Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De fördelar de olika föremålen ger kan se ut på lite olika sätt…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De fördelar de olika föremålen ger kan se ut på lite olika sätt…"— Presentationens avskrift:

1 De fördelar de olika föremålen ger kan se ut på lite olika sätt…
SKAFTHÅLSYXAN Skafthålsyxor förekom under såväl sten- som bronsålder och kännetecknades av att deras yxhuvuden hade hål som skaftet kunde träs in igenom. Forntidens yxor var förmodligen lika ofta statusmarkörer och ceremoniella symboler som praktiskt användbara verktyg och vapen. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett bruksföremål och därför endast skall ge en begränsad fördel] PILSLUNGAN Pilslungan var förmodligen en föregångare till pilbågen och bestod som namnet antyder av en pil eller spjut, samt en slunganordning. Själva slungan fungerar som en förlängning av armen och ger kastaren avsevärt mycket mer kraft. Pilslungan användes under stenåldern men lever vidare än idag i till exempel Nya Guinea. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett statusföremål och därför bör ge en avsevärd fördel] SCARABÉN …eller Scarabaeus saucer, som den heter på latin, är en dyngbagge som förekommer runt Medelhavet. De gamla egyptierna såg en likhet mellan hur baggen rullade sina dyngbollar hem till hålan och det sätt varpå solen färdades över himlen. Scarabén förknippades därför ofta med solguden Kephri och avbildades ofta, samt förekom som smycke. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett bruksföremål och därför endast skall ge en begränsad fördel] Eleven skall klippa itu kortet längs med den angivna linjen och gör sedan följande… Den ena delen placeras i inventoryt (se filen Elevhäfte.pptx) så att hon/han har en samlingsplats för föremålen där hen kan se dem och minnas vad de ger för fördelar. Den andra delen klipps ut efter det stiliserade föremålets konturer och placeras på elevens avatar (se filen Elevhäfte.pptx), så att hon/han kan se en kosmetisk utveckling hos avataren under kursens/spelifieringens gång. Den lilla människofiguren längst ned på kortet ger förslag på hur föremålet kan placeras. De fördelar de olika föremålen ger kan se ut på lite olika sätt… Exempelvis kan belöningarna ge fördelar för eleverna på deras spelplan, så som att ge dem möjlighet att byta mellan uppdragstyperna eller låta dem få ett eller flera extra XP när vissa uppdrag utförs. Ett annat förslag är att föremålen påverkar andra föremål, som exempelvis att kunna få ett statusföremål istället för ett bruksföremål nästa gång ett föremål delas ut, eller att ges möjligheten att få ett extra föremål och ge det till valfri kompis. Andra belöningar kan vara av social karaktär. De kan användas i samvaro med och/eller gentemot andra elever eller lärare och kan exempelvis låta eleven bestämma i vissa sammanhang eller låta henne/honom sköta en viss syssla som annars utförs av läraren. ORAKELBENET Runt år 1000 fvt höll sig de kinesiska ledarna med spåmän som skulle sia om framtiden. Dessa spåmän använde ben och skal från djur på vilka de skrev ned den fråga de ville ha besvarad. För att sedan få svar spräckte man benet med en upphettad syl och tolkade det mönster som sprickorna bildade. De tecken som finns på dessa ben är de äldsta kinesiska skrivtecken man känner till. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett statusföremål och därför bör ge en avsevärd fördel] GLADIUSET Gladius kallades det kortsvärd som under antiken bars av de romerska legionärerna. För största verkan skulle det stötas in i fienden samtidigt som det vreds lätt. Legionärernas utrustning kompletterades med rustning, sköld, spjut och dolk. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett bruksföremål och därför endast skall ge en begränsad fördel] PERIKLES OSTRAKONEN Ostraka kallades de lerskärvor (från t ex krukor) som atenska medborgare skrev sin röst på under politiska omröstningar. Dessa omröstningar gällde vanligen lands-förvisningar, där den som röstades bort fick lämna Aten under tio års tid. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett statusföremål och därför bör ge en avsevärd fördel]

2 BLODIGLARNA GAFFELN FICKURET TELESKOPET KLOROFORMEN
Under medeltiden använde man blodiglar i medicinskt syfte. Man ansåg att hälsan hängde samman med kroppens fyra ”kardinalvätskor” – gul galla, svart galla, slem och blod, och dessa fyra skulle vara i balans. För att balansera vätskorna använde man bland annat ”åderlåtning” där man helt enkelt tappade den sjuke på blod, ofta genom att placera blodiglar på olika punkter på kroppen. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett bruksföremål och därför endast skall ge en begränsad fördel] FLISAN FRÅN DET HELIGA KORSET Under medeltiden och senare var det väldigt vanligt med reliker i det katolskt kristna Europa. Reliker består vanligen av lämningar från heliga personer eller föremål som anses ha gudomlig kraft. Under medeltiden kunde man bland annat hitta rester från det kors Jesus sades ha avrättats på… förmodligen tillräckligt många för att tillverka tiotals kors, då förfalskandet av reliker var väldigt utbrett. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett statusföremål och därför bör ge en avsevärd fördel] GAFFELN Gaffeln hade sedan länge funnits i Italien och Grekland när den under 1300-talet började spridas till resten av Europa. Den förekom då framförallt i finare kretsar (där man förväntades ta med sin egen gaffel). Inte förrän under 1600-talet fick den genomslag i de breda folklagren. Innan gaffelns ankomst till Europa åt man oftast med händerna, kniv och / eller sked. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett bruksföremål och därför endast skall ge en begränsad fördel] TELESKOPET Den 7 januari 1610 förändrade Galileo Galilei världen. Han tog en holländsk uppfinning från år 1608 – teleskopet –riktade det mot planeten Jupiter och upptäckte att planeten hade månar runt sig. Detta gick emot kyrkans världsbild som tydligt sade att alla himlakroppar kretsade kring jorden. Människans uppfinningar och empiriska undersökningar kunde tydligt motbevisa religionens påståenden. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett statusföremål och därför bör ge en avsevärd fördel] Kloroform KLOROFORMEN Fram till mitten av 1800-talet hade läkarna inget effektivt bedövningsmedel. Det innebar svåra lidanden att genomgå kirurgiska ingrepp när det enda som kunde döva smärtan var att dricka stora kvantiteter alkohol. När sedan andra bedövningsmedel dök upp var ett av dessa kloroformen. Med tiden insåg man dock att kloroform kunde ge hjärt- och leverskador. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett bruksföremål och därför endast skall ge en begränsad fördel] FICKURET Under 1800-talet dök det upp industrier runtom i Europa och det var helt plötsligt väldigt viktigt att ha koll på tiden, så att arbetet flöt på och arbetare kom i tid. Fram tills det att armbandsuret uppfanns under första världskriget var fickuret det vanligaste sättet för en viktig man att hålla tiden och dessutom visa sin makt. Den som kontrollerar tiden kontrollerar produktionen och därmed också människan. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett statusföremål och därför bör ge en avsevärd fördel]

3 FREESTYLEN PENICILLINET USB-MINNET GPS:EN
Under 1980-talet blev det plötsligt inne att bära med sig sin egen musik. Västvärlden hade god ekonomi och alla skulle kunna unna sig något extra och satsa på sig själva. 80-talet blev individens årtionde medans 70-talet hade varit kollektivets (gruppens). Även musiken gick från att främst upplevas i grupp till att mer bli något att upplevas ensam – din egen musik. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett bruksföremål och därför endast skall ge en begränsad fördel] Penicillin PENICILLINET Penicillinet kan räknas till en av mänsklig-hetens stora uppfinningar då det var det första läkemedel som kunde bota flera av de vanligare bakteriesjukdomarna – den sexuellt överförbara sjukdomen syfilis utrotades i princip i västvärlden. Människan hade dock i långa tider använt samma verksamma ämnen som finns i penicillin när man förbundit sår med mögel från bröd eller gröt (t. ex. så kallat grötomslag). [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett statusföremål och därför bör ge en avsevärd fördel] . SunDISK USB-MINNET USB-flashminnet uppfanns år 1999 av en israelisk trio. I och med USB-minnet kunde människor bära med sig stora mängder digital information på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. USB-minnet kom att mångtusenfaldiga mängden data mot den tidigare disketten och man kunde till skillnad från CD-romskivan såväl läsa från som skriva till det. Dessutom gick det fort. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett bruksföremål och därför endast skall ge en begränsad fördel] 12 km 14:25 Tultebohytt GPS:EN Global Positioning System är ett system för navigering med hjälp av satelliter som utvecklades av det amerikanska försvarsdepartementet för att få enklare överblick och ökad kontroll över militära styrkor. Det togs i bruk fullt ut år 1994 och kom, efter att det släppts fritt för alla att använda, att revolutionera även civila transporter och alla möjliga andra samhällssfärer. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett statusföremål och därför bör ge en avsevärd fördel]

