Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hvad vilja Biblioteken? Arbetsgivarnas krav och förväntningar på en förändrad B&I-utbildning Jakob Harnesk / Harnesk Information Mötesplats för framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hvad vilja Biblioteken? Arbetsgivarnas krav och förväntningar på en förändrad B&I-utbildning Jakob Harnesk / Harnesk Information Mötesplats för framtiden."— Presentationens avskrift:

1 Hvad vilja Biblioteken? Arbetsgivarnas krav och förväntningar på en förändrad B&I-utbildning Jakob Harnesk / Harnesk Information Mötesplats för framtiden 12 oktober 2006

2 Syfte att kartlägga… bibliotekens krav och förväntningar på framtidens B&I-utbildning uppfattningar om dagens utbildning synen på kärnkompetens inom B&I bibliotekens förhållande till B&I- forskningen

3 Metod Personliga intervjuer med bibliotekschefer el motsv. 31 st intervjuer (39 personer) Omfattning: 1,5 - 2 tim intervju Tidsperspektiv: 5-10 år framåt Skriftliga frågor i förväg Många väl förberedda, personalmöten

4 Bibliotekskategorier Universitetsbibliotek Högskolebibliotek Stora folkbibl. (GSM) ”Stadsbibliotek” Små folkbibliotek Skolbibliotek Länsbibliotek Specialbibliotek Sjukhusbibliotek Företagssektorn –Företagsbibliotek –Företag

5 Frågeställningar och resultat

6 Dagens utbildning Gott betyg överlag, men låg insikt om vad utbildningen faktiskt innehåller Självständighet, analytisk förmåga Anpassar sig snabbt Praktisk ”okunskap” ej problem Viss kritik: låg nivå på kunskaper om den närmaste omvärlden Urval = chefer

7 Skillnader mellan olika lärosäten Egalt för de allra flesta Geografin förklarar skillnader Någon enstaka prioriterar –Uppsala pga praktik –BIVIL pga attityd –Växjö följs med intresse

8 Utbildningens vikt vid rekrytering Inriktning och ämneskombinationer har låg vikt vid rekrytering Examen är kontrollstation I stället avgör helheten: –Tidigare yrkeslivserfarenheter –Övrig akademisk utbildning –Personliga egenskaper ”receptivitet, nyfikenhet, intellektuell förmåga” Magisteruppsatsen

9 Framtidens bibliotek – ser det ut så så här…?

10 …eller så här…..?

11 Framtidens bibliotek Rutinarbeten (”bulk”) minskar Mer möten med människor –IRL och virtuellt Kanske bredare rekrytering Fortsatt ökat fokus på elektroniska media och tjänster Integration med lärandet eller andra nyckelfunktioner i organisationen

12 Kärnkompetens En fråga som engagerar Definition – vad alla ska kunna eller vad alla ska kunna just HÄR? Finns den? – JA

13 Grundläggande indelning enligt… HSV:s utvärdering: Form (kunskapsorg o infosök) Innehåll (ämnes- kunskaper) Samband (rel t kunskapsteori) Kontext (B&I i rel t det omgivande sh) Hjörland: Inst. perspektiv Användarperspektiv IT-perspektiv Dokument- o litt.perspektiv Domän- och kunskapsorienterat perspektiv

14 Kärnkompetens, forts. Kunskapsorganisation (söka information, välja ut, strukturera, tillgängliggöra) – men sker i en kontext Case: katalogisering, klassificering – en fråga som engagerar! Informationssökning – ett praktiskt hantverk?

15 Kärnkompetens, forts. Bemötande och kommunikation Egenskap eller något man lär sig? Värderingar, människosyn Att kunna presentera

16 Kärnkompetenser, forts. Bibliotekens omvärld Hur fungerar akademin? Att arbeta i en politiskt styrd organisation Kunskapsbrister

17 Kärnkompetenser, forts. Pedagogik IT-kunskaper (IKT) Övrigt, bl.a.: –Marknadsföring –Ekonomi –Statistik –Ledarskap –Psykologi

18 Ämneskunskaper Delade uppfattningar, även bland akademiska bibliotek Bättre förståelse för användarnas behov Legitimitet Specialisering eller bredd? Skönlitteraturen

19 Praktik Pros: Skapar kontakter mellan utbildning, yrkesliv och studenter Möjlighet korrigera Gärna kortare perioder Cons: Mycket ska rymmas och mycket får redan inte plats Oakademiskt Risk för okvalificerat handledarskap

20 Bolognaprocessen Varierande kunskaper För många en ”ny” fråga Mindre homogena studenter v b examina - välkomnas av flera men inte helt problemfritt

21 Examensscenarier A) Kandidatexamen i B&I (3 år) B) Mastersexamen i B&I, som påbyggnad på A) – med eller utan uppehåll (3+2 år) C) Mastersexamen i B&I, som påbyggnad på kandidatexamen i annat ämne (3+2 år) D) Mastersexamen i annat ämne, som påbyggnad på kandidatexamen i B&I (3+2 år)

22 Bolognaprocessen Anställningsbarhet vid A) Scenario B) bra enligt vissa Men: finns tjänster som motsvarar? Forskningsförberedande Övervikt för scenario nr C) Kombinationen av ämnen dock viktig

23 Vid rekrytering Bra med spridning Helheten avgör Tillgång och efterfrågan Utbildning är en färskvara Kandidatexamen till mindre folkbibliotek och skolbibliotek

24 B&I-forskningen Mycket låg kunskapsnivå Få kan ex.vis nämna namn på nyligen doktorerade ”Mitt dåliga samvete” Forskning ÄR viktig, enligt många intervjuade Men: kritik för att låg relevansgrad för bibliotek Snabb utveckling av tillämpningar Stort intresse och öppenhet

25 Sammanfattning Kärnkompetens –Kunskapsorganisation –Bemötande och kommunikation –Bibliotekens kontext 3-årig kandidat anställningsbar Majoritet föredrar master som kombineras med kandidat i annat ämne

26 Rapporten finns på: http://www.hb.se/bhs/harnesk_rapport.pdf


Ladda ner ppt "Hvad vilja Biblioteken? Arbetsgivarnas krav och förväntningar på en förändrad B&I-utbildning Jakob Harnesk / Harnesk Information Mötesplats för framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser