Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Medius AB Öppna frågor / Noteringar Turbil – är bilen full vid ordertagning? (kg) Sändning – koppla våg till sändning; vikt; även bil Kalender för cyklisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Medius AB Öppna frågor / Noteringar Turbil – är bilen full vid ordertagning? (kg) Sändning – koppla våg till sändning; vikt; även bil Kalender för cyklisk."— Presentationens avskrift:

1  Medius AB Öppna frågor / Noteringar Turbil – är bilen full vid ordertagning? (kg) Sändning – koppla våg till sändning; vikt; även bil Kalender för cyklisk planering istället för speciell planeringsmotor? Avtalshantering och prissättning Certifikat påverkar ledtiden – Lagerlagda och de under tillverkning Crossdocking vid färdigrapportering Demand planner – dag 3; hur väl stämmer kundens prognoser Preliminär order  skarp orderlöses med offert

2  Medius AB Öppna frågor / Noteringar Hur visas attribut genomgående i systemet? Kvalitetssystemet – hann vi aldrig igenom (dag 3?) Returorder, RMA, visa Knytning – lagerorder, och knytning till tillverkningsordern (ONB måste diskutera vidare internt) Information om tillverkningsordern – – Vissa fält är artikelknutna (attribut; antal hål, dimension) – Vissa fält är tillverkningsorderrelaterade / operationsrelaterade (pressningar, vikt)

3  Medius AB Öppna frågor / Noteringar Manuell hantering av göt som blir över (skapa ny order manuellt; överrapportering) Skriva ut lagerlista (samt PIA) som gällde per den siste i föregående månad ‘Best mix’ – BOM’ar ska uppdateras i enlighet med detta… Inköpsförslaget ska vara på skrot Trestegsmottagning – rapportera fukthalt

4  Medius AB Öppna frågor / Noteringar Adm av kapacitet på resurser. Hur görs den? Kopplingen avtal-atrgr-artikel i hplan/demand plan Roadmap för Fullscope

5  Medius AB ONB – Avtalshantering - Utmaningar Hantera Priser! Skapa kontroll över avtalen Skapa helhetsbild - Metallboken

6  Medius AB ONB - Avtalshantering – Hantera Priser Metall Sälj priser Omarbete Extras Orderbundna påslag Maskinomställningskostnad För låg kvantitet Delade buntar, certifikat Legeringstillägg Dimensioner 20 SEK 5-7 SEK 0-7 SEK Avtal 200 avtal 60-70 kunder Metallpris; valutakurser Avtal anges som refererar till ett överens- kommet pris som baserar sig på dagspriset Läggs till på ordern manuellt Koppling till avtal ? SEK

7  Medius AB ONB – Avtalstyper Dagspriser Omarbete Extras Orderbundna påslag 20 SEK 5-7 SEK 0-7 SEK Renköp ONB Kund Kombination 30 – 100 Kombination 100 - 90 Nollkomp ? SEK *) ej högre än dagspriset *)

8  Medius AB Krav på systemet Prissättning – Kunna räkna om dagspriser dagligen – Kunna koppla Extras till avtal – Valuta på avtalen – Kunna sätta avtalet på orderradsnivå – Analys Skapa kontroll över avtalen och returerna – Knyta kund och leverantör – Kedjeavtal – flera kunder till samma avtal – Sprida ut avtal till inköpsorder över tid (alternativt prognos) – Periodisk omplanering baserat på takten med vilken returerna sker – Samordning/planering av turbilen (in/ut) ???

9  Medius AB Krav på systemet Skapa kontroll över avtalen och returerna (forts) – Notifieringar vid avvikelser utifrån fastställda målvärden (enligt definition på avtal?) – Dynamisk uppföljning av avtal gällande ut- och inleveranser – Underlag för likividitetsplanering – Kreditkontroll tar hänsyn till returstatus Metallboken – Koll på – Lagersaldo, öppna produktionsordrar – Avtalspec in/ut/saldo – Gungan: Dagens alla metallhändelser


Ladda ner ppt " Medius AB Öppna frågor / Noteringar Turbil – är bilen full vid ordertagning? (kg) Sändning – koppla våg till sändning; vikt; även bil Kalender för cyklisk."

Liknande presentationer


Google-annonser