Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förväntansdokument Finnbacksskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förväntansdokument Finnbacksskolan"— Presentationens avskrift:

1 Förväntansdokument Finnbacksskolan
Målområden Normer och värden Utveckling lärande och kunskap Elevers ansvar och inflytande Samverkan Skola och hem Skolan och omvärlden Övergång mellan olika stadier Bedömning och betyg

2 Detta kan du som förälder förvänta dig av oss personal.
* Vi är engagerade och strävar efter att vara rättvisa och konsekventa. Vi ska arbeta så att ditt barn upplever trygghet och trivsel i skolan. * Vi accepterar ingen form av mobbning eller kränkande behandling. * Vi arbetar för att barnen ska vara stolta över sig själva. * Vi satsar på att främja lärandet på ett inspirerande sätt men garanterar inte att allting alltid är roligt. * Vi arbetar för en hälsofrämjande skola. * Handledaren har ett särskilt ansvar för ditt barns skolsituation.

3 Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal
för elever i år7. Skolan inbjuder till gränslandsföräldramöten. Skolan erbjuder utöver våra professioner stöd via elevhälsan.

4 Våra förväntningar på dig som förälder.
* Du ser till att ditt barn får den sömn som det behöver. * Du ger barnet förutsättningar att äta frukost innan det kommer till skolan. * Du kommer till avtalade möten. * Du talar inte illa om skolans personal i barnets närvaro men delger oss gärna synpunkter om skolan. Du visar intresse för ditt barns skolgång och är beredd att hjälpa och stödja ditt barns lärande och vardag i skolan. * Du låter barnet stanna hemma vid sjukdom och meddelar skolan frånvaro * Du kontaktar skolan vid funderingar kring ditt barns skolsituation

5 Förväntningar på dig som elev.
* Du kommer i tid till lektionerna och har med nödvändigt materiel. * Du tar ansvar för hemuppgifter/läxor. * Du är en god kamrat och deltar inte i mobbning eller kränkande behandling. * Du använder ett språk som inte kan uppfattas som nedvärderande eller kränkande. * Du är ärlig, talar sanning och vågar stå för det du gör. * Du förhindrar skadegörelse och tar därmed ansvar för skolans miljö. * Du följer regler som gäller på skolan.

6 Vi hoppas du ska trivas och ser fram mot tre givande år här på Finnbacksskolan .
Lycka till!

7 Jag stödjer Finnbacksskolans förväntansdokument. Lycksele den ………………..
Avtal Jag stödjer Finnbacksskolans förväntansdokument. Lycksele den ……………….. ……………………… …………………………….. Förälder Förälder …………………… ………………………. Handledare Elev

8

9


Ladda ner ppt "Förväntansdokument Finnbacksskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser