Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2015-03-21 1 500 Naturvetenskap & 600 Teknik Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2015-03-21 1 500 Naturvetenskap & 600 Teknik Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2015-03-21 1 500 Naturvetenskap & 600 Teknik Introduktion

2 Sidnummer 2015-03-21 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklasserna 500 och 600 Känna till relationerna mellan discipliner inom 500-600 och andra discipliner, både inom och utanför dessa huvudklasser Kunna tillämpa principerna för val av nummer och nummerbyggnad inom 500 och 600

3 Sidnummer 2015-03-21 3 Översikt 500 500 Naturvetenskaper 510 Matematik 520 Astronomi 530 Fysik 540 Kemi 550 Geovetenskaper & geologi 560 Fossiler & förhistoriskt liv 570 Biologi 580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi)

4 Sidnummer 500 Naturvetenskaper

5 Sidnummer 2015-03-21 5 Relationen mellan 500 och 001 Från manualen: 500 Naturvetenskaperna och matematik. Använd 500 för verk om “vetenskap” med en tydlig vikt på naturvetenskap och matematik. 001 Kunskap Använd 001 for för verk som behandlar “vetenskap” utan tydlig vikt på naturvetenskaper och matematik

6 Sidnummer 2015-03-21 6 Översikt 540 Kemi 541 Fysikalisk kemi 542 Tekniker, procedurer, apparatur, utrustning, material 543 Analytisk kemi [544] och [545] [Vakant] 546 Oorganisk kemi 547 Organisk kemi 548 Kristollografi 549 Mineralogi

7 Sidnummer 2015-03-21 7 Sammanfogat nummer under kemi Uranets termokemi 546.43156 ÄO: Uran Termokemi 546.431 Basnummer för uran 5 Fysisk kemi (tillfogningstabell under 546) 6 Nummer som följer 541.3 i 541.36 Termokemi

8 Sidnummer 2015-03-21 8 Översikt 570 571-575 Inre biologiska processer och strukturer 571 Fysiologi & liknande ämnen 572 Biokemi 573 Särskilda organsystem hos djur 575 Särskilda växtdelar & system hos växter 576-578 Allmänna och yttre biologiska fenomen 576 Genetik & evolution 577 Ekologi 578 Organismers naturhistoria 579 Mikroorganismer, svampar & alger

9 Sidnummer 2015-03-21 9 Två slags biologi Inre biologiska processerAllmänna och yttre biologiska processer 571 Fysiologi & liknande ämnen 572 Biokemi 573 Särskilda organsystem hos djur [574] [Vakant] 575 Särskilda växtdelar & system hos växter 576 Genetik & evolution 577 Ekologi 578 Organismers naturhistoria 579 Mikroorganismer, svampar & alger 580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi)

10 Sidnummer 2015-03-21 10 571-575 Inre processers biologi 571–575, plus notation 1 (djur) eller 2 (för växter och mikroorganismer) enligt tillfogningsanvisningar under 571–572 Delar av en organism studeras Utförs i laboratorier Det som studeras är oftast gemensamt för alla organismer

11 Sidnummer 2015-03-21 11 Inre processers biologi - exempel Blodcirkulationen i aphjärnor 573.8621198 573.86Basnummer för hjärnan 21Blodcirkulationen (intern tabell under 573) 1Fasettindikator för djur (nummer efter 571 under 571.1 Djur ) 98 Nummer som följer 59 i 599.8 Apor

12 Sidnummer 2015-03-21 12 579–590 Biologi som gäller hela organismer Allmänna och yttre biologiska processer som gäller särskilda slags organismer Hela organismer eller taxonomiska grupper studeras Fältarbete Det som studeras är oftast typiskt för en viss organism eller taxonomisk grupp

13 Sidnummer 2015-03-21 13 Biologi som gäller hela organismer – exempel 1 Den nya nordiska floran 581.948 ÄO: Växter - Norden 581.9Växter i särskilda världsdelar, länder, orter 48Skandinavien (från tabell 2)

14 Sidnummer 2015-03-21 14 Biologi som gäller hela organismer – exempel 2 Att röra vid en vild delfin : en upptäcktsresa med havets mest intelligenta varelser 599.5315 ÄO: Delfiner – beteende 599.53Delfiner och tumlare 1Fasettindikator enligt anvisning under 592-599 Särskilda taxonomiska grupper av djur 5från 591.5 Beteende (enligt anvisning under 592-599)

15 Sidnummer 2015-03-21 15 Relationen mellan 500 & 600 500 Naturvetenskap och matematik Klassificera här tvärvetenskapliga verk om naturvetenskap och tillämpad vetenskap. För tillämpad vetenskap se 600.

