Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Foder och utfodring Slaktgrisar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Foder och utfodring Slaktgrisar"— Presentationens avskrift:

1 Foder och utfodring Slaktgrisar
Namn Efternamn Datum och ort 1

2 Innehåll Utfodring av slaktgrisar Foderförbrukning Foderanläggningar
Uppföljning & nyckeltal

3 Utfodring av slaktgrisar
SLU - norm Levande vikt MJ OE/gris och dag 25 16,5 30 19 40 24,1 50 29 60- 34,1 Källa: Utfodring av slaktgrisar av Leif Göransson & PigRapport 25 Resonera runt anpassningen 36 MJ-37 MJ. För varje kg grisen ökar i vikt ska givan ökas med 0,5 MJ OE/ dag

4 Utfodring av slaktgrisar
SLU – normen stannar på 34,1 MJ/kg levande vikt Möjligt att sätta normen med en maxgiva på 36 MJ Grisarna ska äta enligt norm redan från början

5 Ojämn tillväxt förklaras av:
15 – 25 % på grund av ojämna insättningsvikter 25 – 35 % på grund av genetiska och hälsomässiga variationer 40 – 60 % på grund av ätbeteende och foderkonkurrens Källa: Vägledning för uppfödning av slaktgrisar, Svdhv

6 Utfodring av slaktgrisar
forts. SLU - norm Utfodringsnorm för bästa produktionsresultat Energinorm Viktsbaserad norm (i dator blir det en tidsnorm) Utfodring – tillväxtpotential Muskelansättning Källa: Utfodring av slaktgrisar av Leif Göransson & PigRapport 25

7 Utfodring av slaktgrisar
Hur påverkar olika utfodringsintensitet produktions- och slaktkroppsresultat? Försöksled Utfodringsnorm 1 SLU norm 2 SLU-norm – 10 % 3 SLU-norm + 10 % Källa: PigRapport 25

8 Utfodring av slaktgrisar
Utfodringsintensitetens inverkan på foderkonsumtionen

9 Produktionsresultat i omgång 2

10 Ekonomiskt resultat omgång 2
SLU-norm -10% SLU-norm +10% TB/gris, kr 96a 84ab 69b Omgångar /år 2,67a 2,4b 2,89c Foder-kostnad, kr 388a 394a 423b TB/årsgris-plats, kr 259a 201b 198b Olika bokstäver på samma rad anger signifikant skillnad p<0,05

11 Utfodring slaktgrisar
SLU-normen är en väl fungerande utfodringsnorm Grisarna kunde konsumera mer foder under i stort sett hela uppfödningen än vad SLU-normen anger, men det ekonomiska utfallet förbättrades inte på grund av högre foderkostnader En högre fodernorm (SLU-norm + 10%) ger bättre tillväxt och därmed snabbare omloppshastighet men med hög foderåtgång Källa: PigRapport 25

12 Utfodring slaktgrisar
Friska grisar i en bra miljö har god aptit, utnyttjar fodret väl och växer fort!

13 Utfodring av slaktgrisar
Enhetsfoder Samma foderblandning från insättning till slakt Fasfoder Anpassning av aminosyrabehov efter grisens vikt Fas 1: 1/3-del av totala energin Fas 2: 2/3-delar av totala energin och 15 % mindre aminosyror än fas 1 Källa: Utfodring av slaktgrisar av Leif Göransson

14 Utfodring av slaktgrisar
Källa: Produktionsuppföljning & Nyckeltal av Leif Göransson

15 Utfodring av slaktgrisar
Kompensatorisk tillväxt Källa: Sidan 3-5 i Utfodring av slaktgrisar, av Leif Göransson Intag av energi är direkt kopplat till daglig viktökning om inga andra näringsämnen begränsar

16 Utfodring av slaktgrisar
Källa: Sidan Utfodring av slaktgrisar av Leif Göransson

17 Utfodring slaktgrisar
Ange insättningsvikt och antal grisar för varje box i foderdatorn vid insättning Vid fasutfodring: Utnyttja tillväxtpotentialen under fas 1-perioden Jämna grisar tillåter byte från fas 1 till fas 2 när 1/3 av den totala energiförbrukningen har gått åt Källa: Utfodring av slaktgrisar av Leif Göransson, Slaktgrisen - Utfodring

18 Utfodring av slaktgrisar
Daglig rutin för justering av fodergivor Första kontroll innan utfodringen startar Justera givor Gå med utfodringen, extra viktigt insättningsveckan Vänta tills utfodringen är klar Kontrollera hur det ser ut i trågen Efter minuter ska grisarna ätit upp utan att trågen är ”polerade” Tomma tråg efter 10 minuter tyder på att grisarna får för lite mat Källa: Slaktgrisen – Utfodring, Utfodring av slaktgrisar av Leif Göransson

19 Utfodring av slaktgrisar
Gör en manual för foderjustering för att garantera att alla jobbar efter samma rutin Källa: Slaktgrisen - Utfodring

20 Utfodring av slaktgrisar
Den största grisen äter mest foder Se till att få iväg den till slakt i tid! Justera antalet grisar i foderdatorn efter leveranser Källa: PigRapport 29

21 Foderanläggningar Lägg till de bilder du tycker är lämpliga från presentationen ”Foderpresentation” i materialet med namn ”Utfodringsanläggningar” som finns i ERFA-materialet för smågrisproduktion

22 Foderförbrukning Medeltal PigWin Slakt 2008 Samtliga Högsta 25 %
Lägsta 25 % Tillväxt g/dag 880 924 827 MJ/kg tv 35,1 32,5 37,9 MJ/gris 2972 2873 3084 Källa: Medeltal PigWin Slakt, Quality Genetics 2009

23 Foderförbrukning Foderförbrukningen påverkas av: Aptit
Foderstyrning/foderspill Arv Dödlighet Hälsa Temperatur Årstid Ventilationsstyrning Tillskottsvärme GOLVVÄRME RÄCKER INTE Källa: Slaktgrisen - Utfodring

24 Foderförbrukning Källa: Slaktgrisen - Utfodring

25 Produktionsuppföljning & Nyckeltal
EI = Energi-intag EUTB = Energiutbyte DTV = Daglig tillväxt EI / EUTB = DTV Källa: Utfodring av slaktgrisar – Leif Göransson

26 Produktionsuppföljning & Nyckeltal
Exempel: EUTB = 34 MJ/kg tillväxt EI = 29 MJ/dag DTV= 29/34= 0,853 kg/dag

27 Produktionsuppföljning & Nyckeltal
Källa: Produktionsuppföljning och nyckeltal av Leif Göransson

28 Produktionsuppföljning & Nyckeltal
EUTB är det bästa enskilda måttet på djurens, fodrets och skötarens gemensamma prestanda

29 Produktionsuppföljning & Nyckeltal
Källa: Produktionsuppföljning och nyckeltal av Leif Göransson

30 Sammanfattning Varje föreläsare sammanfattar själv sin föreläsning

31 Tack! Ev bild


Ladda ner ppt "Foder och utfodring Slaktgrisar"

Liknande presentationer


Google-annonser