossiler & förhistoriskt liv 570 Biologi 580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi)

4 500 Naturvetenskaper 500 Naturvetenskaper
500 Naturvetenskaper och matematik 510 Matematik Även här överväger läromedel. Ungefär tre fjärdedelar. 590 Djur (zoologi) Ungefär en tredjedel av böckerna är barnböcker. =33

5 Relationen mellan 500 och 001 Från manualen:
500 Naturvetenskaperna och matematik. Använd 500 för verk om “vetenskap” med en tydlig vikt på naturvetenskap och matematik. 001 Kunskap Använd 001 for för verk som behandlar “vetenskap” utan tydlig vikt på naturvetenskaper och matematik 500 Natural sciences and mathematics vs. 001 Knowledge (Manualen) Use 500 for works about "science" that clearly imply emphasis on the natural sciences and mathematics . Use 001 for works that use the word "science" without implying emphasis on "natural science," for example, works that also cover the social sciences and the analytical aspects of other disciplines . Use Scholarship and learning when the word "science" is used to cover disciplines outside 500. Use Research rather than for works on scientific method and scientific research with no clear emphasis on "natural science." However, use 509 for "history of science," as that term normally relates to the natural sciences and mathematics . If in doubt, prefer 500.

6 Översikt 540 Kemi 541 Fysikalisk kemi
542 Tekniker, procedurer, apparatur, utrustning, material 543 Analytisk kemi [544] och [545] [Vakant] 546 Oorganisk kemi 547 Organisk kemi 548 Kristollografi 549 Mineralogi

7 Sammanfogat nummer under kemi
Uranets termokemi ÄO: Uran Termokemi Basnummer för uran 5 Fysisk kemi (tillfogningstabell under 546) 6 Nummer som följer i Termokemi Sök Uran i indexet > Uran – kemi 546 Oorganisk kemi Anmärkning bl a: 5 Fysikalisk kemi Tillfoga till 5 de nummer som följer i , t.ex. radiokemi 58 För teoretisk kemi se 4. Termokemi och termodynamik 6

8 Översikt 570 571-575 Inre biologiska processer och strukturer
571 Fysiologi & liknande ämnen Biokemi Särskilda organsystem hos djur Särskilda växtdelar & system hos växter Allmänna och yttre biologiska fenomen 576 Genetik & evolution Ekologi Organismers naturhistoria 579 Mikroorganismer, svampar & alger

9 Två slags biologi Inre biologiska processer
Allmänna och yttre biologiska processer 571 Fysiologi & liknande ämnen 572 Biokemi 573 Särskilda organsystem hos djur [574] [Vakant] 575 Särskilda växtdelar & system hos växter 576 Genetik & evolution 577 Ekologi 578 Organismers naturhistoria 579 Mikroorganismer, svampar & alger 580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi)

10 571-575 Inre processers biologi
571–575, plus notation 1 (djur) eller 2 (för växter och mikroorganismer) enligt tillfogningsanvisningar under 571–572 Delar av en organism studeras Utförs i laboratorier Det som studeras är oftast gemensamt för alla organismer Allmänna inre processer gemensamma för alla organismer

11 Inre processers biologi - exempel
Blodcirkulationen i aphjärnor Basnummer för hjärnan 21 Blodcirkulationen (intern tabell under 573) 1 Fasettindikator för djur (nummer efter under Djur ) 98          Nummer som följer 59 i Apor 573 Särskilda organsystem hos djur, regional histologi och djurfysiologi Blood-brain barrier (Färdigbyggt nr) 1 Djur I Anmärkning vid 573: 1 Jämförande systemfysiologi Tillfoga till 1 de nummer som följer 59 under , t.ex. systemet hos däggdjur 19 599.8 *Primates (primater) (Sök på Apor i relativa indexet) < 98

12 579–590 Biologi som gäller hela organismer
Allmänna och yttre biologiska processer som gäller särskilda slags organismer Hela organismer eller taxonomiska grupper studeras Fältarbete Det som studeras är oftast typiskt för en viss organism eller taxonomisk grupp

13 Biologi som gäller hela organismer – exempel 1
Den nya nordiska floran ÄO: Växter - Norden 581.9 Växter i särskilda världsdelar, länder, orter 48 Skandinavien (från tabell 2)

14 Biologi som gäller hela organismer – exempel 2
Att röra vid en vild delfin : en upptäcktsresa med havets mest intelligenta varelser ÄO: Delfiner – beteende Delfiner och tumlare 1 Fasettindikator enligt anvisning under Särskilda taxonomiska grupper av djur 5 från Beteende (enligt anvisning under ) Särskilda taxonomiska djurgrupper Anmärkning: Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till varje indelning märkt med * enligt följande: 01-08 Standardindelningar Notation från tabell 1 så som den är modifierad under , t.ex. samlingar av levande djur 073 09 Historia, geografisk aspekt, biografi [ ] Områden, regioner, platser i allmänhet utom kalla zoner, tempererade zoner och tropikerna Använd ej; klassificera under 1 Allmänna ämnen inom djurens naturhistoria Tillfoga till basnummer 1 de nummer som följer 591 under , t.ex. nyttodjur 163, vattendjur 177 Tillfoga inte notation från när detta är överflödigt eller nästintill, t.ex. marina svampdjur (inte ); men, det är inte överflödigt att tillfoga notation för att specificera område, t.ex. marina svampdjur i Atlanten Klassificera övergripande verk under 590 Beteende > 5 (det som följer efter 591)

15 Relationen mellan 500 & 600 500 Naturvetenskap och matematik
Klassificera här tvärvetenskapliga verk om naturvetenskap och tillämpad vetenskap. För tillämpad vetenskap se 600.

16 600 Teknik 600 Teknik 610 Medicin 620 Ingenjörsvetenskaper 630 Jordbruk 640 Hemkunskap & familjekunskap 650 Företagsledning & PR 660 Kemiteknik 670 Tillverkning 680 Tillverkning för särskilda ändamål 690 Byggnadsteknik

17 600 Teknik 600 Teknik 610 Medicin & hälsa
Ungefär hälften av böckerna här är avhandlingar. 620 Ingenjörsvetenskaper - Teknik Även här är ungefär hälften av böckerna avhandlingar. 630 Jordbruk Det flesta av böckerna handlar om husdjur och trädgård. Alltså böcker som riktar sig mera till privatpersoner. 640 Hemkunskap & familjekunskap Hälften av böckerna här är kokböcker. Även flera pysselböcker och inredningsböcker. 650 Företagsledning Böcker om företagande. 670 Tillverkning av produkter i särskilda material Under den här klassningen förekommer böcker som handlar om tillämpad produktion. Anledningen till att det är så få böcker här är att de flesta hamnar oftast under 300 för att de har en annan aspekt (ekonomisk aspekt, samhällsaspekt).

18 Relationen mellan 300 & 600 300 Tvärvetenskapliga verk
Sociala aspekter på teknik Ekonomiska aspekter på teknik 600 Hur man tillverkar, använder, underhåller, reparerar saker

19 Relationen mellan 300 & 600 - exempel
333.8 Geologiska resurser 338.2 Mineralutvinning 622 Gruvhantering & angränsande verksamheter 338 Produktion 670 Industriell tillverkning 680 Tillverkning för särskilda ändamål 385 Järnvägstrafik 625 Järnvägsteknik & vägbyggnad 670 Indextermer: Fabriker--tillverkningsteknik Industriell tillverkning--teknik Industriteknik Material--tillverkningsteknik Produktionsteknik Tillverkning--teknik

20 Relationer mellan 600 och andra discipliner
Sektion i 600 Tillämpning av 620 Ingenjörskonst 500 Naturvetenskap & matematik 621 Tillämpad fysik 550 Fysik 630 Lantbruk 580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi) 640 Hem & familj 100 Filosofi & psykologi 300 Samhällsvetenskaper 700 Konst & fritid m.fl. 650 Företagsledning & administration 330 Nationalekonomi m.fl. 660 Kemisk teknik 540 Kemi 670 Tillverkning 680 Tillverkning för särskilda ändamål 690 Husbyggnad 720 Arkitektur m.fl.

21 610 - undantag 610 Medicin & hälsa
611 Människans anatomi, cytologi, histologi 612 Människans fysiologi Naturvetenskapen och tillämpningen av den hålls samman.

22 610 Medicin - översikt 610 Medicin & hälsa
611 Människans anatomi, cytologi & histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsovård & friskvård 614 Sjukdomsförekomst & förebyggande medicin 615 Farmakologi & behandlingsmetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi & angränsande medicinska specialiteter 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik & geriatrik [619] [Vakant]

23 Relationer mellan 610 och andra avdelningar
362 Sociala omsorgsproblem och sociala tjänster 362.1 Fysisk sjukdom Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionsnedsättning, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa Indexingångar - exempel Sjukhus Vårdcentraler Långtidssjukvård

24 Citeringsordning i 610 Medicinsk gren vidareindelas med kroppsdel och organ Kirurgi utifrån system Hjärta Sjukdom + medicinsk gren Magsår 061  Läkemedelsbehandling (från tilläggstabell under Särskilda sjukdomar) Särskilda sjukdomar > 061 Läkemedelsterapi Anmärkning: Alla anmärkningar under gäller här Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till varje indelning märkt med * enligt följande: 001 Filosofi och teori 002Diverse [0023] Ämnet som yrke, sysselsättning, hobby Använd ej; klassificera under 023 0028 Hjälptekniker och procedurer; apparatur, utrustning, material 00284 Apparatur, utrustning, material Använd ej för handikapphjälpmedel för personer med funktionshinder; klassificera under 03 [00287]Testning och mätning Använd ej, klassificera under 075 Standardindelningar 007 Utbildning, forskning, liknande ämnen [00724] Experimentell forskning Använd ej, klassificera under 027 008 Grupper Använd ej för ej för incidens för särskilda sjukdomar eller särskilda slags sjukdomar hos grupper, klassificera under 614.5 0083 Unga personer Använd ej för spädbarn och barn upp till puberteten, övergripande verk om sjukdomar hos barn och ungdomar, klassificera under 00835 Unga personer tolv till tjugo år Använd ej för sjukdomar hos unga personer mellan tolv och tjugo år som inte har nått puberteten; klassificera under Klassificera här sjukdomar hos ungdomar 0084 Vuxna i särskilda åldrar [00846] Äldre personer Använd ej, klassificera under 009 Historia, geografisk aspekt, biografi Använd ej för historia och geografisk aspekt gällande incidens för särskilda sjukdomar eller särskilda slags sjukdomar, klassificera under 614.5 0092 Biografi Klassificera att leva med en fysisk sjukdom under Klassificera att leva med en psykisk sjukdom med sjukdomen under plus notation 0092, t.ex. att leva med depression 01-03 Medicinsk mikrobiologi, speciella ämnen, rehabilitering Klassificera mikrobiologi, speciella ämnen, rehabilitering tillämpat på speciella sjukdomsklasser under 04 Klassificera övergripande verk under 616 utan att tillfoga från denna tabell 01 Medicinsk mikrobiologi När det är känt att orsaken till en sjukdom eller sjukdomsklass är en enda typ av mikroorganism, använd 01 utan ytterligare indelning för verk om typen av mikroorganism Klassificera verk om en sjukdom i sin helhet och dess förlopp, botande och prevention med sjukdomen utan att tillfoga från denna tabell, t.ex. övergripande verk om tuberkulos Se manualen under 01 vs ;01} 014 Medicinsk bakteriologi Omfattar medicinsk mikrobiologi gällande rickettsiae [ ]Särskilda slags bakterier Upphört nummer, klassificera under 014 015 Medicinsk mykologi 016 Medicinsk protozoologi 019 Medicinsk virologi [0192] Medicinsk mikrobiologi gällande rickettsiae Flyttat till 014 [0194] Medicinsk virologi Upphört nummer, klassificera under 019 02 Speciella ämnen 023 Personal 0231 Sjuksköterskor Class here nature of duties, characteristics of profession, relationships; nursing with respect to specific diseases; works that emphasize technology of operations performed by nurses, e.g., works that emphasize techniques used by a cardiovascular nurse , by an orthopedic nurse Class works that emphasize a specific technique used by nurses with the technique, e.g., nursing diagnosis 075, nursing diagnosis of cardiovascular diseases 0232 Läkare Class here nature of duties, characteristics of profession, relationships Do not use for works that emphasize technology of operations performed by physicians; class with the subject without 0232, e.g., works that emphasize techniques used by a physician with respect to cardiovascular diseases 616.1 Class works that emphasize a specific technique used by physicians with the technique, e.g., diagnosis by a physician 075, diagnosis by a physician of cardiovascular diseases 0233 Paramedicinsk vårdpersonal Klassificera här förpliktelsernas karakär, yrkets egenskaper, relationer; verk som betonar tekniken i åtgärder som allied health personnel, e.g., works that emphasize techniques used by allied health personnel with respect to cardiovascular diseases Class works that emphasize a specific technique used by allied health personnel with the technique, e.g., diagnosis by allied health personnel 075, diagnosis of cardiovascular diseases by allied health personnel 02332 Läkarassistenter 024 Egenvård Klassificera en särskild slags terapi med terapin under 06, e.g., läkemedelsterapi 061 För första hjälpen se 0252 025 Akutmedicin Klassificera här övergripande verk om akutmedicinska terapier för särskilda sjukdomar och särskilda slags sjukdomar För intensivvård se 028 För en särskild slags akutmedicinsk terapi se terapin under 06, t.ex. akut läkemedelsterapi 061 0252Första hjälpen 027 Experimentell medicin 028 Intensivvård Klassificera här vård vid livshotande sjukdom För en särskild slags terapi inom intensivvård, se terapin under 06, t.ex. läkemedelsterapi 061 029 Palliativ vård och terminalvård För en särskild slags terapi inom palliativ vård och terminalvård se terapin under 06,t.ex. läkemedelsterapi 061 03 Rehabilitering Omfattar handikapphjälpmedel för personer med funtionshinder Klassificera rehabiliterande terapi under 06 Klassificera övergripande verk om rehabilitering under 04 Speciella sjukdomsklasser Begränsat till klasser som nämns nedan 042 Genetiska sjukdomar (ärftliga sjukdomar) Klassificera här genetiska aspekter av sjukdomar med komplexa orsakssamband, medicinsk genetik Mikrobioologi, speciella ämnen, rehabilitering Tillfoga till 042 de nummer som följer 0 i notation från tabell under , t.ex. experimentell medicin gällande genetiska sjukdomar 04227 Preventiva åtgärder, terapi, patologi, psykosomatisk medicin, sjukdomshistorier Tillfoga till 042 de nummer som följer 0 i notation från tabell under , t.ex. terapi gällande genetiska sjukdomar 0426, genterapi 043 Medfödda sjukdomar Klassificera medfödda sjukdomar med genetisk ursprung under 042 Mikrobiologi, speciella ämnen, rehabilitering Tillfoga till 043 de nummer som följer 0 i notation från tabell under , t.ex. experimentell medicin gällande medfödda sjukdomar 04327 Preventiva åtgärder, terapi, patologi, psykosomatisk medicin, sjukdomshistorier Tillfoga till 043 de nummer som följer 0 i notation från tabell under , t.ex. terapi gällande medfödda sjukdomar 0436 05-09 Preventiva åtgärder, terapi, patologi, psykosomatisk medicin, sjukdomshistorier Klassificera preventiva åtgärder, terapi, patologi, psykosomatisk medicin, sjukdomshistorier tillämpade på särskilda sjukdomsklasser under 04 Klassifcera övergripande verk under 616 utan att tillfoga från denna tabell 05 Preventiva åtgärder Av enskilda och av medicinsk personal Klassificera övergripande verk om samhälleliga åtgärder och individuella åtgärder för att förebygga sjukdomar under 613 Klassificera samhälleliga åtgärder för att förebygga en särskild sjukdom, användning av särskilda vaccin med sjukdomen under 614.5, t.ex. myggbekämpning för att förebygga malaria , användning av influensavaccin Klassificera en särskild typ av terapi som används för prevention med typen av terapi under , t.ex. läkemedelsterapi 061 06 Terapi Klassificera här alternativ terapi; rehabiliterande terapi; särskilda slags terapier som används inom egenvård, akutmedicin, intensivvård, palliativ vård och terminalvård Klassificera övergripande verk om terapi under 615.5 Klassificera övergripande verk om terapi för särskilda sjukdomar eller särskilda slags sjukdomar inom egenvård under 024 Klassificera övergripande verk om terapi för särskilda sjukdomar eller särskilda slags sjukdomar inom akutmedicin under 025 Klassificera övergripande verk om terapi för särskilda sjukdomar eller särskilda slags sjukdomar inom intensivvård under 028 Klassificera övergripande verk om terapi för särskilda sjukdomar eller särskilda slags sjukdomar inom palliativ vård och terminalvård under 029 Klassificera övergripande verk om rehabiliterande terapi och träning för personer med en särskild sjukdom eller särskild slags sjukdom under 03 Klassificera övergripande verk om prevention, terapi, etiologi gällande en särskild sjukdom eller särskild slags sjukdom om alla har att göra med en särskild slags terapi under , t.ex. dietterapi 0654 Klassificera övergripande verk om terapi och patologi gällande en särskild sjukdom eller särskild slags sjukdom som inte har att göra med en särskild slags terapi med sjukdomen eller typen av sjukdom utan att tillfoga från tilläggstabellen, t.ex. hjärtsjukdoms orsak, förlopp och botande (not ) Experimentell forskning Klassificera här kliniska prövningar Klassificera kliniska prövningar av en särskild typ av terapi med typen av terapi plus notation T från tabell 1, t.ex. kliniska läkemedelsprövningar Särskilda terapier Klassificera här särskilda typer av terapi som används för prevention, övergripande verk om prevention, terapi, etiologi om de alla har att göra med en särskild slags terapi, t.ex. näringsmässiga aspekter på en sjukdom och dietterapi 0654 061 Läkemedelsterapi Experimentell forskning Klassificera här kliniska läkemedelsprövningar Övriga terapier Tillfoga till 06 de nummer som följer in , t.ex. röntgenterapi 06422, psykoterapi 0651 07 Patologi 071 Etiologi Omfattar gifters effekter på särskilda system och organ som sjukdomsorsak Klassificera sociala faktorer som bidrar till sjukdomsspridning under Klassificera övergripande verk om medicinsk toxikologi under 615.9 Se manualen under 01 Diagnostik, prognostik, döden, immunitet Tillfoga till 07 de nummer som följer under , t.ex. diagnostik 075, kliniska prövningar av diagnostiska metoder 08 Psykosomatisk medicin 09 Sjukdomshistorier Klassificera övergripande verk under 616 Klassificera ett verk som behandlar alla en sjukdoms komplikationer med sjukdomen, t.ex. alla diabetes komplikationer Klassificera ett verk som fokuserar på en särskild komplikation med komplikationen perifera nervstörningar som hänger samman med diabetes Se manualen under

25 630 Lantbruk 630 Jordbruk och liknande verksamheter
631 Särskilda tekniker; apparatur, utrustning, material 632 Växtskador, växtsjudomar, växtskadegörare 633 Jordbruksgrödor 634 Fruktträdgårdar, frukter, skogsbruk 635 Trädgårdsodling (hortikultur) 636 Djurhållning 637 Förädling av mjölk och liknande produkter 638 Insektsodling 639 Jakt, fiske, naturvård, liknande verksamheter

26 632.6 Skadedjur Vildsvin : skador och motåtgärder i lantbruket ÄO: Vildsvin Skadedjur 632.6 Skadedjur 96332 Från Sus (Svin) (enligt anvisningar under 632.6) Skadedjur Anmärkning: Tillfoga till basnummer de nummer som följer 59 i , t.ex. nematoder , råttor ; men, för gallbildande s skadedjur se för protozosjukdomar se för skadeinsekter se 632.7 *Invertebrata (ryggradslösa djur) 593 Diverse vattendjur och strandlevande ryggradslösa djur 594 *Mollusca (blötdjur) och Molluscoidea 595 *Arthropoda (leddjur) 596 *Chordata (ryggsträngsdjur) 597 *Växelvarma ryggradsdjur (kallblodiga ryggradsdjur) 598 *Aves (fåglar) 599 *Mammalia (däggdjur) *Sus 96332

27 640 Hem och familj 640 Hemkunskap och familjekunskap 641 Mat och dryck
642 Måltider och bordsservering 643 Bostäder och hushållsutrustning 644 Värme, vatten, el 645 Inventarier för hemmet 646 Sömnad, kläder, privatliv och familjeliv 647 Storhushåll (institutionshushållning) 648 Hemmets vård 649 Barnuppfostran; hemvård av personer med funktionshinder och sjukdomar

28 omfång De flesta verk som klassificeras under 640 har ett praktiskt perspektiv och är begränsade till ämnet i hemmet, för personligt bruk. Teoretiska, tvärvetenskapliga, allmänna verk hamnar oftast under andra nummer.

29 640:s omfång - exempel 1 Våga vara förälder 649.1
ÄO: Barnuppfostran Föräldraskap 649.1 Barnuppfostran Att knyta an, en livsviktig uppgift : om små barns anknytning och samspel ÄO: Småbarn – psykologi Anknytning hos barn Småbarnspsykologi

30 640:s omfång - exempel 2 Renovera möbeln själv 645.4
ÄO: Möbelrenovering – praktiska handledningar 645.4 Möbler & tillbehör Conservation of furniture ÄO: Möbelrenovering Underhåll och reparationer [av trämöbler]

31 641.5 Matlagning - översikt Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning Dagens första måltid Lätta måltider Dagenshuvudmål Ekonomisk och tidssparande matlagning …för speciella situationer, skäl, åldrar …i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus …med särskilda bränslen, apparater, redskap …karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning

32 Prioritetstabell under 641.5
Matlagning för speciella situationer, skäl, åldrar 641.56 Matlagning i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus 641.57 Ekonomisk och tidssparande matlagning 641.55 Matlagning med särskilda bränslen, apparater, redskap 641.58 Tillagning av särskilda måltider 641.52– Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning 641.51 Matlagning som är karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning 641.59

33 Kokbok – exempel 1 Matiga mellanmål : för barn och ungdomar
Mat för barn och ungdomar Val enligt prioritetstabellen eftersom det kommer mat för en särskild ålder kommer före typ av måltid i prioriteringstabellen.

34 Kokbok – exempel 2 Min äppelbok 641.6411
Ämnesord: Äpplen  - kokböcker  Bakverk  - kokböcker  Efterrätter  - kokböcker  Syltning  - kokböcker  641.6 Tillagning av särskilda råvaror 411 Äpplen (från enligt anvisning under –.67) Inte helt enkelt! Sök på Apples i engelskt index. Apples Apples—botany Apples--commercial processing Apples--cooking Apples--food Apples--orchard crop Det tvärvetenskapliga nr är som finns under rubriken: Särskilda livsmedel från grödor Tillagning av livsmedel från grödor och tamdjur Anmärkning: Tillfoga till basnummer de nummer som följer 63 in , t.ex. baljväxter (inte ), trädgårdsbaljväxter , kött , kycklingkött ; men för glass och sorbet se 634 Fruktträdgårdar, frukter, skogsbruk 634.1 Kärnfrukter Äpplen 411

35 650 Företagsledning och PR
650 Företagsledning och stödjande tjänster Administration 651 Kontorsteknik 652 Skriftlig kommunikation 653 Stenografi 657 Redovisning 658 Allmän företagsledning 659 Reklam och PR

36 658.43 [Ledning på] Mellannivå
Mellanchef : ett komplext uppdrag 658.43 Men Högsta ledning Klassificera övergripande verk om ledning på högsta nivå och mellannivå under 658.4

37 680 Tillverkning för särskilda ändamål
680 Tillverkning av produkter för särskilda ändamål 681 Precisionsinstrument & andra apparater 682 Smideshantverk 683 Järnvaror & hushållsartiklar 684 Möbler, inredning & liknande produkter 685 Skinn, pälsvaror & liknande produkter 686 Tryckeriteknik & angränsande produkter 687 Kläder & accessoarer 688 Övriga produkter och & förpackningar [689] [Vakant]

38 Leksaker (2) LEGO Harry Potter : bygg den magiska världen

39 Sammanfattning Inre processers biologi klassificeras under 571-578
Biologi som gäller hela organismer klassificeras under Olika citeringsordningar gäller för de två typerna av biologi Huvudklass 600 innehåller i huvudsak praktiska tillämpningar av andra vetenskaper Inom 610 Medicin klassificeras även människans anatomi och fysiologi


Ladda ner ppt "500 Naturvetenskap & 600 Teknik"

Liknande presentationer


Google-annonser