16 Sidnummer 600 Teknik 610Medicin 620Ingenjörsvetenskaper 630Jordbruk 640Hemkunskap & familjekunskap 650Företagsledning & PR 660Kemiteknik 670Tillverkning 680Tillverkning för särskilda ändamål 690Byggnadsteknik 2015-03-21 16

17 Sidnummer 600 Teknik

18 Sidnummer 2015-03-21 18 Relationen mellan 300 & 600 300 Tvärvetenskapliga verk Sociala aspekter på teknik Ekonomiska aspekter på teknik 600 Hur man tillverkar, använder, underhåller, reparerar saker

19 Sidnummer 2015-03-21 19 Relationen mellan 300 & 600 - exempel 300600 333.8 Geologiska resurser 338.2 Mineralutvinning 622 Gruvhantering & angränsande verksamheter 338 Produktion670 Industriell tillverkning 680 Tillverkning för särskilda ändamål 385 Järnvägstrafik625 Järnvägsteknik & vägbyggnad

20 Sidnummer 2015-03-21 20 Relationer mellan 600 och andra discipliner Sektion i 600Tillämpning av 620 Ingenjörskonst500 Naturvetenskap & matematik 621 Tillämpad fysik550 Fysik 630 Lantbruk580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi) 640 Hem & familj100 Filosofi & psykologi 300 Samhällsvetenskaper 700 Konst & fritid m.fl. 650 Företagsledning & administration330 Nationalekonomi m.fl. 660 Kemisk teknik540 Kemi 670 Tillverkning500 Naturvetenskap & matematik 680 Tillverkning för särskilda ändamål500 Naturvetenskap & matematik 690 Husbyggnad720 Arkitektur m.fl.

21 Sidnummer 2015-03-21 21 610 - undantag 610 Medicin & hälsa 611Människans anatomi, cytologi, histologi 612Människans fysiologi Naturvetenskapen och tillämpningen av den hålls samman.

22 Sidnummer 2015-03-21 22 610 Medicin - översikt 610 Medicin & hälsa 611 Människans anatomi, cytologi & histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsovård & friskvård 614 Sjukdomsförekomst & förebyggande medicin 615 Farmakologi & behandlingsmetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi & angränsande medicinska specialiteter 618Gynekologi, obstetrik, pediatrik & geriatrik [619] [Vakant]

23 Sidnummer 2015-03-21 23 Relationer mellan 610 och andra avdelningar 362 Sociala omsorgsproblem och sociala tjänster 362.1 Fysisk sjukdom Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionsnedsättning, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa Indexingångar - exempel Sjukhus362.11 Vårdcentraler362.12 Långtidssjukvård 362.16

24 Sidnummer 2015-03-21 24 Citeringsordning i 610 Medicinsk gren vidareindelas med kroppsdel och organ 617.4 Kirurgi utifrån system 617.412Hjärta Sjukdom + medicinsk gren 616.334 061 616.334Magsår 061 Läkemedelsbehandling (från tilläggstabell under 616.1-616.9 Särskilda sjukdomar)

25 Sidnummer 2015-03-21 25 630 Lantbruk 630 Jordbruk och liknande verksamheter 631 Särskilda tekniker; apparatur, utrustning, material 632 Växtskador, växtsjudomar, växtskadegörare 633 Jordbruksgrödor 634 Fruktträdgårdar, frukter, skogsbruk 635 Trädgårdsodling (hortikultur) 636 Djurhållning 637 Förädling av mjölk och liknande produkter 638 Insektsodling 639 Jakt, fiske, naturvård, liknande verksamheter

26 Sidnummer 2015-03-21 26 632.6 Skadedjur Vildsvin : skador och motåtgärder i lantbruket 632.696332 ÄO:Vildsvin Skadedjur 632.6Skadedjur 96332Från 599.6332 Sus (Svin) (enligt anvisningar under 632.6)

27 Sidnummer 2015-03-21 27 640 Hem och familj 640 Hemkunskap och familjekunskap 641 Mat och dryck 642 Måltider och bordsservering 643 Bostäder och hushållsutrustning 644 Värme, vatten, el 645 Inventarier för hemmet 646 Sömnad, kläder, privatliv och familjeliv 647 Storhushåll (institutionshushållning) 648 Hemmets vård 649 Barnuppfostran; hemvård av personer med funktionshinder och sjukdomar

28 Sidnummer 2015-03-21 28 640 - omfång De flesta verk som klassificeras under 640 har ett praktiskt perspektiv och är begränsade till ämnet i hemmet, för personligt bruk. Teoretiska, tvärvetenskapliga, allmänna verk hamnar oftast under andra nummer.

29 Sidnummer 2015-03-21 29 640:s omfång - exempel 1 Våga vara förälder 649.1 ÄO: Barnuppfostran Föräldraskap 649.1 Barnuppfostran Att knyta an, en livsviktig uppgift : om små barns anknytning och samspel 155.422 ÄO: Småbarn – psykologi Anknytning hos barn 155.422Småbarnspsykologi

30 Sidnummer 2015-03-21 30 640:s omfång - exempel 2 Renovera möbeln själv 645.4 ÄO:Möbelrenovering – praktiska handledningar 645.4 Möbler & tillbehör Conservation of furniture 684.1044 ÄO: Möbelrenovering 684.1044 Underhåll och reparationer [av trämöbler]

31 Sidnummer 2015-03-21 31 641.5 Matlagning - översikt 641.51Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning 641.52Dagens första måltid 641.53 Lätta måltider 641.54 Dagenshuvudmål 641.55 Ekonomisk och tidssparande matlagning 641.56 …för speciella situationer, skäl, åldrar 641.57 …i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus 641.58 …med särskilda bränslen, apparater, redskap 641.59 …karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning

32 Sidnummer 2015-03-21 32 Prioritetstabell under 641.5 Matlagning för speciella situationer, skäl, åldrar641.56 Matlagning i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus641.57 Ekonomisk och tidssparande matlagning641.55 Matlagning med särskilda bränslen, apparater, redskap641.58 Tillagning av särskilda måltider 641.52– 641.54 Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning641.51 Matlagning som är karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning 641.59

33 Sidnummer 2015-03-21 33 Kokbok – exempel 1 Matiga mellanmål : för barn och ungdomar Mellanmål641.53 Mat för barn och ungdomar641.5622 Val enligt prioritetstabellen

34 Sidnummer 2015-03-21 34 Kokbok – exempel 2 Min äppelbok 641.6411 Ämnesord: Äpplen - kokböcker Bakverk - kokböcker Efterrätter - kokböcker Syltning - kokböcker 641.6Tillagning av särskilda råvaror 411Äpplen (från 634.11 enligt anvisning under 641.63–.67)

35 Sidnummer 2015-03-21 35 650 Företagsledning och PR 650 Företagsledning och stödjande tjänster 651-657 Administration 651 Kontorsteknik 652 Skriftlig kommunikation 653 Stenografi 657 Redovisning 658 Allmän företagsledning 659 Reklam och PR

36 Sidnummer 2015-03-21 36 658.43 [Ledning på] Mellannivå Mellanchef : ett komplext uppdrag 658.43 Men 658.42 Högsta ledning Klassificera övergripande verk om ledning på högsta nivå och mellannivå under 658.4

37 Sidnummer 2015-03-21 37 680 Tillverkning för särskilda ändamål 680 Tillverkning av produkter för särskilda ändamål 681 Precisionsinstrument & andra apparater 682 Smideshantverk 683 Järnvaror & hushållsartiklar 684 Möbler, inredning & liknande produkter 685 Skinn, pälsvaror & liknande produkter 686 Tryckeriteknik & angränsande produkter 687 Kläder & accessoarer 688 Övriga produkter och & förpackningar [689] [Vakant]

38 Sidnummer 2015-03-21 38 688.72 Leksaker (2) LEGO Harry Potter : bygg den magiska världen 688.72

39 Sidnummer 2015-03-21 39 Sammanfattning Inre processers biologi klassificeras under 571-578 Biologi som gäller hela organismer klassificeras under 579-590 Olika citeringsordningar gäller för de två typerna av biologi Huvudklass 600 innehåller i huvudsak praktiska tillämpningar av andra vetenskaper Inom 610 Medicin klassificeras även människans anatomi och fysiologi


Ladda ner ppt "Sidnummer 2015-03-21 1 500 Naturvetenskap & 600 Teknik Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser