Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional samling Maria Jonasson 2006-11-29. Disposition Trafiksäkerhetsarbete idag Pågående arbeten Samarbetsavtal med Vägverket Trafiksäkerhet avsiktsförklaring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional samling Maria Jonasson 2006-11-29. Disposition Trafiksäkerhetsarbete idag Pågående arbeten Samarbetsavtal med Vägverket Trafiksäkerhet avsiktsförklaring."— Presentationens avskrift:

1 Regional samling Maria Jonasson 2006-11-29

2 Disposition Trafiksäkerhetsarbete idag Pågående arbeten Samarbetsavtal med Vägverket Trafiksäkerhet avsiktsförklaring

3 Trafiksäkerhetsarbete idag Trafiknätsanalys från 2004 - följs upp varje år –Passager förses med refuger –Gång- och cykelvägar byggs –Cirkulationsplatser Refugprojektet –Ett 10-tal refuger byggs varje år, totalt har över 50 refuger byggts –Minskar hastigheten –Gör övergångsstället tydligare –Gatan kan korsas i två steg

4 Amanda Korsningspunkt mellan äldreboende och Konsum Döpt till Amanda Synliggör att äldre korsar gatan De äldre vågar och klarar av att korsa gatan Positiv respons!

5 Forts Trafiksäkerhetsarbete idag Trafiksäkerhetskrav vid kollektivtrafikupphandlingar –Krav på personal vid upphandling Medicinska krav Rökning förbjuden under körning Drogfrihet – program för drogkontroll och förebyggande arbete Utbildning –Trafiksäkerhetskrav Redovisning av trafiksäkerhetsarbete Laglig körning –Krav på dokumentation av olyckor, olyckstillbud och drogtester

6 Pågående arbeten Trafikstrategi –Metod enligt TRAST –Mål, inriktningar och avvägningar för trafiken –Trafiksäkerhet en del i trafikstrategin –Bred förankring, vi skapar en stad för alla –Samordnas med Stadsvision Sundsvall

7 Samarbetsavtal med Vägverket Avtal för åren 2006-2009 –Gemensam plan, analys och samarbete för bättre trafikmiljö vid skolorna och attitydförändring hos föräldrar. –Möjligheterna till ISA-projekt, projekt för alkolås och gps samt projekt för ruttplanering, undersöks med sikte att starta försök 2007. –Avtalet innehåller även andra områden förutom trafiksäkerhet

8 Skolvägar – svar från 19 skolor Utskick till skolor: –Finns önskemål om fysiska förbättringar? –Behov av information till föräldrar som skjutsar sina barn?

9 Skolvägar - problem Parkering i korsning Parkering nära övergångsställen Parkering på trottoarer Parkering på lärarparkeringar Parkering samt bilkörning på gång- och cykelvägar

10 Skolvägar - åtgärder Studier på plats Hämta lämna skisser Passager Gång- och cykelbanor Belysning vid övergångsställen Hastighetsöversyn Hämta lämna platser

11

12 Avsiktsförklaring Trafiksäkerhet Trafikstrategi färdigställs Uppföljning av trafiknätsanalys Fler refuger Trafiksäkerhetspolicy Gemensam plan och analys av gc-nätet i samarbete med Vägverket Åtgärda skolvägar enligt projekt ”Säkra skolvägar” ISA och alkolås i Sundsvalls kommuns bilpool

13 Avsiktsförklaring Uppföljning –Ny resvaneundersökning inom 10 år –Kontroll av olycksstatistik årligen via Strada –Före- och eftermätningar av fordonsflöde och hastighet där åtgärder görs –Avtal med Vägverket, regelbundna avstämningar


Ladda ner ppt "Regional samling Maria Jonasson 2006-11-29. Disposition Trafiksäkerhetsarbete idag Pågående arbeten Samarbetsavtal med Vägverket Trafiksäkerhet avsiktsförklaring."

Liknande presentationer


Google-annonser