4 GUNGNER Gungner hette Odens spjut i den forn-nordiska mytologin. Spjutet sades ha smidits av dvärgarna och kunde träffa vilket mål som helst, oavsett bärarens styrka och träffsäkerhet. I den fornnordiska undergångsmyten Ragnarök attackerar Oden den väldiga vargen Fenrisulven med spjutet. Dock blir resultatet att han slukas av besten. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] CHURCHILLS CIGGAR Den före detta brittiske premiärministern sir Winston Churchill brukar räknas som en av 1900-talets största statsmän. Han är kanske mest känd för fyra saker – sitt bulldoglika yttre, sin V-segergest, sitt ledarskap under det andra världskriget, samt den feta cigarr han oftast sågs puffa på. Han var dock framstående inom många fält och vann bland annat nobelpriset i litteratur. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] KRISTALLDÖDSKALLEN Kristalldödskallar finns i flera museum och privata samlingar runt om i världen. De har sagts vara av mellanamerikanskt ursprung från tiden före Columbus. Många hävdar också att de har övernaturliga egenskaper. Kristalldödskallarna har dock visat sig vara 1800-talsförfalskningar från Europa – troligen från Schweiz eller Österrike. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] Föremålen på denna och nästföljande tre sidor är über-föremål. Dessa föremål delas ut till de elever som lyckas utföra något av de specialuppdrag som står att finna längst ned till höger på varje sida i deras spelplan (Spelplaner.pptx). Eleven drar ett föremål slumpvis och bör helst inte få ett likadant föremål som någon kamrat, då über-föremålen skall uppfattas som unika. NEWTONS PRISMA Få människor har betytt så mycket för vetenskapen som sir Isaac Newton. I sin bok ”Principia” förklarar han hur universum fungerar genom rörelselagar och den så kallade gravitationskraften – detta under en tid då de flesta fortfarande trodde att jorden var universums centrum och att vi omgavs av sfärer varpå planeter och stjärnor var placerade. Bland mycket annat förklarade han också ljusets egenskaper genom att studera hur ljuset föll genom ett prisma. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] DEN FÖRSTA PÅSEN Den förhistoriska person som först uppfann påsen (eller väskan) gjorde mänskligheten en stor tjänst. Många menar att det är den viktigaste uppfinning som någonsin gjorts, då den frigjorde våra händer till andra sysslor och möjliggjorde för enskilda individer att ta hem stora mängder mat. Det effektiviserade matanskaffningen, gav mer fritid och hjälpte gruppens sociala liv. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] VENUS FRÅN WILLENDORF Denna lilla statyett är mer än år gammal och utgör ett av de mest välkända konstverken från förhistorisk tid. Kvinno-gestaltens överdrivna fetma har fått forskare att tro att det kan handla om en fruktbarhetssymbol, medan andra tolkar det som en statussymbol. Figurinens små fötter gör att den inte kan stå för sig själv och förmodas vara avsedd att hållas i handen. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel]

5 RICKARD LEJONHJÄRTAS HJÄLM SVEPNINGEN I TURIN
I romanen Ivanhoe av sir Walter Scott förekommer den mystiske svarte riddaren. Denne riddare visar sig vara den ädle konungen Rickard Lejonhjärta som kommit åter till England för att återta tronen från sin bror prins John (Johan utan land). Verklighetens Richard I ”Coeur de Lion” var en brutal krigarkung som avskydde judar och under korstågen avrättade 2700 muslimska män, kvinnor och barn för att de saktade ned hans armé. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] SVEPNINGEN I TURIN Turinsvepningen sägs enligt vissa vara den duk som sveptes kring Jesus döda kropp. Duken pryds av ett ansiktsavtryck, komplett med sår och törnekrona. Svepningen har dock i analyser visat sig vara från medel-tiden, vilket kan vara rimligt då många relik-förfalskningar finns från den tiden. Numera hittar man svepningen i katedralen Duomo di San Giovanni Battista i Turin. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] AGAMEMNONS DÖDSMASK I det antika litterära verket Iliaden leder kung Agamemnon de fastlandsgrekiska styrkor som belägrar och sedan besegrar staden Troja. År 1876 fann den tyske arkeologen Heinrich Schliemann den stad där Agamemnon sades ha regerat – Mykene, samt en gyllene mask som han antog hade tillhört just Agamemnon. Dessförinnan hade han funnit ruinerna av staden Troja vid den turkiska kusten. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur avarius , consectetur avarius Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur avariusLorem ipsum dolor sit amet, consectetur avarius Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. DA VINCIS ANTECKNINGAR Leonardo da Vinci har för de flesta blivit en symbol för renässansen (den historiska epok då man eftersträvade antikens ideal) och renässansmannen (en person med kompetens inom många spridda fält). Da Vinci var konstnär, arkitekt, uppfinnare, botanist och författare bland mycket annat. Han var långt före sin tid och lämnade efter sig ritningar på allt från tanks till helikoptrar. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel]

6 ROSETTASTENEN DET GYLLENE SKINNET KRIGSKONSTEN LABRYSEN
Fram till 1800-talets början hade man ännu inte lyckats tyda de egyptiska hieroglyferna. År 1799 fann franska soldater stationerade i Egypten rosettastenen dold i en husvägg. Rosettastenens text är uthuggen på tre olika skriftspråk – det grekiska alfabetet, egyptisk folklig skrift och egyptiska hieroglyfer. Då man redan kunde tyda grekiska hade man nu en ordbok för att tyda de andra två skriftspråken – vilket man lyckades med 23 år senare. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] DET GYLLENE SKINNET I ett grekiskt hjälteepos möter vi Jason som med sin besättning på skeppet Argo sänds ut på ett uppdrag till det fjärran Kolchis (dagens Georgien) för att finna det legendomsusade skinnet från en bevingad bock. Hans resa blir lång och farofylld. Den vanligaste nutida tolkningen av historien är att man i Georgien hade ett speciellt sätt att vaska fram guld, vilket inkluderade att man använde fårskinn för att fånga upp guldfragment från forsar. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] KRIGSKONSTEN Sun Tzu var en legendarisk kinesisk general som, om han levde, förmodligen var verksam någon gång runt 500-talet fvt. Sun Tzu skrev Krigskonsten – ett verk avsett att läsas av militärer och statsmän för att lära dem militär strategi och att bättre förstå fienden. Boken har haft stort genom-slag i stora delar av Asien – både kulturellt och militärt och har under senare sekler och decennier också fått ett visst genomslag i västvärlden (även populärkulturellt). [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] LABRYSEN Den dubbelbladiga yxan var en vanlig sym-bol för den första större högkultur som uppstod i Europa – den Minoiska kulturen på ön Kreta. Yxan, labrys, var förutom sin funktion som vapen och nyttoföremål, förmodligen ett rituellt redskap som användes av de minoiska prästinnorna för att offra tjurar till gudarna. Vissa tror att det är härifrån historien om Minotauros och labyrinten härstammar. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel]

7 ON THE ORIGIN OF SPECIES
Charles Darwin brukar ses som evolutions-lärans fader. I boken ”Om arternas upp-komst” beskriver han hur de djur som är bäst anpassade till sin omgivning tenderar att överleva och föröka sig. I och med detta ärver efterkommande generationer fördelar, vilket efter långa tidsrymder och många ärftliga förändringar gör att helt nya arter utvecklas. Med Darwins eleganta förklaring behövdes ingen skapande gud för att förklara livets uppkomst och variation. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel] ANANSIS KRUKA Anansi heter en västafrikansk gud som beskrivs som en spindel och skojare. I en myt berättas om hur Anansi vill samla all världens visdom i en kruka. Han vill gömma den i ett träd men kommer inte på hur han skall klättra upp med krukan i händerna. Till slut får hans son säga till honom att knyta krukan bakom ryggen – varpå Anansi blir så irriterad att han tappar krukan och all visdom släpps fri i världen – en liten gnutta till varje människa. [Här skall du som lärare skriva in de fördelar föremålet skall ge eleverna i kursen. Notera att detta föremål är ett über-föremål och därför bör ge en mycket stor (och helst unik) fördel]


Ladda ner ppt "De fördelar de olika föremålen ger kan se ut på lite olika sätt…"

Liknande presentationer


Google-annonser