Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IDROTTSPSYKOLOGI Träningslära 1. Bedömning Centralt innehåll Träningslära 1 Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IDROTTSPSYKOLOGI Träningslära 1. Bedömning Centralt innehåll Träningslära 1 Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination."— Presentationens avskrift:

1 IDROTTSPSYKOLOGI Träningslära 1

2 Bedömning Centralt innehåll Träningslära 1 Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration Kunskapskrav Träningslära 1 Eleven redogör även (E: översiktligt, C: utförligt, A: utförligt och nyanserat) för några olika träningsmetoder. I beskrivningar och redogörelser använder eleven (E/C: med viss säkerhet, A: med säkerhet) centrala begrepp och teorier samt förklarar (E: enkla, A: komplexa) samband och drar (E: enkla, C/A: välgrundade) slutsatser.

3 Syfte Lektionens huvudinriktning är att få en ökad insikt kring idrottskarriären i ett helhetsperspektiv och de faktorer som påverkar. Dessutom förstå hur man kan sätta upp bra mål.

4 Idrottspsykologi Psykologi är egentligen inget annat är sunt förnuft, satt i system. Problemet är att vi själva tror att vi har sunt förnuft i en aldrig sinande mängd. Därför görs det många psykologiska misstag – av tränare, föräldrar och de aktiva själva. Detta leder till att de aktiva inte lyckas få ut hela sin kapacitet. (Willi Railo, idrottspsykolog och tidigare Sven-Göran Erikssons rådgivare)

5 Olika omdråden - Vill mycket, tävlingsmänniska, har testat mycket, har en låga – motivation. -Arbetamed din personlighet, vem är jag och inte bara idrotten – karriärutveckling och identitet. - Hur man kan må efter ett misslyckande eller lyckad insats – att hantera känslor & självkänsla (= hur värdera sig själv). - ”Jag har alltid/aldrig oroat mig för det jag inte kan påverka” - Kontrollen över sin egen prestation och Attributioner. - Social påverkan, omge dig av ett skyddsnät som är positivt för dig. Bli sedd för den du är och inte prestation - socialt stöd och miljö. - Se bilder hur du vill att det ska vara - visualisering -Drivkraften att utmana dig själv och sätta upp mål, inte bara inom idrotten. Ta ett kliv taget – Mål och målsättningsarbete, karriärutveckling & övergångar. - ”Jag har alltid/aldrig förberett mig på ett liv utanför idrotten”– Karriärsutveckling och övergångar. - Slog sig på benen för att förbereda kroppen för maximal prestation, inte bara fysiskt utan har även med spänningsreglering att göra. S.k triggers. Vad gör du?

6 Kärriären ur ett helhetsperspektiv Idrottslig och fysisk utveckling Psykologisk utveckling Psykosocial utveckling Utbildning och yrkeskarriär

7 Övergångar/Faser Idrottskarriären och livet utanför innehåller faser, där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar. Normativ övergång: Generella steg som är mer förutsägbara och kan urskiljas. Biologisk, åldersrelaterad, social, känslomässig händelse som ses som en process Ex. Från junior – senior Icke normativ övergång: Situationsrelaterade övergång, som är oförutsägbar ex. skada. Coping: Tankar och beteendemässiga tillvägagångssätt som en idrottare använder sig av.

8 Hitta dina styrkor/svagheter och stärk dina resurser!

9 Mål och målsättningsarbete Principer och nycklar när man arbetar med målsättning: # Sätt upp dröm-, -lång, -kort och -dagsmål. # Sätt upp mål som är specifika och mätbara mål ex. i form av beteendetermer el. fysiska utvecklingen. # Prioritera processmål, prestationsmål & känslomål (använd resultatmål). # Sätt upp svåra men realistiska mål. # Sätt upp mål för tävlingar och träningar & livet utanför. # Sätt positiva mål # En process! ”Agera” - Planera – genomför - utvärdera! - Bestäm när målen ska vara uppnådda - Utveckla strategier för att nå målen - Förbered feedback och utvärdering av målen # Skriv ner målen # Delaktighet av omgivning. Förbered stöd för målen. - Sätt upp gruppmål

10 Typer av mål Att sätta upp mål som ger resultat, snarare än att sätta upp resultatmål Typer av mål: -Resultatmål är mål som existerar i och med jämförelse med annan eller annat. Ex. Vinna fler tävlingar än Karin. -Processmål är mål är mål som beskriver HUR vi ska uppnå våra prestations och resultatmål som t ex att sätta upp mål som att utföra ett visst tekniskt moment perfekt under loppet, strategier för att uppnå resultat o.s.v. -Prestationsmål är att fokusera på mål som vi kan ha större kontroll över (utvecklingsmål) Ex. springa 100 m på en viss tid. Jämförelse med sig själv. -Känlomål. Lägg även till mål som är relaterat till dina känslor ex. Lugn & harmonisk, uppträda förtroende ingivande.

11 Varför inte göra detta SMART!? S pecifika mål Jag ska veta vad det är jag ska uppnå. Ex. Förbättra min koncentration under matchsituation. M ätbara mål Jag ska kunna mäta att jag uppnått målet. Ex. Antal, mätinstrument, prestation m.m A ccepterade mål Är gruppen/individen involverade i målsättningen, godtagit och förstått innebörden? R ealistiska mål Målen ska gå att uppnå, men vara utmanade och utveckla! T idsanpassade mål (både långa och korta) När ska jag ha uppnått målet?


Ladda ner ppt "IDROTTSPSYKOLOGI Träningslära 1. Bedömning Centralt innehåll Träningslära 1 Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination."

Liknande presentationer


Google-annonser