Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IVA´s Anläggningsforum Tema 2 Dynamisk design (Informationsbaserad design)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IVA´s Anläggningsforum Tema 2 Dynamisk design (Informationsbaserad design)"— Presentationens avskrift:

1 IVA´s Anläggningsforum Tema 2 Dynamisk design (Informationsbaserad design)

2 Design av Anläggningar Design innebär den funktionella och konstruktiva utformningen av en anläggning, som startar i planeringsskedet och påverkar drift och underhållet. Detta designarbete kan ses som en process över tiden som dels erhåller dels skapar information av betydelse. Designarbetet kan därför beskrivas som dynamiskt och informationsbaserat och gäller för såväl nybyggnad som ombyggnad.

3 Bakgrund till behovet att forska inom området ”Dynamisk Design” Fel och brister kostar i medeltal ca 10% av byggkostnaden Ett fåtal stora fel och brister står dock för merparten av denna kostnad Många fel och brister kan relateras till projekteringsskedet Arbetena speciellt i jord, berg och vatten kännetecknas av stora osäkerheter Brister i informationsflödet skapar ofta upphov till entreprenadtvister

4 Bärande ide för området ”Dynamisk Design” Om designarbetet utgår från en helhetssyn och ses som en beslutprocess där alla beslut som fattas rörande designen i olika skeden görs på ett ofullständigt underlag, dvs under osäkerhet och med ett succesivt ökande informationsflöde kan en effektivare byggprocess erhållas med mindre fel och brister speciellt vid pressade tidplaner

5 Bakgrund till forskningsbehovet, forts. Dagens normbaserade dimensionering ger ofta låsningar och minskar det ingenjörmässiga tänkandet Den ekonomiska bakgrunden till dagens dimensioneringskrav är ofta svag

6 Vision - ”Dynamisk design” Design av anläggningar skall baseras på funktionskrav samt en risk och säkerhetsanalys Design av anläggningar skall baseras på en ekonomisk dimensionering (LCC-analys) Design av anläggningar skall baseras på en anays av robusthet och sårbarhet Design av anläggningar skall innehålla en analys av behov av informationsflöde under anläggningens hela livstid Design av anläggningar skall utgå från en fördjupad förståelse för de tekniska frågeställningarna

7 Viktiga delteman inom området ”Dynamisk design” Metodik för bestämning av robusthet och sårbarhet Tillstånds- och tillförlitlighetsbedömningar Undersökningsmetodik och övervakningssystem Metodik för riskbaserad och ekonomisk dimensionering Avancerade beräkningsteknologi och material kunskap Styrning av informationsflödet under designprocessen Teknik för produktmodellering


Ladda ner ppt "IVA´s Anläggningsforum Tema 2 Dynamisk design (Informationsbaserad design)"

Liknande presentationer


Google-annonser