Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DAGORDNING Vårdchefer 1.Närvaro 2.Uppföljning av föregående minnesanteckningar. 3.Orientering om Influensan 4.Orientering om vaccineringen - Elsa 5.Aktuell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DAGORDNING Vårdchefer 1.Närvaro 2.Uppföljning av föregående minnesanteckningar. 3.Orientering om Influensan 4.Orientering om vaccineringen - Elsa 5.Aktuell."— Presentationens avskrift:

1 DAGORDNING Vårdchefer 1.Närvaro 2.Uppföljning av föregående minnesanteckningar. 3.Orientering om Influensan 4.Orientering om vaccineringen - Elsa 5.Aktuell information från respektive verksamhet. 6.Övriga frågor. -Parkeringssituationen, vad kan vi göra? - Ny version av Handbok för hantering och transportering av farligt avfall inom- hälso- och sjukvården och tandvården”. - Reservaktuen påverkas av ombyggnation. - Årliga brandskyddskontrollen - Telefoni 7.Nästa möte

2 2. Minnesanteckningar

3 3. Ori. Om influensan Läget i stort: Antal misstänkta fall i Sverige är xx Drabbade är mest kvinnor i 25-35 års åldern Läget i detalj: Fyra misstänka fall i Gammelstad

4 Influensan i Europa

5 Rapporterade fall av ILS i Norrbotten v.35-37

6 4. Ori. Vaccinering -Tidsaxel över vaccination V.1 Vaccinering av prioriterad vårdpersonal V.2 Vaccinering av inneliggande patienter och övrig prioriterad personal V.3 Vaccinering av övrig personal och inneliggande patienter V.4 Vaccinering av inneliggande patienter V.5 Dos 2 för prioriterad vårdpersonal V.6 Dos 2 för övrig prioriterad personal V.7 Dos 2 för övrig personal v.8 – Vaccinering av inneliggande patienter över tiden.

7 4. Ori. Vaccinering -Hur kommer vaccinationen att genomföras N:\Katastrofkommitten Sunderby sjukhus\Influensapandemi hösten 2009\beredskapsplaner\Vaccinationsplan Sy\Vaccinationsplanering_ Sunderby sjukhus.doc -Som chef att vara föregångsman / Kvinna vad avser vaccination. N:\Katastrofkommitten Sunderby sjukhus\Influensapandemi hösten 2009\beredskapsplaner\Info\Info budskap.docN:\Katastrofkommitten Sunderby sjukhus\Influensapandemi hösten 2009\beredskapsplaner\Info\Info budskap.doc

8 5. Bordet runt / Pågående verksamhet

9 6. Övriga frågor Vårdchefer 1.Parkeringssituationen 2.Ny version av ”Handbok för hantering och transportering av farligt avfall inom- hälso- och sjukvården och tandvården”. 3.Reservakuten påverkas av ombyggnation hur löser vi det? Kom med förslag! 4.Telefoni

10 3. Telefoni -Uppdatering av reservrutiner vid akuta och planerade drift stopp. -Tittar på en utbyggnad av GSM nätet inom sjukhuset. Kostnad på 420 000kr -Finns det avdelningar som inte GSM ska in i? -Uppstart av projektet trådlösa nät (NLL WLAN)

11 3. Telefoni / NLL WLAN Syftet med projektet är att integrera ett trådlöst nät i verksamheten samt att genomföra en avgränsad pilottest under en fastställd tidsperiod. Testerna ska omfatta en teknisk utvärdering av WLAN-tekniken som bärare för ett antal funktionsområden, som telefoni och datakommunikation.

12 3. Telefoni / NLL WLAN Prioriterade funktioner i Pilot-test Prio 1 Trådlös IP-telefoni (VoWLAN) Trådlös data access (WLAN Data för Bedside) Patient- / gäst internet access (WLAN Data) Prio 2 (utvärdering – validering) Patientövervakning (WLAN Data) Akutlarm, personsökning samt andra applikationer

13 3. Telefoni / NLL WLAN Avdelningar för pilot-test Avd 44 – Barn & Ungdom + Lekterapin Avd.51 / 52 / 53 – Kirurgin Avd.33 – Akutvårdsavdelningen (AVA) Akutmottagningen – Ambulansgaraget Länsteknik + barack Avd. 61-63, kommer att introducera ’bedside’under hösten/vintern 2009 Avd. 31, använder bedside idag med gammal teknologi. ….och ett antal intressenter som gärna vill vara med.

14 NÄSTA MÖTE 2009 – 10-21 KL 08:15


Ladda ner ppt "DAGORDNING Vårdchefer 1.Närvaro 2.Uppföljning av föregående minnesanteckningar. 3.Orientering om Influensan 4.Orientering om vaccineringen - Elsa 5.Aktuell."

Liknande presentationer


Google-annonser