Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daniel Trogen Skötare vid Psykiatriska kliniken Piteå Älvdals Sjukhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daniel Trogen Skötare vid Psykiatriska kliniken Piteå Älvdals Sjukhus"— Presentationens avskrift:

1 Daniel Trogen Skötare vid Psykiatriska kliniken Piteå Älvdals Sjukhus
Elbehandling - ECT Daniel Trogen Skötare vid Psykiatriska kliniken Piteå Älvdals Sjukhus

2 Historik och bakgrund…

3 Konvulsiv terapi (Kamfer)
1500-talet: Paracelsus, Schweiz. ”Galenskap” 1798: Weickhart, Wien: Mani (8 av 10) 1828: Burrows, England: Mani (fallbeskr.) 1851: Pauiczky, Ungern: Behandlingsrekommendationer för mani

4 Utveckling av ECT Meduna 1934 kataton man, (studie 26 patienter. Pentylenetrazol) 1938: Ugo Cerletti och Lucio Bini första ECT-behandlingen talet: Narkos & muskelavslappning (Idag Penthotal/Propofol, Celocurin) Modifierad ström; Från lågfrekventa Sinusvågor / partiella sinusvågor / kort pulsvåg / högfrekventa ultrakorta pulsvågor

5 ECT i motvind Psykofarmaka / Antidepressiva LM Hemingway suicid 1961
Sylvia Plath suicid 1963 Thomas Eagleton tvangs dra tillbaka sin kandidatur till vice president Gökboet 1975

6

7 Nytt uppsving Psykofarmakas begränsningar ECT ej längre i sista hand
2004 rekommenderar WPA ECT som första behandling vid djup (psykotisk eller suicidal) depression Forskning och publikationer (ffa från 90-tal och framåt) gällande ”Modern ECT”, Ultrakort pulsvåg, ”lågdos ECT”

8 Verkningsmekanism

9 Antidepressiv / stabiliserande effekt
Elektrisk stimulering Konvulsiv aktivitet Spridning till limbiska systemet ?? Bromsande mekanismer Minnesstörning Antidepressiv / stabiliserande effekt

10 Generaliserat epileptiskt anfall
Bilden kan vara värdefull om man vill – behöver – förklara feedback systemet för cortisol. Det viktiga är att just feed back kontrollen släpper hos ca 50 % deprimerade, med konstant höga cortisolvärden över dygnet. Här kan man påpeka att det är just cortisolet som anses toxiskt för nervcellerna i både hippokampus och prefrontala cortex, samt att cortisolet sannolikt hindrar nybildning av nervceller i hippokampus

11 Antidepressiv effekt: Limbiska systemet
Jag brukar visa denna bild för att markera de strukturer som diskuteras Det som är gul markerat = limbiska systemet Limbiska systemet är det området där affektregelring sker. Hit amygdala, hippocampus. Dock inte pfc, som ju (i bästa fall) reglerar det limbiska systemet, alltså affektierna.

12 Indikationer för ECT

13 ECT bör användas främst vid:
Svår depression Melankoliska drag Hämning Depressiv psykos Katatoni Delirium acutum

14 Melankoli Nedstämdhet Hämning Kroppsliga symtom Psykos Intresseförlust
Självnedvärdering Oavledbar Hämning Förlångsammad / agiterad Långsam tanke, koncentrationsnedsättning Kroppsliga symtom Sömn, aptit, vikt Hormonpåverkan Psykos 30% av melankoliska pat. Skuld, katastrof

15 ECT och depressionskvalitet
Kronisk, ej hämning, avledbar Melankoli; hämning, psykotiska symtom

16 Indikation och antal patienter
Övriga svårbehandlade tillstånd Svårbehandlad depression Klassiska symtom Melankoli

17 Nobelpris - till vem? Meduna Cerletti Bini Moniz Sakel

18


Ladda ner ppt "Daniel Trogen Skötare vid Psykiatriska kliniken Piteå Älvdals Sjukhus"

Liknande presentationer


Google-annonser