Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2015-03-21 1 500 Naturvetenskap & 600 Teknik Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2015-03-21 1 500 Naturvetenskap & 600 Teknik Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Naturvetenskap & 600 Teknik Introduktion

2 Sidnummer Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklasserna 500 och 600 Känna till relationerna mellan discipliner inom och andra discipliner, både inom och utanför dessa huvudklasser Kunna tillämpa principerna för val av nummer och nummerbyggnad inom 500 och 600

3 Sidnummer Översikt Naturvetenskaper 510 Matematik 520 Astronomi 530 Fysik 540 Kemi 550 Geovetenskaper & geologi 560 Fossiler & förhistoriskt liv 570 Biologi 580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi)

4 Sidnummer 500 Naturvetenskaper

5 Sidnummer Relationen mellan 500 och 001 Från manualen: 500 Naturvetenskaperna och matematik. Använd 500 för verk om “vetenskap” med en tydlig vikt på naturvetenskap och matematik. 001 Kunskap Använd 001 for för verk som behandlar “vetenskap” utan tydlig vikt på naturvetenskaper och matematik

6 Sidnummer Översikt 540 Kemi 541 Fysikalisk kemi 542 Tekniker, procedurer, apparatur, utrustning, material 543 Analytisk kemi [544] och [545] [Vakant] 546 Oorganisk kemi 547 Organisk kemi 548 Kristollografi 549 Mineralogi

7 Sidnummer Sammanfogat nummer under kemi Uranets termokemi ÄO: Uran Termokemi Basnummer för uran 5 Fysisk kemi (tillfogningstabell under 546) 6 Nummer som följer i Termokemi

8 Sidnummer Översikt Inre biologiska processer och strukturer 571 Fysiologi & liknande ämnen 572 Biokemi 573 Särskilda organsystem hos djur 575 Särskilda växtdelar & system hos växter Allmänna och yttre biologiska fenomen 576 Genetik & evolution 577 Ekologi 578 Organismers naturhistoria 579 Mikroorganismer, svampar & alger

9 Sidnummer Två slags biologi Inre biologiska processerAllmänna och yttre biologiska processer 571 Fysiologi & liknande ämnen 572 Biokemi 573 Särskilda organsystem hos djur [574] [Vakant] 575 Särskilda växtdelar & system hos växter 576 Genetik & evolution 577 Ekologi 578 Organismers naturhistoria 579 Mikroorganismer, svampar & alger 580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi)

10 Sidnummer Inre processers biologi 571–575, plus notation 1 (djur) eller 2 (för växter och mikroorganismer) enligt tillfogningsanvisningar under 571–572 Delar av en organism studeras Utförs i laboratorier Det som studeras är oftast gemensamt för alla organismer

11 Sidnummer Inre processers biologi - exempel Blodcirkulationen i aphjärnor Basnummer för hjärnan 21Blodcirkulationen (intern tabell under 573) 1Fasettindikator för djur (nummer efter 571 under Djur ) 98 Nummer som följer 59 i Apor

12 Sidnummer –590 Biologi som gäller hela organismer Allmänna och yttre biologiska processer som gäller särskilda slags organismer Hela organismer eller taxonomiska grupper studeras Fältarbete Det som studeras är oftast typiskt för en viss organism eller taxonomisk grupp

13 Sidnummer Biologi som gäller hela organismer – exempel 1 Den nya nordiska floran ÄO: Växter - Norden 581.9Växter i särskilda världsdelar, länder, orter 48Skandinavien (från tabell 2)

14 Sidnummer Biologi som gäller hela organismer – exempel 2 Att röra vid en vild delfin : en upptäcktsresa med havets mest intelligenta varelser ÄO: Delfiner – beteende Delfiner och tumlare 1Fasettindikator enligt anvisning under Särskilda taxonomiska grupper av djur 5från Beteende (enligt anvisning under )

15 Sidnummer Relationen mellan 500 & Naturvetenskap och matematik Klassificera här tvärvetenskapliga verk om naturvetenskap och tillämpad vetenskap. För tillämpad vetenskap se 600.

16 Sidnummer 600 Teknik 610Medicin 620Ingenjörsvetenskaper 630Jordbruk 640Hemkunskap & familjekunskap 650Företagsledning & PR 660Kemiteknik 670Tillverkning 680Tillverkning för särskilda ändamål 690Byggnadsteknik

17 Sidnummer 600 Teknik

18 Sidnummer Relationen mellan 300 & Tvärvetenskapliga verk Sociala aspekter på teknik Ekonomiska aspekter på teknik 600 Hur man tillverkar, använder, underhåller, reparerar saker

19 Sidnummer Relationen mellan 300 & exempel Geologiska resurser Mineralutvinning 622 Gruvhantering & angränsande verksamheter 338 Produktion670 Industriell tillverkning 680 Tillverkning för särskilda ändamål 385 Järnvägstrafik625 Järnvägsteknik & vägbyggnad

20 Sidnummer Relationer mellan 600 och andra discipliner Sektion i 600Tillämpning av 620 Ingenjörskonst500 Naturvetenskap & matematik 621 Tillämpad fysik550 Fysik 630 Lantbruk580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi) 640 Hem & familj100 Filosofi & psykologi 300 Samhällsvetenskaper 700 Konst & fritid m.fl. 650 Företagsledning & administration330 Nationalekonomi m.fl. 660 Kemisk teknik540 Kemi 670 Tillverkning500 Naturvetenskap & matematik 680 Tillverkning för särskilda ändamål500 Naturvetenskap & matematik 690 Husbyggnad720 Arkitektur m.fl.

21 Sidnummer undantag 610 Medicin & hälsa 611Människans anatomi, cytologi, histologi 612Människans fysiologi Naturvetenskapen och tillämpningen av den hålls samman.

22 Sidnummer Medicin - översikt 610 Medicin & hälsa 611 Människans anatomi, cytologi & histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsovård & friskvård 614 Sjukdomsförekomst & förebyggande medicin 615 Farmakologi & behandlingsmetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi & angränsande medicinska specialiteter 618Gynekologi, obstetrik, pediatrik & geriatrik [619] [Vakant]

23 Sidnummer Relationer mellan 610 och andra avdelningar 362 Sociala omsorgsproblem och sociala tjänster Fysisk sjukdom Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionsnedsättning, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa Indexingångar - exempel Sjukhus Vårdcentraler Långtidssjukvård

24 Sidnummer Citeringsordning i 610 Medicinsk gren vidareindelas med kroppsdel och organ Kirurgi utifrån system Hjärta Sjukdom + medicinsk gren Magsår 061 Läkemedelsbehandling (från tilläggstabell under Särskilda sjukdomar)

25 Sidnummer Lantbruk 630 Jordbruk och liknande verksamheter 631 Särskilda tekniker; apparatur, utrustning, material 632 Växtskador, växtsjudomar, växtskadegörare 633 Jordbruksgrödor 634 Fruktträdgårdar, frukter, skogsbruk 635 Trädgårdsodling (hortikultur) 636 Djurhållning 637 Förädling av mjölk och liknande produkter 638 Insektsodling 639 Jakt, fiske, naturvård, liknande verksamheter

26 Sidnummer Skadedjur Vildsvin : skador och motåtgärder i lantbruket ÄO:Vildsvin Skadedjur 632.6Skadedjur 96332Från Sus (Svin) (enligt anvisningar under 632.6)

27 Sidnummer Hem och familj 640 Hemkunskap och familjekunskap 641 Mat och dryck 642 Måltider och bordsservering 643 Bostäder och hushållsutrustning 644 Värme, vatten, el 645 Inventarier för hemmet 646 Sömnad, kläder, privatliv och familjeliv 647 Storhushåll (institutionshushållning) 648 Hemmets vård 649 Barnuppfostran; hemvård av personer med funktionshinder och sjukdomar

28 Sidnummer omfång De flesta verk som klassificeras under 640 har ett praktiskt perspektiv och är begränsade till ämnet i hemmet, för personligt bruk. Teoretiska, tvärvetenskapliga, allmänna verk hamnar oftast under andra nummer.

29 Sidnummer :s omfång - exempel 1 Våga vara förälder ÄO: Barnuppfostran Föräldraskap Barnuppfostran Att knyta an, en livsviktig uppgift : om små barns anknytning och samspel ÄO: Småbarn – psykologi Anknytning hos barn Småbarnspsykologi

30 Sidnummer :s omfång - exempel 2 Renovera möbeln själv ÄO:Möbelrenovering – praktiska handledningar Möbler & tillbehör Conservation of furniture ÄO: Möbelrenovering Underhåll och reparationer [av trämöbler]

31 Sidnummer Matlagning - översikt Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning Dagens första måltid Lätta måltider Dagenshuvudmål Ekonomisk och tidssparande matlagning …för speciella situationer, skäl, åldrar …i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus …med särskilda bränslen, apparater, redskap …karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning

32 Sidnummer Prioritetstabell under Matlagning för speciella situationer, skäl, åldrar Matlagning i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus Ekonomisk och tidssparande matlagning Matlagning med särskilda bränslen, apparater, redskap Tillagning av särskilda måltider – Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning Matlagning som är karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning

33 Sidnummer Kokbok – exempel 1 Matiga mellanmål : för barn och ungdomar Mellanmål Mat för barn och ungdomar Val enligt prioritetstabellen

34 Sidnummer Kokbok – exempel 2 Min äppelbok Ämnesord: Äpplen - kokböcker Bakverk - kokböcker Efterrätter - kokböcker Syltning - kokböcker 641.6Tillagning av särskilda råvaror 411Äpplen (från enligt anvisning under –.67)

35 Sidnummer Företagsledning och PR 650 Företagsledning och stödjande tjänster Administration 651 Kontorsteknik 652 Skriftlig kommunikation 653 Stenografi 657 Redovisning 658 Allmän företagsledning 659 Reklam och PR

36 Sidnummer [Ledning på] Mellannivå Mellanchef : ett komplext uppdrag Men Högsta ledning Klassificera övergripande verk om ledning på högsta nivå och mellannivå under 658.4

37 Sidnummer Tillverkning för särskilda ändamål 680 Tillverkning av produkter för särskilda ändamål 681 Precisionsinstrument & andra apparater 682 Smideshantverk 683 Järnvaror & hushållsartiklar 684 Möbler, inredning & liknande produkter 685 Skinn, pälsvaror & liknande produkter 686 Tryckeriteknik & angränsande produkter 687 Kläder & accessoarer 688 Övriga produkter och & förpackningar [689] [Vakant]

38 Sidnummer Leksaker (2) LEGO Harry Potter : bygg den magiska världen

39 Sidnummer Sammanfattning Inre processers biologi klassificeras under Biologi som gäller hela organismer klassificeras under Olika citeringsordningar gäller för de två typerna av biologi Huvudklass 600 innehåller i huvudsak praktiska tillämpningar av andra vetenskaper Inom 610 Medicin klassificeras även människans anatomi och fysiologi


Ladda ner ppt "Sidnummer 2015-03-21 1 500 Naturvetenskap & 600 Teknik Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser